Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 96 - 103 2020-06-30

Rize Orta Camii Hakkında Kısa Malûmat
Brief Information About Rize Orta (Middle) Mosque

Elif ÇİNKAYA [1]


Bu çalışmada Rize ilinin coğrafi konumu ve tarihi süreçleri ele alınmıştır. Birçok ülkenin hakimiyeti altına giren Rize şehrinin en son Türk egemenliği altına girmiştir. Rize ilinin coğrafi özelliklerinin camileriyle bütünleştiği, mimari yapılarının buna göre şekillendiği anlatılmaktadır. Rize ilinde bulunan camilerinden biri olan orta caminin mimari yapısını, geçmişten günümüze kadar süregelen değişimini ve tarihini ele almaktadır. Orta cami demekle bilinen Hüseyin Ağa Caminin restore edilme ve yıkım süreçleri ele alınmıştır.

In this study, geographical position and historical processes of Rize province are discussed. The city of Rize, which is under the domination of many countries, has been under Turkish rule for the last time. It is told that the geographical features of the Rize province are integrated with the mosques and the architectural constructions are shaped accordingly. One of the mosques in the province of Rize, the architectural structure of the central mosque deals with the continuing change and history from the past to the present day. The process of restoration and demolition of the mosque window, known as the middle mosque, has been dealt with.

  • URL-1 (2018). Rize’nin tarihi ve tanıtımı. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2018, http://www.rizenufus.gov.tr/Sayfa/RIZENIN-TARIHI-VE-TANITIMI-12.html
  • URL-2 (2018). Rize ilinin coğrafi konumu, coğrafi bilgiler, konum, iklim koşulları. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2018, http://www.e-sehir.com/rize-cografyasi.html
  • URL-3 (2014). Rize’deki camiler, (2014, 28 Mart). Erişim tarihi:23 Mayıs 2018, http://www.rizedeyiz.com/icerik/Rizedeki-Camiler-254.html
  • URL-4 (2018). Erişim tarihi:23 Mayıs 2018, http://www.rizeninsesi.net/2018/01/11/rizede-kisi-basina-dusen-cami-sayisi
  • URL-5 (2014). Orta cami, (2014, 9 Aralık). Erişim Tarihi:24 Mayıs 2018, http://www.rizemuftulugu.gov.tr/haber_detay.asp?haberID=1782
  • URL-6 (2018). Erişim tarihi: 24 Mayıs 2018, http://www.visitrize.com/Icerikler/Eski-Orta-Camii-47.html
  • URL-7 (2015). Rize’de tarihi orta caminin yıkımı yine gündemde, (2015, 9 Mart). Erişim tarihi: 25 Mayıs 2018, https://www.haberler.com/rize-de-tarihi-orta-cami-nin-yikimi-yine-gundemde-7054071-haberi
  • URL-8 (2018). Rize’de eski orta caminin yıkımına başlandı, (2018, 13 Ocak). Erişim tarihi: 26 Mayıs 2018, http://www.olay53.com/haber/rizede-eski-orta-caminin-yikimina-baslandi-619696.htm
  • URL-9 (2018). Rize belediyesinden eski orta cami açıklaması, (2018, 20 Ocak). Erişim tarihi: 27 Mayıs 2018, http://www.olay53.com/haber/rize-belediyesinden-eski-orta-cami-aciklamasi-621019.htm
  • URL-10 (2018). T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü. Erişim tarihi:28 Mayıs 2018, https://katalog.devletarsivleri.gov.tr
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Elif ÇİNKAYA (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Haziran 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

APA Çi̇nkaya, E . (2020). Rize Orta Camii Hakkında Kısa Malûmat . Takvim-i Vekayi , 8 (1) , 96-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/takvim/issue/55145/431275