Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Algı ve Gerçek Arasında İmam Hatip Okulları: Medyada İmam Hatip Okullarının Başarısının Ele Alınışı Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 55 - 70, 13.01.2021

Öz

İmam Hatip okulları geçmişte olduğu gibi bugün de medyanın hakkında sıklıkla haberlere yer verdiği eğitim kurumları olmuştur. Farklı bakış açılarıyla pek çok konuyla gündeme getirilen İmam Hatip okulları, genellikle yayın organının yayın politikası ve ideolojik tutumunun etkisi altında yeniden tanımlanmakta ve konumlandırılmaktadır. Bu çalışmada İmam Hatip okullarının bilimsel başarı durumlarının medya tarafından nasıl aktarıldığı ele alınmaktadır. Bu çerçevede farklı ideolojik yaklaşımlara sahip; Cumhuriyet, Birgün, Aydınlık, Milli Gazete, Sabah ve Star gazetelerinin 2019 yılı içerisinde İmam Hatip okullarının bilimsel başarı durumlarını konu edinen haberleri seçilerek eleştirel söylem analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma kapsamındaki haberler incelendiğinde bilimsel başarı haberlerinin sayıca az olması dikkat çekerken, yer verilen haber içeriklerinde ise Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin yalnızca olumsuz içerikleri konu edindiği, diğer gazetelerde yer verilen pek çok haberde ise İmam Hatiplilik kimliğinin ön plana çıkarılmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Dijk, Teun A. van. 1988. New Analysis: Case Studies of International and National News in the Press. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Doruk, Özlem. 2013. «Disiplin Toplumu Ve Haber Söylemı̇: Gökkuşağı Derneğı̇’nce Yapılması Planlanan Yürüyüşün Engellemesı̇ne İlişkin Haberlerı̇n Çözümlenmesı̇ .» Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 106-132.
 • Ergül, Hakan. 2005. Televizyonda Haberin Magazinleşmesi. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Güneş, Ahmet. 2014. «Gündem Belirleme Teorisi Bağlamında 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinin Basında Sunumu: AKP ve CHP Örneği.» tojdac.org Web Sitesi. Nisan. Erişildi: Aralık 19, 2014. http://www.tojdac.org/tojdac/VOLUME4-ISSUE2_files/tojdac_v04i201.pdf.
 • Girgin, Atilla. 2002. Yazılı Basında Haber. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • İnal, Ayşe M. 1996. Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları.
 • Laclau, Ernesto. 2009. «Evrenselliği İnşa Etmek.» Olumsallık Hegemonya Evrensellik içinde, yazan Ernesto Laclau, Slavoj Zizek ve Judith Butler, 311-340. İstanbul: Hil Yayınları.
 • Ozankaya, Özer. 1980. Toplumbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK.
 • Önder İmam Hatipliler Derneği. 2019. «Gazetelerde İmam Hatiplere Bakış 2019.» Araştırma, İstanbul, 18.
 • Özer, Ömer. 2001. Haber Söylem İdeoloji: Eleştirel Haber Çözümlemeleri. Konya: Literatürk Yayınevi.
 • Said, Edward. 2006. Medyada İslam. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Terkan, Banu. 2005. Gündem Belirleme. Konya: Tablet Kitabevi. Yaylagül, Levent. 2006. Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınevi.
 • Cumhuriyet, Geriden geliyorlar, 5 Aralık 2019.
 • Birgün, Hesap oyunuyla da başarısız oldular, 5 Aralık 2019.
 • Aydınlık, Robotik Yarışması’nda ‘imkansızı’ başardılar, 17 Ağustos 2019.
 • Milli Gazete, LGS’ye imam hatip damgası, 29 Haziran 2019.
 • Sabah, Erkeklerde olan beyin bizde de var, 26 Ocak 2019.
 • Star, Liseliler Teknofestte başarı hikayesi yazdı, 28 Eylül 2019.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hülya Özkan 0000-0003-4827-664X

Yayımlanma Tarihi 13 Ocak 2021
Kabul Tarihi 11 Ocak 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özkan, H. (2021). Algı ve Gerçek Arasında İmam Hatip Okulları: Medyada İmam Hatip Okullarının Başarısının Ele Alınışı Üzerine Bir İnceleme. Talim, 4(2), 55-70.17973        17974     İLAHİYAT ATIF DİZİNİ20831