Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

FAMA FRENCH BEŞ FAKTÖR VARLIK FİYATLAMA MODELİNİN BORSA İSTANBUL’DA 2006 – 2018 DÖNEMİ İÇİN GEÇERLİLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

Yıl 2021, Cilt: 21 Sayı: 2, 114 - 131, 26.10.2021
https://doi.org/10.30976/susead.866336

Öz

Amaç – Çalışmanın amacı Fama French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul’da geçerliliğini araştırmaktır. Bu amaçla 2006 ve 2018 yılları arasında Borsa İstanbul’da sürekli bir şekilde işlem gören hisse senetlerinin risksiz faiz oranı üzerindeki getirileri incelenmiştir.
Yöntem – Çeyreklik hazırlanan veri seti ile hisse senedi getirileri üzerinde etkisi araştırılan bağımsız değişkenler hisse senedi risk primi, piyasa değeri, defter değeri/piyasa değeri oranı, karlılık ve yatırım faktörleridir. Çalışmada ekonometrik analiz yöntemi olarak panel veri analizi kullanılmıştır.
Bulgular – Fama ve French (2015) tarafından öne sürülen bulguların aksine piyasa değeri ve yatırım faktörü ile getiriler arasında pozitif bir ilişkinin varlığına rastlanırken, söz konusu ilişki defter değeri/piyasa değeri faktörü için negatif bulunmuştur. Karlılık faktörü ise normalüstü getirileri açıklamada istatistiksel açıdan anlamsız sonuçlar vermiştir.
Sonuç – Hisse senedi risk primi faktörünün hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi açısından hala önemini koruduğu görülmektedir. Bulgular, ilgili dönem için Fama French Beş Faktörlü Modelin Borsa İstanbul’da geçerli olduğuna dair yeterli kanıt sunmamaktadır.

Kaynakça

  • Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47(2), 427-465.
  • Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in The Returns on The Stocks and Bonds. Journal of Finance Economics, 47, 3-56.
  • Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A Five-Factor Asset Pricing Model. Journal Of Financial Economics, 116(1), 1-22.
  • Fama, E., & French, K. R. (2017). International Tests of Five-Factor Asset Pricing Model. Journal Of Financial Economics, 123(3), 441-463.

TESTING THE VALIDITY OF FAMA FRENCH FIVE FACTOR ASSET PRICING MODEL FOR THE PERIOD 2006 – 2018 IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Yıl 2021, Cilt: 21 Sayı: 2, 114 - 131, 26.10.2021
https://doi.org/10.30976/susead.866336

Öz

Purpose - The aim of this study is to investigate the validity of the Fama French Five-Factor Asset Pricing Model in Borsa Istanbul. For this purpose, the excess returns of the shares traded in Borsa Istanbul between 2006 and 2018 were analyzed.
Methodology – The independent variables were the market risk premium, market capitalisation, book – to – market value ratio, profitability and investment factors. Panel Data Analysis was used as econometric analysis method in the study.
Findings – There is a positive relationship between market value and investment factor and returns, while the relationship is found to be negative for book – to – market value ratio factor. The profitability factor is statistically meaningless in explaining the excess returns.
Conclusions – The risk premium factor still remains important in terms of its effect on excess returns. The findings do not provide sufficient evidence that the Fama French Five-Factor Asset Pricing Model is valid for Borsa Istanbul during the relevant period.

Kaynakça

  • Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47(2), 427-465.
  • Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in The Returns on The Stocks and Bonds. Journal of Finance Economics, 47, 3-56.
  • Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A Five-Factor Asset Pricing Model. Journal Of Financial Economics, 116(1), 1-22.
  • Fama, E., & French, K. R. (2017). International Tests of Five-Factor Asset Pricing Model. Journal Of Financial Economics, 123(3), 441-463.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gizem ARI
ISTANBUL KULTUR UNIVERSITY
0000-0001-7536-1407
Türkiye


Serra EREN SARIOĞLU
İŞLETME PR.
0000-0003-3731-6941
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ekim 2021
Gönderilme Tarihi 22 Ocak 2021
Kabul Tarihi 9 Temmuz 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 21 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
ARI, G., & EREN SARIOĞLU, S. (2021). FAMA FRENCH BEŞ FAKTÖR VARLIK FİYATLAMA MODELİNİN BORSA İSTANBUL’DA 2006 – 2018 DÖNEMİ İÇİN GEÇERLİLİĞİNİN TEST EDİLMESİ. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 21(2), 114-131. https://doi.org/10.30976/susead.866336

21126