Kitap İncelemesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 482 - 491, 31.10.2019

Öz

Kaynakça

  • Kaya, Mesut. Çağdaş Tefsirlerde İsrâiliyat Eleştirisi. İstanbul: İSAM Yayınları, 2018.

Çağdaş Tefsirlerde İsrâiliyat Eleştirisi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 482 - 491, 31.10.2019

Öz

İsrâiliyat rivayetleri genelde kıssalar bağlamında bir tefsir kaynağı olarak erken dönemlerden beri tefsir literatüründe kullanılagelmiştir. Sistematik tefsir faaliyetinin ortaya çıkışını takip eden dönemlerde bu rivayetlere karşı eleştirel tavırların sergilenmeye başlandığı da görülmektedir. Klasikte müfessirlerin şöyle ya da böyle ilgisine mazhar olan bu rivayetler çağdaş dönemde müstakil araştırmalara konu olmuş, israiliyata ilişkin çeşitli tasvirler yapılmış, tespit ve iddialar ortaya konulmuştur. Batılıların yanı sıra Müslüman araştırmacılar da konuya dair önemli çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaların bir devamı niteliğinde yayımlanan en güncel eserlerden biri Mesut Kaya’nın önce doktora tezi olarak hazırladığı, daha sonra revize ederek neşrettiği Çağdaş Tefsirlerde İsrâiliyat Eleştirisi adlı kitabıdır. Bu yazıda mezkûr eseri ana hatlarıyla tanıtmaya, içerdiği bazı tespit ve iddiaları değerlendirmeye çalışacağız.    

Kaynakça

  • Kaya, Mesut. Çağdaş Tefsirlerde İsrâiliyat Eleştirisi. İstanbul: İSAM Yayınları, 2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm KİTAP DEĞERLENDİRMESİ
Yazarlar

Enes BÜYÜK (Sorumlu Yazar)
0000-0002-9619-9450
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2019
Kabul Tarihi 28 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Büyük, Enes . "Çağdaş Tefsirlerde İsrâiliyat Eleştirisi". Tefsir Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (Ekim 2019): 482-491 .