ISSN: 1309-6826
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Türkiye Adalet Akademisi
Kapak Resmi
       

2010 yılında Türkiye Adalet Akademisi Dergisi adıyla yayın hayatına başlayan dergimiz TÜBİTAK – ULAKBİM TR Dizininde, EBSCO Host, ve ASOS İndex’te taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir. Dergimiz yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olarak yayımlanmaktadır. 

Editör tarafından gerçekleştirilen ön inceleme aşamasını geçen akademik çalışmalar, çift hakem tarafından değerlendirilmektedir. En az iki hakemden olumlu görüş alan makaleler yayımlanmak üzere Yayın Kurulu gündemine alınmaktadır.


Dergimizin 52. sayısı yayımlanmıştır. Dergimize Makale göndermek için Makale Bilgi Formu ve Taahhütname formlarını doldurup makalenin word belgesi ile birlikte öncelikle bilimselmakale@taa.gov.tr adresine mail atmanız ve Dergipark sistemi üzerinden de göndermeniz gerekmektedir.

** Dergimize makale göndermeden önce güncellenmiş makale Yazım Kuralları'na, Etik İlkeler ve Yayın Politikası'na bakınız. Makalenizi Atıf ve Kaynakça için belirlenmiş olan Oscola 4. Edisyon formatında göndermeniz önemlidir.

2022 - Sayı: 52

Araştırma Makalesi

4. YASAMA VE HUKUK BİLİMİ KONUSUNDAKİ TARİH ÜSTÜ GÖREV HAKKINDA

Araştırma Makalesi

7. ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU “TARİHÇE VE TERMİNOLOJİ”

Araştırma Makalesi

8. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

Araştırma Makalesi

12. OSMANLI DEVLETİ’NDE KAMBİYO SÖZLEŞMELERİNİN TİCARET HUKUKUNA ETKİSİ

Görüntü Sunumu

14. BORÇLU TEMERRÜDÜNDE İHTAR VE EK SÜRE KAVRAMLARI

Taranan İndeksler

TRDizin

EBSCOhost

ASSOSİndeks

Jurix