PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

HELİSEL ANKRAJ PLAKALARININ TABAKALI ZEMİNLERDEKİ ÇEKME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2015, Cilt 3, Sayı 2, 25 - 38, 01.06.2015

Öz

Bu çalışmada, tabakalı zeminlere (kil-kum) inşa edilen helisel ankraj plakalarının çekme kapasitesi laboratuvar ortamında model deneyler yapılarak araştırılmıştır. Deneylerde 50mm çapında helisel model ankraj plakası kullanılmıştır. Model deneylerde tabakalı zeminlerde kum tabakası sıkılığının ankraj plakasının çekme kapasitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Kum sıkılığının artması ile ankraj plakasının çekme kapasitesinin arttığı görülmüştür. Ayrıca, model deney düzeneği, sonlu elemanlar yöntemi kullanan PLAXIS 2D bilgisayar programı ile modellenip analiz edilmiştir. Elde edilen deney sonuçları sayısal sonuçlarla karşılaştırılmış ve gerekli öneriler yapılmıştır.

Kaynakça

 • Adams, J.I., Hayes, D.C., 1967, “The uplift capacity of shallow foundations”, Ontario Hydro Research Quarterly, Cilt 19, Sayı 1, ss. 1–13
 • ASTM D 854-14: Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Soils by Water Pycnometer.
 • ASTM D 3080-98: Standard Test Methods for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions.
 • ASTM D 4253-00: Standart Test Methods for Maximum Index Density and Unit Weight of Soils Using a Vibratory Table.
 • ASTM D 4254-00: Standart Test Methods for Minimum Index Density and Unit Weight of Soils and Calculation of Relative Density.
 • Balla, A., 1961, “The Resistance to Breaking out of Mushroom Foundations for Pylons in Proc.”, V Int. Conf. Soil Mech. Found. Eng., Paris, France, 1, 569,
 • Chattopadhyay, B. C., Pise, P. J., 1986, “Uplift Capacity of Piles in Sand”, Journal of Geotechnical Engineering, Cilt 112, Sayı 9, ss. 888-904
 • Das, B. M., 1978, “Model tests for uplift capacity of foundations in clay”, Soils and Foundations, Cilt 18, Sayı 2, ss. 17
 • Das, B.M., Seeley, G. R., 1975, “Breakout Resistance of Horizontal Anchors”, Journal of Geotechnical Engineering Div., ASCE, Cilt 101, Sayı 9, ss. 999
 • Demir, A., 2011, “Yumuşak Kil Zemin Üzerinde Güçlendirilmiş Stabilize Dolguya Oturan Yüzeysel Temellerin Analizi”, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana
 • Dickin, E. A., 1988, “Uplift Behaviour of Horizontal Anchor Plates in Sand”, J Geotech Eng Div, ASCE, Cilt 114, Sayı 11, ss. 1300–1317
 • Dickin, E. A., Leung, C. F., 1990, “Performanceof Piles With Enlarged Bases Subject to Uplift Forces” , Canadian Geotech. J., Cilt 27, ss. 546-556
 • Dickin, E. A., Leung, C. F., 1992, “The Influence of Foundation Geometry on The Uplift Behaviour of Piles With Enlarged Bases”, Canadian Geotech. J., Cilt 29, ss. 798-505
 • Ghaly, A. M. Hanna, A. M., Hanna, M., 1991. “Uplift Behaviour of Screw Anchors in Sand”, II: Hydrostatic and Flow Conditions, Journal of Geotechnical Engineering., ASCE, Cilt 117, Sayı 5, ss. 794- 808
 • Merifield, R. S., 2011, “Ultimate Uplift Capacity of Multiplate Helical Type Anchors in Clay”, Journal Of Geotechnıcal And Geoenvıronmental Engıneerıng, Cilt 137, Sayı 7, ss. 704-716
 • Meyerhof, G. G., Adams, J. I., 1968, “The Ultimate Uplift Capacity of Foundations”, Canadian Geotech. J., Cilt 5, Sayı 4, ss. 225
 • Mitsch, M. P., Clemence, S. P., 1985, “Uplift capacity of helix anchors in sand”, Uplift Behavior of Anchor Foundations in Soil, ASCE, New York, ss. 26–47,
 • Niroumand H., Kassim K. A., Nazir R., 2011, “Uplift Capacity of Anchor Plates in Two-Layered Cohesive-Frictional Soils”, Journal of Applied Science, Cilt 11, Sayı 3, ss. 589-591
 • Ok B., 2014, “Ankraj Plakalarınının Farklı Zemin Koşullarındaki Çekme Kapasitelerinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Osmaniye
 • Patra, N. R., Deograthias, M., James, M., 2004, “Pullout Capacity of Anchor Piles”, Electronic Journal of Geotechnical Engineering (EJGE), ss. 2004-0340
 • Rowe, R. K., Davis., E. H., 1982, “The Behaviour of Anchor Plates in sand”. Geotechnique, Cilt 32, Sayı. 1, ss. 25-41
 • Saran, S., Ranjan G., Nene A. S., 1986, “Soil anchors and constitutive laws”, Journal of Geotechnical Engineering, Cilt 112, Sayı 12, ss. 1084-1100
 • Sutherland, H.B., Finlay, T.W., Fadl, M.O., 1982, “Uplift capacity of embedded anchors in sand”, In Proceedings of the 3rd InternationalConference on the Behaviour of Offshore Structures, Cambridge, Mass., 2, ss. 451–463,
 • Stewart W., 1985, “Uplift Capacity of Circular Plate Anchors in Layered Soil”, Can. Geotech. J. Cilt 22, ss. 589-592
 • Vesic, A. S., , 1971, “Breakout Resistance of Objects Embedded in Ocean Bottom”, Journal of Soil Mech. Found. Div., ASCE, Cilt 97, Sayı 9, ss. 1183

An Investigation of Uplift Capacity of Helical Anchor Plates in Layered Soil

Yıl 2015, Cilt 3, Sayı 2, 25 - 38, 01.06.2015

Öz

In this study, uplift capacity of helical anchor plate embedded in layered soil (clay-sand) was investigated by conducting small scale model tests in laboratory. Model anchor plate with 50mm diameters of helix were used in the tests. The parameter investigated for the uplift capacity is density of sand. It was observed that uplift capacity of anchor plate increased with increasing density of sand. In addition, the tests were modelled by using the finite element program called PLAXIS 2D. The experimental results were compared with the numerical results and finally, some necessary suggestions for continuation of this work were put forward.

Kaynakça

 • Adams, J.I., Hayes, D.C., 1967, “The uplift capacity of shallow foundations”, Ontario Hydro Research Quarterly, Cilt 19, Sayı 1, ss. 1–13
 • ASTM D 854-14: Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Soils by Water Pycnometer.
 • ASTM D 3080-98: Standard Test Methods for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions.
 • ASTM D 4253-00: Standart Test Methods for Maximum Index Density and Unit Weight of Soils Using a Vibratory Table.
 • ASTM D 4254-00: Standart Test Methods for Minimum Index Density and Unit Weight of Soils and Calculation of Relative Density.
 • Balla, A., 1961, “The Resistance to Breaking out of Mushroom Foundations for Pylons in Proc.”, V Int. Conf. Soil Mech. Found. Eng., Paris, France, 1, 569,
 • Chattopadhyay, B. C., Pise, P. J., 1986, “Uplift Capacity of Piles in Sand”, Journal of Geotechnical Engineering, Cilt 112, Sayı 9, ss. 888-904
 • Das, B. M., 1978, “Model tests for uplift capacity of foundations in clay”, Soils and Foundations, Cilt 18, Sayı 2, ss. 17
 • Das, B.M., Seeley, G. R., 1975, “Breakout Resistance of Horizontal Anchors”, Journal of Geotechnical Engineering Div., ASCE, Cilt 101, Sayı 9, ss. 999
 • Demir, A., 2011, “Yumuşak Kil Zemin Üzerinde Güçlendirilmiş Stabilize Dolguya Oturan Yüzeysel Temellerin Analizi”, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana
 • Dickin, E. A., 1988, “Uplift Behaviour of Horizontal Anchor Plates in Sand”, J Geotech Eng Div, ASCE, Cilt 114, Sayı 11, ss. 1300–1317
 • Dickin, E. A., Leung, C. F., 1990, “Performanceof Piles With Enlarged Bases Subject to Uplift Forces” , Canadian Geotech. J., Cilt 27, ss. 546-556
 • Dickin, E. A., Leung, C. F., 1992, “The Influence of Foundation Geometry on The Uplift Behaviour of Piles With Enlarged Bases”, Canadian Geotech. J., Cilt 29, ss. 798-505
 • Ghaly, A. M. Hanna, A. M., Hanna, M., 1991. “Uplift Behaviour of Screw Anchors in Sand”, II: Hydrostatic and Flow Conditions, Journal of Geotechnical Engineering., ASCE, Cilt 117, Sayı 5, ss. 794- 808
 • Merifield, R. S., 2011, “Ultimate Uplift Capacity of Multiplate Helical Type Anchors in Clay”, Journal Of Geotechnıcal And Geoenvıronmental Engıneerıng, Cilt 137, Sayı 7, ss. 704-716
 • Meyerhof, G. G., Adams, J. I., 1968, “The Ultimate Uplift Capacity of Foundations”, Canadian Geotech. J., Cilt 5, Sayı 4, ss. 225
 • Mitsch, M. P., Clemence, S. P., 1985, “Uplift capacity of helix anchors in sand”, Uplift Behavior of Anchor Foundations in Soil, ASCE, New York, ss. 26–47,
 • Niroumand H., Kassim K. A., Nazir R., 2011, “Uplift Capacity of Anchor Plates in Two-Layered Cohesive-Frictional Soils”, Journal of Applied Science, Cilt 11, Sayı 3, ss. 589-591
 • Ok B., 2014, “Ankraj Plakalarınının Farklı Zemin Koşullarındaki Çekme Kapasitelerinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Osmaniye
 • Patra, N. R., Deograthias, M., James, M., 2004, “Pullout Capacity of Anchor Piles”, Electronic Journal of Geotechnical Engineering (EJGE), ss. 2004-0340
 • Rowe, R. K., Davis., E. H., 1982, “The Behaviour of Anchor Plates in sand”. Geotechnique, Cilt 32, Sayı. 1, ss. 25-41
 • Saran, S., Ranjan G., Nene A. S., 1986, “Soil anchors and constitutive laws”, Journal of Geotechnical Engineering, Cilt 112, Sayı 12, ss. 1084-1100
 • Sutherland, H.B., Finlay, T.W., Fadl, M.O., 1982, “Uplift capacity of embedded anchors in sand”, In Proceedings of the 3rd InternationalConference on the Behaviour of Offshore Structures, Cambridge, Mass., 2, ss. 451–463,
 • Stewart W., 1985, “Uplift Capacity of Circular Plate Anchors in Layered Soil”, Can. Geotech. J. Cilt 22, ss. 589-592
 • Vesic, A. S., , 1971, “Breakout Resistance of Objects Embedded in Ocean Bottom”, Journal of Soil Mech. Found. Div., ASCE, Cilt 97, Sayı 9, ss. 1183

Ayrıntılar

Diğer ID JA47BB83NJ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Demir Bu kişi benim
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


Bahadır OK Bu kişi benim
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { sujest247829, journal = {Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi}, eissn = {2147-9364}, address = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANKLIĞI SELÇUKLU KONYA}, publisher = {Konya Teknik Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, number = {2}, pages = {25 - 38}, title = {HELİSEL ANKRAJ PLAKALARININ TABAKALI ZEMİNLERDEKİ ÇEKME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Demir, Ahmet and Ok, Bahadır} }
APA Demir, A. & Ok, B. (2015). HELİSEL ANKRAJ PLAKALARININ TABAKALI ZEMİNLERDEKİ ÇEKME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ . Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi , 3 (2) , 25-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sujest/issue/23202/247829
MLA Demir, A. , Ok, B. "HELİSEL ANKRAJ PLAKALARININ TABAKALI ZEMİNLERDEKİ ÇEKME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ" . Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi 3 (2015 ): 25-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sujest/issue/23202/247829>
Chicago Demir, A. , Ok, B. "HELİSEL ANKRAJ PLAKALARININ TABAKALI ZEMİNLERDEKİ ÇEKME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ". Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi 3 (2015 ): 25-38
RIS TY - JOUR T1 - HELİSEL ANKRAJ PLAKALARININ TABAKALI ZEMİNLERDEKİ ÇEKME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ AU - AhmetDemir, BahadırOk Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 38 VL - 3 IS - 2 SN - -2147-9364 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi HELİSEL ANKRAJ PLAKALARININ TABAKALI ZEMİNLERDEKİ ÇEKME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ %A Ahmet Demir , Bahadır Ok %T HELİSEL ANKRAJ PLAKALARININ TABAKALI ZEMİNLERDEKİ ÇEKME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ %D 2015 %J Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi %P -2147-9364 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Demir, Ahmet , Ok, Bahadır . "HELİSEL ANKRAJ PLAKALARININ TABAKALI ZEMİNLERDEKİ ÇEKME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ". Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi 3 / 2 (Haziran 2015): 25-38 .
AMA Demir A. , Ok B. HELİSEL ANKRAJ PLAKALARININ TABAKALI ZEMİNLERDEKİ ÇEKME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ. sujest. 2015; 3(2): 25-38.
Vancouver Demir A. , Ok B. HELİSEL ANKRAJ PLAKALARININ TABAKALI ZEMİNLERDEKİ ÇEKME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi. 2015; 3(2): 25-38.
IEEE A. Demir ve B. Ok , "HELİSEL ANKRAJ PLAKALARININ TABAKALI ZEMİNLERDEKİ ÇEKME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ", Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 25-38, Haz. 2015

MAKALELERINIZI 

http://sujest.selcuk.edu.tr

uzerinden gonderiniz