İnceleme Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’nin Eğitimde Modernleşme Süreci Aralığından Bozkırdaki Çekirdek Romanına Bakış: Köy Enstitüleri

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 45 - 54, 13.01.2021

Öz

Eğitim, insanların karşısına hayatta her an çıkan ve dikkate alınması gereken önemli bir meseledir. Özellikle rönesans ve reform süreçleriyle farklı boyutlara ve şekillere bürünmeye başlayan eğitim sürecimiz, günümüzde devam eden sancılar arasındadır. Özellike II. Abdülhamit sonrası modern okulların temellerinin atılmasıyla günümüz modern eğitim sistemine adım atılmış oldu. Bu çalışmada, temelleri atılan bu modern okulların Cumhuriyet Dönemi'nde ilklerinden olan Köy Enstitüleri, Bozkırdaki Çekirdek romanıyla incelenmiştir. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e modernleşme sürecinin aktarılmasının ardından Köy Enstitüleri amaç, süreç ve nitelik bağmanında değerlendirilmiştir. Son olarak ise yazarın Köy Enstitülerine karşı eğitim felsefesi yönünden eleştirel bakışı, romandan örneklerle özellikle Şefik Ertem karakteri gözüyle ele alınmıştır.

Kaynakça

  • Aktaş, Ü. (2009). “Türkiye Siyasetinin Muhalif İki Akımı İslamcılık ve Sosyalizm”. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce içinde (Cilt 9, s.731). İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Bahadır, Z. (2002). “Köy Ensitüsü”. TDV İslam Ansiklopedisi içinde (Cilt 26, s.283). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Eğitim Psikolojisi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Akın TEK Bu kişi benim
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8884-9313
Türkiye


Süleyman DULKAR> (Sorumlu Yazar)
ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ
0000-0001-5187-6289
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Tek, A. & Dulkar, S. (2021). Türkiye’nin Eğitimde Modernleşme Süreci Aralığından Bozkırdaki Çekirdek Romanına Bakış: Köy Enstitüleri . Talim , 4 (2) , 45-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/talim/issue/60001/81979117973        17974     İLAHİYAT ATIF DİZİNİ20831