BibTex RIS Kaynak Göster

The Perception of Islam in International Imam Hatip High School Students Studying in Turkey

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 119 - 142, 01.06.2017
https://doi.org/10.12738/talim.2017.1.0004

Öz

This study has been conducted under the scope of a case study, a qualitative research method. It aims to examine the place and importance of the perception of Islam in why and how foreign exchange students chose to come and study in the International Imam Hatip High Schools, which have emerged as a new center of attention in high school education. In addition to these students not having any clear positive or negative judgments about Turkey because they’ve come here at a very young age, that all the students in the school are Muslim facilitates the research. The students themselves and nearly all their family are members of the Islamic religion. While most of the students were born into the religion of Islam, students are also found who later accepted Islam in school. A small number of the students were very well informed about Islam before they had come. Students especially prefer the International Imam Hatip High Schools for closing the gap in this area. The research was carried out in the 2016 spring semester at the Konya Mevlana International Imam Hatip High School in Anatolia. The school has 286 students. Sixty-five students from 50 countries participated in the research. Maximum variation sampling has been used by choosing group members from the students in the 9th, 10th, and 11th grades, whose average age is 17, in a way that would include at least one representative from the 50 countries found at the school. Interviews were held with 25 students in the study, and focus-group interviews were held with the other students. The students in the study are male. A semi-structured interview form consisting of seven questions has been used in the interviews. Every question cuts across a theme. Subject headings have been chosen according to these themes.

Kaynakça

 • Akam, S. (2010, 23 February). A “model” Islamic education from Turkey? Retrieved from http:// www.reuters.com/article/us-turkey-islam-education-idUSTRE61N00O20100224
 • Aşlamacı, İ. (2014a). Pakistan Medreselerine Bir Model Olarak İmam-Hatip Okulları. İstanbul: Dem.
 • Aşlamacı, İ. (2014b). Türkiye’nin İslam eğitim modeli: İmam-Hatip Okulları ve temel özellikleri. Turkish Studies, 9(5), 265–278.
 • Çakır, R., Bozan, İ. & Talu, B. (2004). İmam Hatip Liseleri: Efsaneler ve gerçekler. İstanbul: TESEV.
 • Göle, N. (2010). Modern mahrem: Medeniyet ve örtünme. İstanbul: Metis.
 • Göver, İ. H. & Yavuzer, H. (2015). Türkiye’nin ilk uluslararası ortaöğretim kurumu: Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi. Turkish Studies, 10(14), 345–362. http://dx.doi. org/10.1007/978-3-540-74607-2_9.
 • Göver, İ. H. (2013). Kayseri’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Kayseri, Türkiye ve İslam algısı (Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Gülali, M. (2013). Din Eğitimi Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Aycan ile okulumuz ve Uluslararası İHL üzerine röportaj. Yedirenk (Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Dergisi), 2, 4–7.
 • Koyuncu, A. & Birekul, M. (2014). Bir model arayışı olarak Uluslararası İmam Hatip Liseleri. Muhafazakâr Düşünce Dergisi, 10, 172–188.
 • Kurt, H. (2010). Anadolu İmam Hatip Liselerinin tarihi gelişim süreci ve öğrencilerinin kelam dersine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi: Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, 24, 73–91.
 • Sarı, H. (2015). Uluslararası ortaöğretim öğrencilerinin Türkiye’ye getiriliş süreci ve Türkiye’de karşılaşılan problemler. Uluslararası Öğrenci Sempozyumları Bildiri Kitabı içinde (s. 127–140). İstanbul: Harf Yayınları.
 • Ünsal, A. G. & Ekin, S. (2012). Okulumuz ve özelliklerine dair. Yedirenk (Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Dergisi), 1, 20–22.

Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinde İslam Algısı

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 119 - 142, 01.06.2017
https://doi.org/10.12738/talim.2017.1.0004

Öz

Nitel araştırma yöntemlerinden olan “olgu bilim” deseni kapsamında yürütülen bu çalışma, ortaöğretimde yeni bir cazibe merkezi olarak ortaya çıkan Uluslararası İmam Hatip Liselerine öğrenim görmeye gelen uluslararası öğrencilerin niçin İmam Hatip Lisesini seçtiklerini ve İmam Hatip Lisesini seçmelerinde İslam algısının yerini ve önemini incelemeyi amaçlamıştır. Uluslararası İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin Türkiye’ye çok erken yaşlarda gelmeleri sebebiyle Türkiye’ye dair olumlu ya da olumsuz kesin yargılarının bulunmamasının yanında okuldaki öğrencilerin tamamının Müslüman olması araştırmada kolaylık sağlamıştır. Öğrencilerin kendilerinin ve ailelerinin tamamına yakını İslam dinine mensuptur. Öğrencilerin büyük bir bölümü İslam dinine doğuştan mensup iken okulda İslam dinini sonradan kabul eden öğrenciler de bulunmaktadır. Gelmeden önce İslam dini ile ilgili bilgileri çok iyi olan öğrenci sayısı azdır. Öğrenciler özellikle bu alandaki eksikliği kapatmak için Uluslararası İmam Hatip Liselerini tercih etmiştir. Araştırma 2015-2016 yılı Bahar döneminde Konya Mevlana Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilmiştir. Okulda 286 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmaya 50 ülkeden 65 öğrenci katılmıştır. Grup üyeleri okulda bulunan 50 ülkenin en az bir temsilcisini kapsayacak şekilde yaş ortalaması 17 olan 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinden seçilerek maksimum çeşitlilik örneklemesi yapılmıştır. Araştırmada 25 öğrenci ile mülakat, diğer öğrenciler ile de odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Çalışmada yer alan öğrenciler erkeklerden oluşmaktadır. Görüşmede kullanılan yarı yapılandırılmış mülakat formu 7 sorudan oluşmaktadır. Her soru bir temaya karşı gelmektedir. Bu temalara göre konu başlıkları seçilmiştir.

Kaynakça

 • Akam, S. (2010, 23 February). A “model” Islamic education from Turkey? Retrieved from http:// www.reuters.com/article/us-turkey-islam-education-idUSTRE61N00O20100224
 • Aşlamacı, İ. (2014a). Pakistan Medreselerine Bir Model Olarak İmam-Hatip Okulları. İstanbul: Dem.
 • Aşlamacı, İ. (2014b). Türkiye’nin İslam eğitim modeli: İmam-Hatip Okulları ve temel özellikleri. Turkish Studies, 9(5), 265–278.
 • Çakır, R., Bozan, İ. & Talu, B. (2004). İmam Hatip Liseleri: Efsaneler ve gerçekler. İstanbul: TESEV.
 • Göle, N. (2010). Modern mahrem: Medeniyet ve örtünme. İstanbul: Metis.
 • Göver, İ. H. & Yavuzer, H. (2015). Türkiye’nin ilk uluslararası ortaöğretim kurumu: Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi. Turkish Studies, 10(14), 345–362. http://dx.doi. org/10.1007/978-3-540-74607-2_9.
 • Göver, İ. H. (2013). Kayseri’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Kayseri, Türkiye ve İslam algısı (Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Gülali, M. (2013). Din Eğitimi Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Aycan ile okulumuz ve Uluslararası İHL üzerine röportaj. Yedirenk (Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Dergisi), 2, 4–7.
 • Koyuncu, A. & Birekul, M. (2014). Bir model arayışı olarak Uluslararası İmam Hatip Liseleri. Muhafazakâr Düşünce Dergisi, 10, 172–188.
 • Kurt, H. (2010). Anadolu İmam Hatip Liselerinin tarihi gelişim süreci ve öğrencilerinin kelam dersine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi: Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, 24, 73–91.
 • Sarı, H. (2015). Uluslararası ortaöğretim öğrencilerinin Türkiye’ye getiriliş süreci ve Türkiye’de karşılaşılan problemler. Uluslararası Öğrenci Sempozyumları Bildiri Kitabı içinde (s. 127–140). İstanbul: Harf Yayınları.
 • Ünsal, A. G. & Ekin, S. (2012). Okulumuz ve özelliklerine dair. Yedirenk (Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Dergisi), 1, 20–22.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mine Korkut Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Korkut, M. (2017). Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinde İslam Algısı. Talim, 1(1), 119-142. https://doi.org/10.12738/talim.2017.1.000417973        17974     İLAHİYAT ATIF DİZİNİ20831