Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Modern Toplumda Aile Olmak: Mustafa Kutlu’nun “Chef” Adlı Eserinde Bireyselleşme ve Modernlik Eleştirisi

Yıl 2022, Sayı 47, 108 - 124, 25.04.2022
https://doi.org/10.52642/susbed.1013701

Öz

Modernlik, toplumsal hayatı ve kurumları doğrudan etkileyen birtakım dinamikleri beraberinde getiren tarihsel bir süreçtir. Modernlikle birlikte birey, kendisi olmanın farkına vararak çevresini kendisi üzerinden anlamaya, yorumlamaya ve şekillendirmeye başlamıştır. Bu durum zaman içerisinde bireyselleşmeye bağlı olarak bireylerin maddi-manevi dönüşmesine yol açmıştır. Bireyin bu dönüşümü toplumsal hayatın en kılcal noktalarına kadar temas eden ve sanatın her alanında olduğu gibi edebiyatta da karşılık bulan bir sosyolojik olgudur. Mustafa Kutlu, ilk kez 2005 yılında yayımlanan Chef adlı eserinde bu dönüşümü ele almış, modern hayatın ve bireyselleşmenin toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini eleştirel bir gözle irdelemiştir. Bu çalışmada Mustafa Kutlu’nun Chef adlı eseri bireyselleşme ve modernleşme kavramları üzerinden incelenecek, özellikle de modern aileyi oluşturan fertlerin aşırı bireyselleşmesi sonucu aile kurumunun geçirdiği yapısal dönüşüm ele alınacaktır. Bu çerçevede Chef, sadece Türk edebiyatında Mustafa Kutlu öykücülüğünün yerini görmek bakımından değil aynı zamanda toplumsal hayattaki bireysel pratikleri sosyolojik bir gözle incelemek için de dikkate değer bir metin olarak okunmalıdır.

Kaynakça

 • Baudrillard, J. (2002). Tüketim Toplumu. (Çev. Ferda Keskin, Nilgün Tutal). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2003). Modernlik ve Müphemlik. (Çev. İsmail Türkmen). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2010). Sosyolojik Düşünmek. (Çev. Abdullah Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Berman, M. (2013). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor. (Çev. Ümit Altuğ, Bülent Peker). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Debord, G. (2012). Gösteri Toplumu. (Çev. Ayşen Ekmekçi, Okşan Taşkent). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Delanty, G. (2007). Modernity, The Blackwell Encyclopedia of Sociology. (Ed. George Ritzer). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Elliott, A., Lemert, C. (2011). Yeni Bireycilik. (Çev. Başar Kıcır). İstanbul: Sel Yayınları.
 • Fromm, E. (1990). Sağlıklı Toplum. (Çev. Yurdanur Salman, Zeynep Tanrısever). İstanbul: Payel Yayınları.
 • Funk, R. (2007). Ben ve Biz. (Çev. Çağlar Tanyeri). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Giddens, A. (2019). Modernite ve Bireysel-Kimlik. (Çev. Ümit Tatlıcan). İstanbul: Say Yayınları.
 • Gough, K. (1971). The Origin of the Family. Journal of Marriage and the Family, 33(4). 760-771.
 • Jeannerie, A. (1993). Modernite Nedir?. Modernite Versus Postmodernite. Ed. Mehmet Küçük, (Çev. Nilgün Tutal-Küçük). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Kutlu, M. (2005). Chef. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Küçükyılmaz, M. (2005). Mustafa KUTLU: “Allah varsa, trajedi yoktur!”. http://www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?makaleid=4480 (Erişim Tarihi: 23.08.2021)
 • Melucci, A. (2013). Oyuncu Benlik, (Çev. Başak Kıcır). İstanbul: Sel Yayınları.
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür. (Çev. Tuncay Birkan). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Tönnies, F. (2019). Cemaat ve Cemiyet. (Çev. Emre Güler). İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.
 • Triandis, H. C. (2001). Individualism-Collectivism and Personality. Journal of Personality, 69 (6), 907–924.
 • Ünsal, A. (2020). İktidarların Sofrası, İstanbul: Everest Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İlker ASLAN> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3133-018X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2022
Gönderilme Tarihi 22 Ekim 2021
Kabul Tarihi 24 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 47

Kaynak Göster

APA Aslan, İ. (2022). Modern Toplumda Aile Olmak: Mustafa Kutlu’nun “Chef” Adlı Eserinde Bireyselleşme ve Modernlik Eleştirisi . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (47) , 108-124 . DOI: 10.52642/susbed.1013701


24108  24107

Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.