İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’nin Eğitimde Modernleşme Süreci Aralığından Bozkırdaki Çekirdek Romanına Bakış: Köy Enstitüleri

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 45 - 54, 13.01.2021

Öz

Eğitim, insanların karşısına hayatta her an çıkan ve dikkate alınması gereken önemli bir meseledir. Özellikle rönesans ve reform süreçleriyle farklı boyutlara ve şekillere bürünmeye başlayan eğitim sürecimiz, günümüzde devam eden sancılar arasındadır. Özellike II. Abdülhamit sonrası modern okulların temellerinin atılmasıyla günümüz modern eğitim sistemine adım atılmış oldu. Bu çalışmada, temelleri atılan bu modern okulların Cumhuriyet Dönemi'nde ilklerinden olan Köy Enstitüleri, Bozkırdaki Çekirdek romanıyla incelenmiştir. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e modernleşme sürecinin aktarılmasının ardından Köy Enstitüleri amaç, süreç ve nitelik bağmanında değerlendirilmiştir. Son olarak ise yazarın Köy Enstitülerine karşı eğitim felsefesi yönünden eleştirel bakışı, romandan örneklerle özellikle Şefik Ertem karakteri gözüyle ele alınmıştır.

Kaynakça

  • Aktaş, Ü. (2009). “Türkiye Siyasetinin Muhalif İki Akımı İslamcılık ve Sosyalizm”. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce içinde (Cilt 9, s.731). İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Bahadır, Z. (2002). “Köy Ensitüsü”. TDV İslam Ansiklopedisi içinde (Cilt 26, s.283). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri, Eğitim Psikolojisi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Akın Tek Bu kişi benim 0000-0001-8884-9313

Süleyman Dulkar 0000-0001-5187-6289

Yayımlanma Tarihi 13 Ocak 2021
Kabul Tarihi 9 Ocak 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Tek, A., & Dulkar, S. (2021). Türkiye’nin Eğitimde Modernleşme Süreci Aralığından Bozkırdaki Çekirdek Romanına Bakış: Köy Enstitüleri. Talim, 4(2), 45-54.17973        17974     İLAHİYAT ATIF DİZİNİ20831