ISSN: 1309-6826
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Türkiye Adalet Akademisi
Kapak Resmi
       

2010 yılında Türkiye Adalet Akademisi Dergisi adıyla yayın hayatına başlayan dergimiz TÜBİTAK – ULAKBİM TR Dizininde, EBSCO Host, ve ASOS İndex’te taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir. Dergimiz yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olarak yayımlanmaktadır. 

Editör tarafından gerçekleştirilen ön inceleme aşamasını geçen akademik çalışmalar, çift hakem tarafından değerlendirilmektedir. En az iki hakemden olumlu görüş alan makaleler yayımlanmak üzere Yayın Kurulu gündemine alınmaktadır.


Dergimizin 48. Sayısı yayımlanmıştır. Dergimize Makale göndermek için Makale Bilgi Formu ve Taahhütname formlarını doldurup makale word belgesi ile birlikte bilimselmakale@taa.gov.tr adresine mail atmanız veya Dergipark sistemi üzerinden göndermeniz gerekmektedir. 

** Dergimize makale göndermeden önce güncellenmiş makale Yazım Kuralları'na, Etik İlkeler ve Yayın Politikası'na bakınız.

2021 - Sayı: 48

Araştırma Makalesi

5. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLLER İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

Araştırma Makalesi

6. DİJİTAL PARA VE EGEMENLİK

Araştırma Makalesi

9. HAKLARIN YARIŞMASI BAĞLAMINDA DOĞRU HÜKMÜN YETERSİZ GEREKÇEYE FEDA EDİLMESİ

Araştırma Makalesi

11. GAİPLİĞİN MİRAS HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

12. ALEXIS DE TOCQUEVILLE’İN SİYASİ KURAMINDA DEMOKRASİ VE YARGI

Araştırma Makalesi

13. 6356 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KURULUŞLARDA DİSİPLİN UYGULAMALARI

Araştırma Makalesi

16. BEYAZ ENERJİ HAKKI

Araştırma Makalesi

17. YETKİSİZ TEMSİLCİNİN CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞU

Taranan İndeksler

TRDizin

EBSCOhost

ASSOSİndeks