OIL AND MORPHİNE CONTENTS OF TURKISH POPPY POPULATIONS
TÜRK HAŞHAŞ POPULASYONLARININ YAĞ VE MORFİN MUHTEVALARI

Neşet ARSLAN [1] , Refik BÜYÜKGÖÇMEN [2] , Ahmet GÜMÜŞÇÜ [3]


Poppy, one of the important crops of Turkey is cultivated for its seeds and alkaloids. Incision of green capsules was forbidden in 1974 and morphine extraction from mature capsules has been commenced since 1981 at Bolvadin Opium Alkaloids Factory. More than 400 poppy samples collected from different provinces of Turkey before 1971 on which poppy cultivation was forbidden were multiplicated at Faculty of Agriculture of the University of Ankara. 325 of these samples were analyzed for its oil content and 353 of them for its morphine content. Oil analyses have been carried out at Agronomy Department of Faculty of Agriculture by extraction method using soxhelet apparatus, morphine analyses have been conducted at laboratory of Bolvadin Opium Alkaloids Factory by using HPLC apparatus. According to analysis results, variation among the poppy populations in terms of morphine and oil contents was 0.25-0.89% and 38.65-53.38%.

Haşhaş ülkemizin önemli kültür bitkilerinden birisi olup: hem alkaloidlerinden. hem de tohumundan yararlanılmaktadır. 1974 yılında haşhaşta çizim yasağı getirilmiş ve 1981 yılından bu yana da Bolvadin'de kurulan Afyon Alkaloidleri Fabrikasında kapsülden morfin elde edilmeye başlanmıştır. Haşhaş ekiminin yasaklandığı 1971 yılından önce ülkemizin değişik yörelerinden toplanan 400'den fazla haşhaş numunesi A.Ü. Ziraat Fakültesi'nde çoğaltılmış ve bu numunelerden 325 adedinde yağ, 353 adedinde de morfin analizleri yapılmıştır. Yağ analizleri Tarla Bitkileri Bölümü'nde ekstraksiyon metodu ile soksolet cihazında, morfin analizleri Bolvadin Alkaloid Fabrikası Laboratuvarında HPLC cihazında yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre haşhaş populasyonlarında; morfin oranı % 0.25-0.89 yağ oranı ise %38.86-53.39 arasında değişmiştir.

  • BÜYUKGÖÇMEN, R., 1994a. Farklı Yörelerden Temin Edilen Yerli ve Yabancı Haşhaş Populasyonlarının Bazı Bitkisel Özellikleri A.Ü.Fen Bilimleri Erfstitüsü Yüksek Lisans Tezi (basılmadı) Ankara.
  • KARADAVUT, U., 1994b. Yabancı Kökenli Haşhaş Çeşit ve Populasyonlşarmın Bazı Bitkisel Özellikleri. A.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi ( basılmadı) Ankara.
  • SOYALP, C.,1996. Morfin oranı Yüksek Haşhaş Hatlarının Kapsül ve Tohum Verimleri Üzerine Bir Araştırma. A.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (basılmadı) Ankara"
  • GÜMÜŞÇÜ, A., ARSLAN, N. 1999 Seçilmiş Bazı Haşhaş Hatlarının Verim ve Verim Öğelerinin Karşılaştırılması, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 23 Ek sayı 4:991-997.
  • ANONİM. 1999. TMO Genel Müdürlüğü Haşhaş ve Alkoloid İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Faaliyet Planı . Ankara.
  • ERDURMUŞ. A. 1989 . Haşhaş Hatlarında Fenolojik ve Morfolojik Karakterlerin Morfin ve Tohum Verimleriyle İlişkileri A.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (basılmadı). Ankara.
  • İNCEKARA, F., 1964 Yağ bitkileri Ege Üniv. Ziraat Fakültes Yayınları No: 83. İzmir.
Birincil Dil en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Neşet ARSLAN

Yazar: Refik BÜYÜKGÖÇMEN

Yazar: Ahmet GÜMÜŞÇÜ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2000

Bibtex @ { tarbitderg137134, journal = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-4310}, eissn = {2146-8176}, address = {}, publisher = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2000}, volume = {9}, pages = { - }, doi = {}, title = {OIL AND MORPHİNE CONTENTS OF TURKISH POPPY POPULATIONS}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Neşet and BÜYÜKGÖÇMEN, Refik and GÜMÜŞÇÜ, Ahmet} }
APA ARSLAN, N , BÜYÜKGÖÇMEN, R , GÜMÜŞÇÜ, A . (2000). OIL AND MORPHİNE CONTENTS OF TURKISH POPPY POPULATIONS. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi , 9 (1-2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarbitderg/issue/11512/137134
MLA ARSLAN, N , BÜYÜKGÖÇMEN, R , GÜMÜŞÇÜ, A . "OIL AND MORPHİNE CONTENTS OF TURKISH POPPY POPULATIONS". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 9 (2000 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarbitderg/issue/11512/137134>
Chicago ARSLAN, N , BÜYÜKGÖÇMEN, R , GÜMÜŞÇÜ, A . "OIL AND MORPHİNE CONTENTS OF TURKISH POPPY POPULATIONS". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 9 (2000 ):
RIS TY - JOUR T1 - OIL AND MORPHİNE CONTENTS OF TURKISH POPPY POPULATIONS AU - Neşet ARSLAN , Refik BÜYÜKGÖÇMEN , Ahmet GÜMÜŞÇÜ Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 9 IS - 1-2 SN - 1302-4310-2146-8176 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi OIL AND MORPHİNE CONTENTS OF TURKISH POPPY POPULATIONS %A Neşet ARSLAN , Refik BÜYÜKGÖÇMEN , Ahmet GÜMÜŞÇÜ %T OIL AND MORPHİNE CONTENTS OF TURKISH POPPY POPULATIONS %D 2000 %J Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1302-4310-2146-8176 %V 9 %N 1-2 %R %U
ISNAD ARSLAN, Neşet , BÜYÜKGÖÇMEN, Refik , GÜMÜŞÇÜ, Ahmet . "OIL AND MORPHİNE CONTENTS OF TURKISH POPPY POPULATIONS". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 9 / 1-2 (Haziran 2000): - .
AMA ARSLAN N , BÜYÜKGÖÇMEN R , GÜMÜŞÇÜ A . OIL AND MORPHİNE CONTENTS OF TURKISH POPPY POPULATIONS. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2000; 9(1-2): -.
Vancouver ARSLAN N , BÜYÜKGÖÇMEN R , GÜMÜŞÇÜ A . OIL AND MORPHİNE CONTENTS OF TURKISH POPPY POPULATIONS. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2000; 9(1-2): -.