Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 51, 113 - 142, 01.07.2022
https://doi.org/10.54049/taad.1139357

Öz

The abolished Capital Market Law numbered 2499 has been modified significantly at the beginning and end of 1990’s and repealed by the new Capital Market Law No. 6362 (Law) which entered into force on December 30th, 2012. There is no concept of “general investment advice” in the abolished Capital Market Law and all investment advisory activities are defined as capital market activities in that Law. With the new Law, general investment recommendation has become free and it has become obligatory to obtain permission from the Capital Markets Board in order to carry out investment services and activities as a regular occupation, commercial or professional activity. Mentioned regulations are based on the relevant directives of the European Union. Comments and recommendations based on an anonymous investor, without considering the risk or return criteria of a particular person, are classified as general investment recommendation.

Kaynakça

 • Adıgüzel B, Sermaye Piyasası Hukuku, (3. Baskı, Adalet 2019).
 • Bezci MY, Sermaye Piyasası Kanununda Yer Alan Suçlar, iç Meltem Kutlu Gürsel (ed), İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası, (Seçkin 2016).
 • Cilan H, ‘Bireysel Yatırım Danışmanlığının Ülkemiz Düzenlemeleri ve Yurt Dışı Düzenlemeler Çerçevesinde İncelenmesi’ (2012) (19) Sermaye Piyasası Dergisi 123-139.
 • Coşkun S, Sermaye Piyasası Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı Suçu (6362 Sayılı SPKn. Md. 107), (On İki Levha 2021).
 • Çaptuğ M, ‘Sermaye Piyasası Kurulu’nun İdari Para Cezası Uygulama Yetkisi ve Bu Yetkinin “Ne Bis İn İdem” İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi’ in Meltem Kutlu Gürsel (ed), İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası (Seçkin 2016).
 • Çınar Ç, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Faaliyette Bulunma Suçları, (Seçkin 2020).
 • Frankel T, The Regulation of Money Managers: The Investment Company Act And The Investment Advisers Act, (2 nd edn, Aspen Pub 1998). Hazen TL, The Law of Securities Regulation, (4th edn, West Group 2002).
 • Koca M and Üzülmez İ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, (Seçkin 2015).
 • Libri AA, ‘European Regulation of Company and Securities Law’ in Geert Raajimakers (ed) (Nijmegen 2005).
 • Memiş T and Turan G, Sermaye Piyasası Hukuku, (5. Baskı, Seçkin 2020).
 • Tercan E, ‘Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti ve Yurt Dışı Uygulamaları’ SPK Yeterlik Etüdü (2000) https://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/457>
 • Tuğ MA, Sermaye Piyasalarında Yatırım Danışmanlığı, (On İki Levha 2018).
 • Wilsey HL, ‘The Investment Advisers Act of 1940’ (1949) IV (4) The Journal of Finance 286-297.
 • Uysal HÖ and Yüzbaşıoğlu Ö, ‘Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti ve Alım Satım Aracılığı Faaliyetiyle İlgili İstisnaları’ (2012) (19) Sermaye Piyasası Dergisi 51-57.
 • Yenidünya AC, ‘SPK’da Düzenlenen Suç ve Kabahatlere İlişkin Genel Prensipler’ in A. Caner Yenidünya, Mustafa Erkan ve Rayhan Asat (edr), İpek Yolu Canlanıyor-Türk Çin Hukuku Zirvesi (Adalet 2013).
 • Yıldız B, ‘Genel Yatırım Tavsiyesi Sunabilecek Kişilere Ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-37.1 Sayılı Tebliğ’de Belirlediği Esasları Medya Ve Elektronik Ortamda Sunulan Genel Yatırım Tavsiyelerine Uygulama Yetkisine İlişkin Bazı Değerlendirmeler’ 2015 (117) Türkiye Barolar Birliği Dergisi 307-336.

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE YAPILAN DÜZENLEME SONRASI GENEL YATIRIM TAVSİYESİ VE İZİNSİZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 51, 113 - 142, 01.07.2022
https://doi.org/10.54049/taad.1139357

Öz

Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 1990’lı yılların başında ve sonunda önemli değişikliklere uğramış ve nihayet 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ile ilga edilmiştir. Mülga Sermaye Piyasası Kanunu’nda “genel yatırım tavsiyesi” şeklinde bir kavram yer almamakta olup, tüm yatırım danışmanlığı faaliyeti sermaye piyasası faaliyeti kapsamında mütalaa edilmektedir. SPKn. ile birlikte genel yatırım danışmanlığı serbest hale gelmiş, yatırım hizmetlerinin ve faaliyetlerinin düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınması zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu düzenlemelerde Avrupa Birliği’nin konuya ilişkin yönergeleri esas alınmıştır. Belirli bir kişinin risk ya da getiri kıstaslarını dikkate almaksızın, anonim bir yatırımcıyı temel alarak oluşturulmuş olan yorum ve tavsiyeler, genel yatırım tavsiyesi olarak tavsif edilmektedir.

Kaynakça

 • Adıgüzel B, Sermaye Piyasası Hukuku, (3. Baskı, Adalet 2019).
 • Bezci MY, Sermaye Piyasası Kanununda Yer Alan Suçlar, iç Meltem Kutlu Gürsel (ed), İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası, (Seçkin 2016).
 • Cilan H, ‘Bireysel Yatırım Danışmanlığının Ülkemiz Düzenlemeleri ve Yurt Dışı Düzenlemeler Çerçevesinde İncelenmesi’ (2012) (19) Sermaye Piyasası Dergisi 123-139.
 • Coşkun S, Sermaye Piyasası Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı Suçu (6362 Sayılı SPKn. Md. 107), (On İki Levha 2021).
 • Çaptuğ M, ‘Sermaye Piyasası Kurulu’nun İdari Para Cezası Uygulama Yetkisi ve Bu Yetkinin “Ne Bis İn İdem” İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi’ in Meltem Kutlu Gürsel (ed), İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası (Seçkin 2016).
 • Çınar Ç, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Faaliyette Bulunma Suçları, (Seçkin 2020).
 • Frankel T, The Regulation of Money Managers: The Investment Company Act And The Investment Advisers Act, (2 nd edn, Aspen Pub 1998). Hazen TL, The Law of Securities Regulation, (4th edn, West Group 2002).
 • Koca M and Üzülmez İ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, (Seçkin 2015).
 • Libri AA, ‘European Regulation of Company and Securities Law’ in Geert Raajimakers (ed) (Nijmegen 2005).
 • Memiş T and Turan G, Sermaye Piyasası Hukuku, (5. Baskı, Seçkin 2020).
 • Tercan E, ‘Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti ve Yurt Dışı Uygulamaları’ SPK Yeterlik Etüdü (2000) https://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/457>
 • Tuğ MA, Sermaye Piyasalarında Yatırım Danışmanlığı, (On İki Levha 2018).
 • Wilsey HL, ‘The Investment Advisers Act of 1940’ (1949) IV (4) The Journal of Finance 286-297.
 • Uysal HÖ and Yüzbaşıoğlu Ö, ‘Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti ve Alım Satım Aracılığı Faaliyetiyle İlgili İstisnaları’ (2012) (19) Sermaye Piyasası Dergisi 51-57.
 • Yenidünya AC, ‘SPK’da Düzenlenen Suç ve Kabahatlere İlişkin Genel Prensipler’ in A. Caner Yenidünya, Mustafa Erkan ve Rayhan Asat (edr), İpek Yolu Canlanıyor-Türk Çin Hukuku Zirvesi (Adalet 2013).
 • Yıldız B, ‘Genel Yatırım Tavsiyesi Sunabilecek Kişilere Ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-37.1 Sayılı Tebliğ’de Belirlediği Esasları Medya Ve Elektronik Ortamda Sunulan Genel Yatırım Tavsiyelerine Uygulama Yetkisine İlişkin Bazı Değerlendirmeler’ 2015 (117) Türkiye Barolar Birliği Dergisi 307-336.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Research Article
Yazarlar

Osman Bahadır SİNAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
SERMAYE PİYASASI KURULU
0000-0002-6588-7963
Türkiye


Ahmet TOK Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
SERMAYE PİYASASI KURULU
0000-0003-2804-9255
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Kabul Tarihi 16 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 51

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { taad1139357, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2022}, volume = {0}, number = {51}, pages = {113 - 142}, doi = {10.54049/taad.1139357}, title = {6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE YAPILAN DÜZENLEME SONRASI GENEL YATIRIM TAVSİYESİ VE İZİNSİZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI}, key = {cite}, author = {Sinan, Osman Bahadır and Tok, Ahmet} }
APA Sinan, O. B. & Tok, A. (2022). 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE YAPILAN DÜZENLEME SONRASI GENEL YATIRIM TAVSİYESİ VE İZİNSİZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , 0 (51) , 113-142 . DOI: 10.54049/taad.1139357
MLA Sinan, O. B. , Tok, A. "6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE YAPILAN DÜZENLEME SONRASI GENEL YATIRIM TAVSİYESİ VE İZİNSİZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0 (2022 ): 113-142 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/taad/issue/71085/1139357>
Chicago Sinan, O. B. , Tok, A. "6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE YAPILAN DÜZENLEME SONRASI GENEL YATIRIM TAVSİYESİ VE İZİNSİZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0 (2022 ): 113-142
RIS TY - JOUR T1 - 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE YAPILAN DÜZENLEME SONRASI GENEL YATIRIM TAVSİYESİ VE İZİNSİZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI AU - Osman BahadırSinan, AhmetTok Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.54049/taad.1139357 DO - 10.54049/taad.1139357 T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 142 VL - 0 IS - 51 SN - 1309-6826- M3 - doi: 10.54049/taad.1139357 UR - https://doi.org/10.54049/taad.1139357 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE YAPILAN DÜZENLEME SONRASI GENEL YATIRIM TAVSİYESİ VE İZİNSİZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI %A Osman Bahadır Sinan , Ahmet Tok %T 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE YAPILAN DÜZENLEME SONRASI GENEL YATIRIM TAVSİYESİ VE İZİNSİZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI %D 2022 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V 0 %N 51 %R doi: 10.54049/taad.1139357 %U 10.54049/taad.1139357
ISNAD Sinan, Osman Bahadır , Tok, Ahmet . "6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE YAPILAN DÜZENLEME SONRASI GENEL YATIRIM TAVSİYESİ VE İZİNSİZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0 / 51 (Temmuz 2022): 113-142 . https://doi.org/10.54049/taad.1139357
AMA Sinan O. B. , Tok A. 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE YAPILAN DÜZENLEME SONRASI GENEL YATIRIM TAVSİYESİ VE İZİNSİZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI. TAAD. 2022; 0(51): 113-142.
Vancouver Sinan O. B. , Tok A. 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE YAPILAN DÜZENLEME SONRASI GENEL YATIRIM TAVSİYESİ VE İZİNSİZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2022; 0(51): 113-142.
IEEE O. B. Sinan ve A. Tok , "6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE YAPILAN DÜZENLEME SONRASI GENEL YATIRIM TAVSİYESİ VE İZİNSİZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, c. 0, sayı. 51, ss. 113-142, Tem. 2022, doi:10.54049/taad.1139357