SOME STATISTICAL ASSESSMENTS OF DURUM WHEAT CANDIDATES
MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ BAZI İSTATİSTİKİ DEĞERLENDİRMELERİ

İrfan ÖZBERK [1] , Fethiye ÖZBERK [2]


Durum wheat variety registration trials were carried out during 1994/95, 95/96 and 96/97 crop growing seasons in three different locations of South Eeastern of Anatolia.

5x5 "Latin Square" experimental design was employed. Individual and combined analysis of variance of latin square trials were performed. Average yields of entries over environments were used in regression analysis. Partition of GE interactions into "Heterogenity" and "Remainder" was investigated practicing "Joint Regression Analysis. "

Results, considering other data received from experiments indicated that Daki"s" and Altar/Aos "s " of durum wheat candidates overyielded the best standart variety of experiment.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin Diyarbakır, Ş.Urfa ve Mardin lokasyonlarında 1994/95. 1995/96 ve 1996/97 ekim sezonlarında 5x5 latin kare deneme desenine göre kurulan makarnalık Çeşit Tescil Denemeleri bazı istatistiki analizlere tabi tutulmuştur.

Lokasyonlar itibariyle ayrı ayrı varyans analizleri yapılmış daha sonra birleşik latin kare analizleriyle interaksiyonlar hakkında bilgi edinilmiştir. Yer ve yıllar itibariyle çeşitlerin ortalama verimleri daha sonra basit ve birleşik regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Çeşitlerin çeşitli çevrelere duyarlılıkları birleşik regresyon eşitlikleri ile ifade edilmiştir.

Denemelerden alınan diğer fenolojik, agronomik, patolojik, ve teknolojik veriler de dikkate alınarak; Daki"s" ve Altar 84/Aos"s" aday çeşitleri en iyi standardı geçen hatlar olmuşlardır.

 • ANONİM, 1989. GAP Master Planı. 1989 DPT. Ankara
 • ANONİM, 1997. GAP İlleri İstatistikleri, GAP BKİ. Şanlıurfa Crossa, J. 1990. Statistical analyses of multilocation trials. Advanced in Agron. Vol. 44. 55-83.
 • DÜZGÜNEŞ, O. 1963. İstatistik prensipleri ve metodları. Ege Ü. Mat. İzmir
 • EBERHART, J. A. and RUSSEL, W. A. (1966). Stability Parameters for Comparmg Varieties. Crop Science. Jan-Feb. 1966. Vol. 6. 36-40.
 • FINLAY. K. W.; VILKINSON, G. N. 1963. The Analyses of Adaptation in a Plant Breeding Programme. Australian Journal Agr. Res. 14: 742-754.
 • GENÇ, İ„ KIRTOK, Y., YAĞBASANLAR, T., KOÇ, M., KILINÇ, M., ÖZKAN, H. 1992. Güneydoğu Anadolu Koşullarında Sulu Koşullara Uygun Ekmeklik ve Makarnalık Çeşitlerin Tespiti Üzereine Araştırmalar, Kesin Sonuç Raporu . Proje Bil. No: 5-2-4. Ç.ÜZ.F. yayın No:30, GAP Yayın No: 59, ADANA.
 • KABAKÇİ. Y. ve AÇIKGÖZ, F. 1999. Harran Ovası Sulu Koşullarında Bazı Ekmeklik, Makarnalık Buğday ve Arpa Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarının İncelenmesi. Harran Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Akçakale, Şanlıurfa.
 • KILIÇ, H.. ÖZBERK, F. ve ÖZBERK, İ. 1998. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Tarımında Yetiştirme Tekniklerinin İncelenmesi .Teknik Yayın No 98/4 Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Diyarbakır.
 • MATHER, K. and JINK, J.L.1982. Biometrıcal Genetıcs. 3.rd. Edition, Chapman and Hail, London.
 • MIZRAK, G. 1983. Türkiye Bölgeleri. TARM Teknik Yayın No: 2 Teknik Yayın No: 52 Ankara
 • ÖZER, S. 1996. Harran Ovası Sulu Koşullarında Yetiştirilecek Ekmeklik. Makarnalık Buğday Çeşitleri. Köy Hiz. Gen. Müd. Yayın No: 103 Sayfa:74 . Ş.Urfa.
Birincil Dil en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İrfan ÖZBERK

Yazar: Fethiye ÖZBERK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2000

Bibtex @ { tarbitderg137154, journal = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-4310}, eissn = {2146-8176}, address = {}, publisher = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2000}, volume = {9}, pages = { - }, doi = {}, title = {SOME STATISTICAL ASSESSMENTS OF DURUM WHEAT CANDIDATES}, key = {cite}, author = {ÖZBERK, İrfan and ÖZBERK, Fethiye} }
APA ÖZBERK, İ , ÖZBERK, F . (2000). SOME STATISTICAL ASSESSMENTS OF DURUM WHEAT CANDIDATES. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi , 9 (1-2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarbitderg/issue/11512/137154
MLA ÖZBERK, İ , ÖZBERK, F . "SOME STATISTICAL ASSESSMENTS OF DURUM WHEAT CANDIDATES". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 9 (2000 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarbitderg/issue/11512/137154>
Chicago ÖZBERK, İ , ÖZBERK, F . "SOME STATISTICAL ASSESSMENTS OF DURUM WHEAT CANDIDATES". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 9 (2000 ):
RIS TY - JOUR T1 - SOME STATISTICAL ASSESSMENTS OF DURUM WHEAT CANDIDATES AU - İrfan ÖZBERK , Fethiye ÖZBERK Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 9 IS - 1-2 SN - 1302-4310-2146-8176 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi SOME STATISTICAL ASSESSMENTS OF DURUM WHEAT CANDIDATES %A İrfan ÖZBERK , Fethiye ÖZBERK %T SOME STATISTICAL ASSESSMENTS OF DURUM WHEAT CANDIDATES %D 2000 %J Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1302-4310-2146-8176 %V 9 %N 1-2 %R %U
ISNAD ÖZBERK, İrfan , ÖZBERK, Fethiye . "SOME STATISTICAL ASSESSMENTS OF DURUM WHEAT CANDIDATES". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 9 / 1-2 (Haziran 2000): - .
AMA ÖZBERK İ , ÖZBERK F . SOME STATISTICAL ASSESSMENTS OF DURUM WHEAT CANDIDATES. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2000; 9(1-2): -.
Vancouver ÖZBERK İ , ÖZBERK F . SOME STATISTICAL ASSESSMENTS OF DURUM WHEAT CANDIDATES. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2000; 9(1-2): -.