PATH AND CORRELATION ANALYSIS BETWEEN HAY YIELD AND HAY YIELD COMPONENTS IN CICER MILKVETCH (Astragalus cicer L.) AND WHEATGRASS (Agropyron Gaertn.) MIXTURES
NOHUT GEVENİ (Astragalus cicer L.) AYRIK (Agropyron Gaertn.) KARIŞIMLARINDA KURU OT VERİMİ İLE DİĞER BAZI KARAKTERLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE İZ ANALİZLERİ

Sabahaddin ÜNAL [1] , Ahmet ERAÇ [2]


This research was established as a completely randomised block design with four replications. A total of the eleven combinations of cicer milkvetch, crested wheatgrass and intermediate wheatgrass made up the mixtures as at the ratios of 20, 40, 60, 80 % and pure stand for each species. In this research, it was found out that correlations of some characters of plant species with hay yield and the effects of those characters directly and indirectly to the hay yield.

The results of this research are given as follows:

l Hay yields of cicer milkvetch and intermediate wheatgrass were shown significantly and positively correlated to the crude protein (r- 0.983** and r= 0.999** respectively) and dry matter (r=-0.983** and r= 0.999** respectively) yields. The hay yield of crested wheatgrass was significantly and positively associated with dry matter yields (r= 0.964** ).

2. The results of path analysis clearly indicated that the highest total correlation coefficient occurred in cicer milkvetch (0.983) between hay and crude protein yields and between hay and dry matter yields, whereas it happened in crested wheatgrass and intermediate wheatgrass between hay and dry matter yields (0.964 and 0.999, respectively).

Bu araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekıarlamalı olarak kurulmuştur. Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrık, yalın ve nohut geveni otlak ayrığı ve mavi ayrık ile % 20, 40, 60. 80 olmak üzere 11 karışım oranlarında denenmişlerdir. Bu çalışmada, bitki türlerinin kuru ot verimi ile bazı diğer karakterleri arasındaki ilişki ve bu özelliklerin kuru ot verimine doğrudan ve dolaylı etkileri incelenmiştir.

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıda sırayla verilmiştir:

  1. Nohut geveni ve mavi ayrıktaki kuru ot verimi en yüksek ilişkiyi ham protein verimi (sırayla r= 0.983** ve r= 0.999**) ve kuru madde verimi (sırayla r= 0.983 ** ve r= 0.999**) ile göstermiştir. Otlak ayrığında kuru ot veriminin en yüksek ilişkisi kuru madde verimi ile (r= 0.964** ) tespit edilmiştir.
  2. İz (path) analizi sonucunda nohut geveninde en yüksek toplam korelasyon katsayısı kuru ot verimi ile kuru madde verimi (0.983) ve ham protein verimi (0.983) arasında meydana gelmiştir. Otlak ayrığı ve mavi ayrıkta en yüksek toplam korelasyon katsayısı kuru ot verimi ile kuru madde verimi (sırayla 0.964 ve 0.999 olarak ) arasında bulunmuştur.
  • ALTINOK, S. 1993. Bazı tek yıllık yoncalarda faklı fenolojik devrelerdeki biçmelerin kök gelişimine ve yem verimine etkileri üzerinde araştırmalar. Doktora tezi (basılmamış), Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • BAKHEIT, BR., 1988. Variation, correlation and path coefficient analysis in some world varieties of alfalfa (Medicago sativa L.). Assiut Journal of Agricultural Sciences, Vol.l9(5); 149-163.
  • DÜZGÜNEŞ, O., KESİCİ, T. ve GÜRBÜZ, F. 1983. İstatistik metodları I. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 861, Ders Kitabı: 229, Ankara.
  • GUMBER, R.K., SOHOO, MS. and BERİ, S.M. 1988. Path coefficıent analysıs in Persıan elover. Crop Improvement, 15 (2); 167-169.
  • KEPHART, K.D., TWIDWELL, EK., BORTNEM, R. and BOE, A. 1992. Alfalfa yield component responses to seeding rate several years after establishment. Agronomy journal, 84(5); 827-831.
  • STEEL, R. G. D. and TORRIE, J. H. 1960. Princeples and procedures of statistics with special reference to the biological sciences. McGraw Hıll Book Company, Inc. Ne w York, Toronto, London.
  • TOSUN, M., AKGÜN, İ. ve SAĞSÖZ, S. 1997. Yabani domuz ayrığı {Dactylis glomerata L.) bitkilerinde ot ve tohum verimi ile bazı morfolojik özellikler arasındaki ilişkiler. Atatürk Üm. Zir. Fak. Der., 28 (4); 605-619.
  • VOGEL. K.P., REECE, P.E., and LAMB, J.F.S. 1986. Genotype and genotype x environment interaction effects for forage yield and quality of intermediate wheatgrass. Crop Science, 26 (4); 653-658.
Birincil Dil en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sabahaddin ÜNAL

Yazar: Ahmet ERAÇ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2000

Bibtex @ { tarbitderg137132, journal = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-4310}, eissn = {2146-8176}, address = {}, publisher = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2000}, volume = {9}, pages = { - }, doi = {}, title = {PATH AND CORRELATION ANALYSIS BETWEEN HAY YIELD AND HAY YIELD COMPONENTS IN CICER MILKVETCH (Astragalus cicer L.) AND WHEATGRASS (Agropyron Gaertn.) MIXTURES}, key = {cite}, author = {ÜNAL, Sabahaddin and ERAÇ, Ahmet} }
APA ÜNAL, S , ERAÇ, A . (2000). PATH AND CORRELATION ANALYSIS BETWEEN HAY YIELD AND HAY YIELD COMPONENTS IN CICER MILKVETCH (Astragalus cicer L.) AND WHEATGRASS (Agropyron Gaertn.) MIXTURES. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi , 9 (1-2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarbitderg/issue/11512/137132
MLA ÜNAL, S , ERAÇ, A . "PATH AND CORRELATION ANALYSIS BETWEEN HAY YIELD AND HAY YIELD COMPONENTS IN CICER MILKVETCH (Astragalus cicer L.) AND WHEATGRASS (Agropyron Gaertn.) MIXTURES". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 9 (2000 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarbitderg/issue/11512/137132>
Chicago ÜNAL, S , ERAÇ, A . "PATH AND CORRELATION ANALYSIS BETWEEN HAY YIELD AND HAY YIELD COMPONENTS IN CICER MILKVETCH (Astragalus cicer L.) AND WHEATGRASS (Agropyron Gaertn.) MIXTURES". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 9 (2000 ):
RIS TY - JOUR T1 - PATH AND CORRELATION ANALYSIS BETWEEN HAY YIELD AND HAY YIELD COMPONENTS IN CICER MILKVETCH (Astragalus cicer L.) AND WHEATGRASS (Agropyron Gaertn.) MIXTURES AU - Sabahaddin ÜNAL , Ahmet ERAÇ Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 9 IS - 1-2 SN - 1302-4310-2146-8176 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi PATH AND CORRELATION ANALYSIS BETWEEN HAY YIELD AND HAY YIELD COMPONENTS IN CICER MILKVETCH (Astragalus cicer L.) AND WHEATGRASS (Agropyron Gaertn.) MIXTURES %A Sabahaddin ÜNAL , Ahmet ERAÇ %T PATH AND CORRELATION ANALYSIS BETWEEN HAY YIELD AND HAY YIELD COMPONENTS IN CICER MILKVETCH (Astragalus cicer L.) AND WHEATGRASS (Agropyron Gaertn.) MIXTURES %D 2000 %J Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1302-4310-2146-8176 %V 9 %N 1-2 %R %U
ISNAD ÜNAL, Sabahaddin , ERAÇ, Ahmet . "PATH AND CORRELATION ANALYSIS BETWEEN HAY YIELD AND HAY YIELD COMPONENTS IN CICER MILKVETCH (Astragalus cicer L.) AND WHEATGRASS (Agropyron Gaertn.) MIXTURES". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 9 / 1-2 (Haziran 2000): - .
AMA ÜNAL S , ERAÇ A . PATH AND CORRELATION ANALYSIS BETWEEN HAY YIELD AND HAY YIELD COMPONENTS IN CICER MILKVETCH (Astragalus cicer L.) AND WHEATGRASS (Agropyron Gaertn.) MIXTURES. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2000; 9(1-2): -.
Vancouver ÜNAL S , ERAÇ A . PATH AND CORRELATION ANALYSIS BETWEEN HAY YIELD AND HAY YIELD COMPONENTS IN CICER MILKVETCH (Astragalus cicer L.) AND WHEATGRASS (Agropyron Gaertn.) MIXTURES. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2000; 9(1-2): -.