Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 9 - 14 2018-07-03

Yeni Dünya Düzeninde Türkiye
Turkey in New World Regime

Mehmet ŞAHİN [1]


Bir fiziksel teori  doğada gözlenen bir veya birkaç olayı izah etmek için belli ve kesin varsayımlar altında gözlenen olayı matematiksel bir modelle izah etmektir. teori   olayları izah ettiği gibi daha önce gözlenmemiş olayları da öngörmelidir. Bir teorinin gücü onun çok sayıda gözlenen olayı izah etmesinden geçer.  Bu bakış açısı ile yeni dünya düzeni ve Türkiye’nin bu dünya düzeninde yerinin ne olacağı öngörülmeye çalışılmıştır.

A physical theory is a mathematical model for explaining the phenomenon observed under definite and definite assumptions to explain one or more phenomena observed in nature. as the theory explains events, as well as events that have not been observed before. The power of a theory is that it exposes a large number of observed events. With this perspective the new world order and Turkey's place in the world order, what it would have been tried to be provided.

  • Brzezinski, Z. (2000). Büyük Çöküş. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
  • Kissinger, H. (2016). Dünya Düzeni. Boyner Kitapları.
  • Andrew H. (2004). The effects of terrorism on global capital markets. European Journal of Political Economy. 20(2), 349-366.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mehmet ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Mayıs 2018
Yayımlanma Tarihi : 3 Temmuz 2018

APA Şahi̇n, M . (2018). Yeni Dünya Düzeninde Türkiye . Takvim-i Vekayi , 6 (1) , 9-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/takvim/issue/35911/421897