Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 10 2017-06-29

Bulanık mantık yaklaşımı ile insanlara ait veriler ve deneyimler işlenerek programlara yani makinelere çalışabilme yeteneği kazandırılır. Genel olarak sözel ifadeler bilgisayar ortamında matematiksel bir dille ifade edilmektedir. Bu matematiksel ifade, bulanık mantık ve bulanık kümeler yaklaşımı ile gerçekleştirilmektedir. Klasik mantıktan bulanık mantığın farkı; klasik mantık (0-1) olarak iki değere sahiptir, bulanık mantık ise [0-1] aralığında ikiden fazla değerlere sahiptir. Bulanık mantığın gün geçtikçe artan öneminin nedeni, mantık, felsefe, sosyal konulara gerçekçi çözümler sunması ve yapay zeka teknolojisi gibi bir çok alana olan katkılarıdır. Bu çalışmada bulanık mantığın tarihi gelişimi üzerinde durularak, hangi alanlara uygulandığı, hangi konuları kapsadığı gibi konular detaylandırılmıştır.

Bulanık mantık, bulanık eseme, puslu mantık, yapay zeka, tarihçe, zadeh
 • Baykal, N., & Beyan, T. (2004). Bulanık Mantık İlke ve Temelleri (Vol. 9). Ankara: Bıçaklar Kitabevi.
 • DAĞDELEN, U. (1996). Bulanık Mantık İle Adım Motor Kontrolü. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Elmas, P. D. Ç. (2007). Yapay Zeka Uygulamaları. Ankara: Seçkin.
 • Ertunç, H. M. (2012). INTRODUCTION TO FUZZY LOGIC. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ.
 • FREKSA, C., Kruse, R., & de Mántaras, R. L. (2001). Interview with Prof. Lotfi A. Zadeh. Künstliche Intelligenz, 15(3), 40-43.
 • IŞIKLI, Ş. BULANIK MANTIK VE BULANIK TEKNOLOJİLER. Ankara Üniversitesi, DTCF, Felsefe Bölümü, Doktora Öğrencisi Tezi, 1-19.
 • J., B. (2006). Paradigm shift - an introduction to fuzzy logic, Potentials. IEEE, 25(1), 6-21.
 • KIYAK, E. (2003). Bulanık Mantık Yöntemiyle Uçuş Kontrol Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • KLIR, G. J., & B., Y. (1995). Fuzzy Sets and Fuzzy Logic Theory and Applications. Prentice Hall PTR, New Jersey.
 • Klir, G. J., & Yuan, B. (1995). Fuzzy Sets and Fuzzy Logic. Theory and Applications, Prentice Hall.
 • Lowen, R., & Roubens, M. (1993). Fuzzy Logic. State of Art. Kluwer Academic Pub.
 • S., D. (2005). Toward complex fuzzy logic, Fuzzy Systems. IEEE Transactions on, 13(3), 405-414.
 • Şen, Z. Modern Mantık Bilge Kültür Sanat.
 • Şen, Z. (2012). Fuzzy Philosophy of Science. Journal of Higher Education and Science, 2, 20-24.
 • Ural, Ş., Özer, M., Koç, A., Şen, A., & Hacibekiroğlu, G. (2003). Puslu (Fuzzy) Mantık. I. Ulusal Sempozyumu Assos-Çanakkale, 43-60.
 • YILDIRIM, M. (1998). Bulanık Mantık Yapay Sinir Ağı ile Doğrusal Olmayan Sistem Modelleme. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Algorithms. Information and Control, 12(2), 94-102.
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mustafa Furkan KESKENLER (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Eyüp Fahri Keskenler
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2017
Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2017

APA Keskenler, M , Keskenler, E . (2017). Bulanık Mantığın Tarihi Gelişimi . Takvim-i Vekayi , 5 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/takvim/issue/33455/371973