Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 116 - 119 2020-12-30

Korona Virüsü Hastalığının Tedavisinde Fiziksel Bir Yöntem
A Physical Method of Treating Corona-Virus Disease

Mehmet ŞAHİN [1]


Korono (Corona, Covid-19) virüsün tedavisi tüm dünya için acil bir sorundur. Bu çalışma ile mevcut soruna klasik yaklaşımların dışında yeni bir öneri sunulmaktadır. Önermede temel düşünce virüsün bir hücreye bağlanmasında birden çok zayıf bağın kısa zamanda yapılmasıdır. Bir hücreden çıkan virüsler yeni hücrelere bulaşmak için kimyasal bağ yapmalıdırlar. Virüsleri bu bağı yapmadan önce alı koymak gerekir. Son zamanlarda, Korona virüsüyle mücadele etmek için klasik yöntemler kullanılarak çeşitli tıbbı prosedürler denenmektedir. Biz ise basit bir fiziksel yöntemin denenmesi gerektiğini önermekteyiz; “Hastalıklı dokuya ultra ses dalgaları veya elektromanyetik dalgalar uygulayarak virüsün yeni hücrelere bulaşmasını önlemek”.
Bunun için çeşitli yöntemler önerilebilir. Bunlar temelde iki gruba ayrılır. Ultrasonik ses dalgaları. Bu ultrason cihazları ile yapılabilir. İkincisi radyo dalgaları, özellikle ikinci yöntemde virüsün moleküler yapısı çıkarılıp, onun titreşim enerjileri veya elektronik enerjileri bulunursa, virüsü rezonansa getirecek uygun elektromanyetik dalga kullanılabilir (Tahminen bu elektromanyetik dalganın enerjisi 0,1-2,0 eV aralığında ya da daha uzun dalga boylu elektromanyetik dalga olmalıdır). Bu metotlardan biri virüsün bağ yapımını büyük oranda engelleyecektir.

Recently, various therapeutic procedures are utilized using classical methods in order to tackle corona virus. Here, we suggest that a simple physical method should be tried: preventing the virus from infecting new cells by applying ultra-soundwaves to the diseased tissue.
The protein Corona virus uses has a compact rear which allows it to attach to human cells much strongly compared to similar viruses, thus enabling the virus to infect, and spread faster. As is known, this part in viruses which make bonds consists of proteins and proteins are partially charged. Therefore, while the virus attaches, it is very likely that the basic chemical bond results from the partial charge on the protein ends. Bonds resulting from these charges are weak.
As the virus enters the cell and increases in significant numbers, it will continue its journey in order to attach to new cells. At this stage, we must block the bonding process. Since these bonds are weak alone, only a small amount of energy is required to break these bonds (Li, 2026). For instance, if lungs are exposed to ultra-sound waves, viruses with incomplete bonding process will be obstructed. In this way, body’s own immune system can tackle viruses. We think that this method will not cause any damage to the immune system during the process of eliminating the viruses. Because, these cells are larger, and they engulf the virus after capturing it. This method can be tried and if it succeeds, death rates will be minimized. Alternatively, ultrasonic sound-emitting electronic devices are available instead of ultrasound. Especially the ones which are adjustable in terms of frequency and intensity (Khooshehchin et al., 2020)
In conclusion, various methods can be applied in the treatment of this virus. These are mainly separated into two groups: First; ultrasonic sound waves, this can be performed using ultrasound devices. Second one is radio waves. If we detect the molecular structure of the virus and find vibrational energy or electronic energy, we can use the most suitable electromagnetic wave to cause resonance. The length of the electromagnetic wave to be used may be in the range of 0.1-2.0 eV. (i.e. there may be an infrared or red laser light or an electromagnetic wave with a longer wavelength than them). We can use the optimal electromagnetic wave to cause resonance. One of these methods can be inhibit the bonding process of virus. 

  • Fang Li (2016). Structure, Function, and Evolution of Coronavirus Spike Proteins, Annual Review of Virology, 3, 237–61.
  • Mohsen Khooshehchin, Akbar Mohammadidoust, Samira Ghotbinasab (2020). An optimization study on heat transfer of pool boiling exposed ultrasonic waves and particles addition, International Communications in Heat and Mass Transfer, 114, 104558.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Editöre Mektup
Yazarlar

Yazar: Mehmet ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

APA Şahin, M . (2020). A Physical Method of Treating Corona-Virus Disease . Takvim-i Vekayi , 8 (2) , 116-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/takvim/issue/55376/738800