Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Procedure of Revenue Based Taxation in Value Added Tax

Yıl 2019, Cilt 27, Sayı 3, 479 - 495, 27.12.2019
https://doi.org/10.15337/suhfd.582869

Öz

Revenue-based taxation procedure is regulated by the Law 7104 and the article 38 of the Value Added Tax (VAT) 3065 Law. No. 718 of 06.02.2019 of Presidential Decision which published in the Official Gazette dated 07.02.2019 and numbered 30679 has been issued for the first time on the sector and tax rate and it will be implemented from 01.03.2019, and the public transport activities carried out by bus companies exclusively engaged in domestic passenger transport activities by bus within the provincial boundaries are included in the revenue-based taxation procedure. In the revenue-based taxation system, VAT is calculated as revenue and paid to the government and recorded as expenditure. Essentially, this procedure aims at voluntary tax compliance. However, this system has some pros and cons. In this study, these pros and cons will be evaluated together and what to do about the system will be discussed.

Kaynakça

 • AYKIN Hasan, “KDV’de Hasılat Esaslı Vergileme Usulü (Rejimi) Nedir?”, https://vergidosyasi.com/2019/02/07/kdvde-hasilat-esasli-vergileme-usulu-rejimi-nedir/, (E. t. 18.04.2019).
 • AYTAÇ Muzaffer, “Vergiye Gönüllü Uyumun Sağlanması Bakımından Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü”, E-Yaklaşım Dergisi, S. 309, Eylül, 2018, https://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=31446, (E. t. 31.05.2019).
 • BİLGİN Hüseyin, “KDV’de Yeni Bir Vergilendirme Usulü: Hasılat Esaslı Vergileme”, https://www.verginame.com/genel/kdvde-yeni-bir-vergilendirme-usulu-hasilat-esasli-vergileme.html, (E. t. 15.06.2019).
 • BİYAN Özgür, “KDV’de Hasılat Esaslı Vergilendirme Dönemi”, http://www.ozgurbiyan.com/2018/05/kdvde-hasilat-esasli-vergilendirme-donemi/, (E. t. 22.06.2019).
 • GÖKÇE Öznur, “7104 Sayılı Kanun Kapsamında 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler”, Vergi Dünyası Dergisi, S. 441, Mayıs, 2018, ss. 94-102.
 • GÖKTAŞ Kazım, “Hasılat Esaslı Vergilendirme ve Sektör Belirlemesindeki İlk Uygulama”, Vergi Raporu Dergisi, S. 235, Nisan, 2019, ss. 134-139.
 • GÜNDÜZ Fatih, “Toplu Taşıma Faaliyetlerinde Hasılat Esaslı Vergilendirmenin Esasları”, Yaklaşım Dergisi, S. 318, Haziran, 2019, https://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=33143, (E. t. 31.05.2019).
 • KARATAŞ Cenk, “KDV’de Hasılat Esaslı Vergilendirme Sistemine Eleştirel Bir Bakış”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 364, Ocak, 2019, ss. 87-92.
 • KARATAŞ Cenk, “Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Yeni Dönem: Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 367, Nisan, 2019, ss. 83-91.
 • ÖZ Ferit, “Hasılat Esaslı KDV Sistemi Neler Getiriyor?”, https://vergialgi.net/vergi/hasilat-esasli-kdv-sistemi-neler-getiriyor, (E. t. 30.05.2019).
 • SARAÇOĞLU Fatih, “KDV’de Hasılat Esaslı Vergilendirme”, Vergi Dünyası Dergisi, S. 454, Haziran, 2019, ss. 40-50.
 • ŞAHİN Mustafa, “Hasılat Esaslı Vergilendirme”, E-Yaklaşım Dergisi, S. 316, Nisan, 2019, https://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=33033, (E. t. 21.06.2019).
 • ŞEN Hüseyin/SAĞBAŞ İsa, Vergi Teorisi ve Politikası, Kalkan Offset, Ankara, Eylül, 2015.
 • TOSUNER Mehmet/ARIKAN Zeynep, Türk Vergi Sistemi, Kanyılmaz Matbaası, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 24. Bası, İzmir, Şubat, 2019.
 • VEZİROĞLU Şakir, “KDV’de Hasılat Esaslı Vergileme Sisteminin, 1926 Yılı Değişikliği Işığında Değerlendirilmesi”, Vergi Raporu Dergisi, S. 227, Ağustos, 2018, ss. 9-15.
 • YILMAZ Hacer, “Dünya Genelinde Katma Değer Vergisinin Popüler Hale Gelmesi, Uygulanan KDV Oranları ve Son Süreçte Katma Değer Vergisine Geçen Ülkeler”, Vergi Dünyası Dergisi, S. 440, Nisan, 2018, ss. 136-143.
 • YÜCEDOĞRU Recep/ÖREN Gülcan, “Katma Değer Vergisi’nde Vergi Uyumu ve Dünyada KDV Uyumunu Arttırmaya Yönelik Uygulamalar: Sistematik Bir Literatür Analizi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17, Özel S., ss. 939-961.
 • https://www.gov.uk/vat-flat-rate-scheme/how-much-you-pay, (E. t. 21.06.2019).

Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü

Yıl 2019, Cilt 27, Sayı 3, 479 - 495, 27.12.2019
https://doi.org/10.15337/suhfd.582869

Öz

7104 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 38. maddesi başlığıyla birlikte hasılat esaslı vergilendirme usulü düzenlenmiştir. 07.02.2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 06.02.2019 tarih ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranı konusunda ilk düzenleme yapılarak 01.03.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, münhasıran şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile iştigal eden otobüs işletmelerinin münhasıran il sınırları içerisinde otobüsle yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetleri hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına alınmıştır. Hasılat esaslı vergilendirme sisteminde KDV hasılat bazlı olarak hesaplanarak, devlete ödenmekte ve gider olarak yazılmaktadır. Esas olarak bu usul ile, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu hedeflenmiştir. Ancak bu sistem, bazı avantaj ve dezavantajları içerisinde barındırmaktadır. Çalışmada, bu avantaj ve dezavantajlar birlikte değerlendirilerek, sisteme ilişkin yapılması gerekenler ele alınacaktır. 

Kaynakça

 • AYKIN Hasan, “KDV’de Hasılat Esaslı Vergileme Usulü (Rejimi) Nedir?”, https://vergidosyasi.com/2019/02/07/kdvde-hasilat-esasli-vergileme-usulu-rejimi-nedir/, (E. t. 18.04.2019).
 • AYTAÇ Muzaffer, “Vergiye Gönüllü Uyumun Sağlanması Bakımından Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü”, E-Yaklaşım Dergisi, S. 309, Eylül, 2018, https://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=31446, (E. t. 31.05.2019).
 • BİLGİN Hüseyin, “KDV’de Yeni Bir Vergilendirme Usulü: Hasılat Esaslı Vergileme”, https://www.verginame.com/genel/kdvde-yeni-bir-vergilendirme-usulu-hasilat-esasli-vergileme.html, (E. t. 15.06.2019).
 • BİYAN Özgür, “KDV’de Hasılat Esaslı Vergilendirme Dönemi”, http://www.ozgurbiyan.com/2018/05/kdvde-hasilat-esasli-vergilendirme-donemi/, (E. t. 22.06.2019).
 • GÖKÇE Öznur, “7104 Sayılı Kanun Kapsamında 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler”, Vergi Dünyası Dergisi, S. 441, Mayıs, 2018, ss. 94-102.
 • GÖKTAŞ Kazım, “Hasılat Esaslı Vergilendirme ve Sektör Belirlemesindeki İlk Uygulama”, Vergi Raporu Dergisi, S. 235, Nisan, 2019, ss. 134-139.
 • GÜNDÜZ Fatih, “Toplu Taşıma Faaliyetlerinde Hasılat Esaslı Vergilendirmenin Esasları”, Yaklaşım Dergisi, S. 318, Haziran, 2019, https://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=33143, (E. t. 31.05.2019).
 • KARATAŞ Cenk, “KDV’de Hasılat Esaslı Vergilendirme Sistemine Eleştirel Bir Bakış”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 364, Ocak, 2019, ss. 87-92.
 • KARATAŞ Cenk, “Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Yeni Dönem: Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 367, Nisan, 2019, ss. 83-91.
 • ÖZ Ferit, “Hasılat Esaslı KDV Sistemi Neler Getiriyor?”, https://vergialgi.net/vergi/hasilat-esasli-kdv-sistemi-neler-getiriyor, (E. t. 30.05.2019).
 • SARAÇOĞLU Fatih, “KDV’de Hasılat Esaslı Vergilendirme”, Vergi Dünyası Dergisi, S. 454, Haziran, 2019, ss. 40-50.
 • ŞAHİN Mustafa, “Hasılat Esaslı Vergilendirme”, E-Yaklaşım Dergisi, S. 316, Nisan, 2019, https://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=33033, (E. t. 21.06.2019).
 • ŞEN Hüseyin/SAĞBAŞ İsa, Vergi Teorisi ve Politikası, Kalkan Offset, Ankara, Eylül, 2015.
 • TOSUNER Mehmet/ARIKAN Zeynep, Türk Vergi Sistemi, Kanyılmaz Matbaası, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 24. Bası, İzmir, Şubat, 2019.
 • VEZİROĞLU Şakir, “KDV’de Hasılat Esaslı Vergileme Sisteminin, 1926 Yılı Değişikliği Işığında Değerlendirilmesi”, Vergi Raporu Dergisi, S. 227, Ağustos, 2018, ss. 9-15.
 • YILMAZ Hacer, “Dünya Genelinde Katma Değer Vergisinin Popüler Hale Gelmesi, Uygulanan KDV Oranları ve Son Süreçte Katma Değer Vergisine Geçen Ülkeler”, Vergi Dünyası Dergisi, S. 440, Nisan, 2018, ss. 136-143.
 • YÜCEDOĞRU Recep/ÖREN Gülcan, “Katma Değer Vergisi’nde Vergi Uyumu ve Dünyada KDV Uyumunu Arttırmaya Yönelik Uygulamalar: Sistematik Bir Literatür Analizi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17, Özel S., ss. 939-961.
 • https://www.gov.uk/vat-flat-rate-scheme/how-much-you-pay, (E. t. 21.06.2019).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm KAMU HUKUKU
Yazarlar

Orçun AVCI (Sorumlu Yazar)
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı
0000-0002-7917-9802
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 27, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { suhfd582869, journal = {Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1306-8075}, eissn = {2548-1177}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {479 - 495}, doi = {10.15337/suhfd.582869}, title = {Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü}, key = {cite}, author = {Avcı, Orçun} }
APA Avcı, O. (2019). Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü . Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 27 (3) , 479-495 . DOI: 10.15337/suhfd.582869
MLA Avcı, O. "Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü" . Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 27 (2019 ): 479-495 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/issue/50889/582869>
Chicago Avcı, O. "Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü". Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 27 (2019 ): 479-495
RIS TY - JOUR T1 - Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü AU - Orçun Avcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15337/suhfd.582869 DO - 10.15337/suhfd.582869 T2 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 479 EP - 495 VL - 27 IS - 3 SN - 1306-8075-2548-1177 M3 - doi: 10.15337/suhfd.582869 UR - https://doi.org/10.15337/suhfd.582869 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü %A Orçun Avcı %T Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1306-8075-2548-1177 %V 27 %N 3 %R doi: 10.15337/suhfd.582869 %U 10.15337/suhfd.582869
ISNAD Avcı, Orçun . "Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü". Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 27 / 3 (Aralık 2019): 479-495 . https://doi.org/10.15337/suhfd.582869
AMA Avcı O. Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 27(3): 479-495.
Vancouver Avcı O. Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 27(3): 479-495.
IEEE O. Avcı , "Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 27, sayı. 3, ss. 479-495, Ara. 2019, doi:10.15337/suhfd.582869