THE EFFECTS OF SPRING AND WINTER SOWINGS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOME FENUGREEK (Trigonella foenum-graecum L.) LINES
BAZI ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) HATLARINDA YAZLIK VE KIŞLIK EKİMİN VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Bilal GÜRBÜZ [1] , Ahmet GÜMÜŞÇÜ [2] , Arif İPEK [3]


This study was carried out at the experimental fields of the Department of Field Crops, Faculty of Agriculture and University of Ankara during 1997-1998. Seven fenugreek lines and a Standard variety were used as a study material. These lines were improved in our department by using single plant selection method.

According to the results of this research, following traits ranged as indicated: Plant height 68.57-91.33 cm, seed yield 86.70-137.00 kg/da, biological yield 305.9-430.4 kg/da, branch number per plant 1.67-2.27, pod number per plant 11.07-14.27, seed number per pod 11.47-13.53 and one thousand seed weight 16.86-21.44 g in winter sowing. The results in spring sowing changed between 60.70-76.90 cm, 40.13-73.23 kg/da, 212.4-308.0 kg/da, 1.67-2.60, 9.90-12.53, 11.63-14.10 and 13.77-16.68 g, respectively.

Bu araştırma Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında 1997 ve 1998 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada 7 çemen hattı ve bir standart çeşit materyal olarak kullanılmıştır. Bu hatlar tek bitki seleksiyonu yöntemi ile bölümümüzde geliştirilmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre kışlık ekimde bitki boyu 68.57-91.33 cm, tohum verimi 86.70-137.00 kg/da, biyolojik verim 305.9-430.4 kg/da, bitkide dal sayısı 1.67-2.27 adet, bitkide meyve sayısı 11.07-14.27 adet, meyvede tohum sayısı 11.47-13.53 adet ve bin tohum ağırlığı 16.86-21.44 g arasında değişim göstermiştir. Yazlık ekimden elde edilen sonuçlar sırasıyla 60. 70-76.90 cm. 40.13-73.23 kg/da. 212.4-308.0 kg/da, 1.67-2.60 adet, 9.90-12.53 adet, 11.63-14.10 adet ve 13.77-16.68 g arasında değişmiştir.

 • AKGÜL, A., (1993). Baharat Bilim ve Teknolojisi (Spices, Science and Technology). Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No. 15, Ankara - Turkey (451 pp).
 • ANONYMOUS, (1999). Climate information. Turkish State Meteorological Service, Ankara,
 • ARSLAN, N., TEKELİ, S. and GENÇTAN, T. (1989). Farklı Ekim Zamanlarının Çemen Bitkisinin Verimine Etkisi (The Effect of Different Sowing Times on Yield of Fenugreek). Proceedings of VIII th Symposium on Plant Originated Crude Drugs. 19-21 May 1989, İstanbul - Turkey.
 • AYANOĞLU, F. and MERT, A., (1999). Determination of Seed Yield and Some Characteristics of Certain Fenugreek (Trigonella foenum - graecum L.) Lines in Hatay. Turkish Journal of FieldCrops, Vol. 4 (1): 48-51, İzmir - Turkey.
 • BANAFAR, R.S. and NAIR, P.K.R., (1992). Varietal Performance of Fenugreek Under Jabulpur Conditions. Indian Cocoa, Arecanut and Spices Journal, 16 (1): 19-20.
 • BHATl D.S., SHARMA, R.K. and BHARGAVA, S.C., (1988). Effect of Cutting on Fenugreek. India Cocoa, Arecanut and Spices Journal, 12 (2): 49-50.
 • DETROJA, H.J., SUKHADIA, N.M. and MALAVIA, D.D., (1996). Response of Fenugreek to Nitrogen, Phosphorus and Potash. India Journal of Agronomy, 41 (1): 179-180.
 • FERGUSON, G. (1997) Magic and Medicine of Plants. Reader's Dıgest Publications, USA (464pp).
 • MALI, A.L. and SWALKA, S.N., (1987). Studies on Weed Control in Fenugreek (Trigonella foenum - graecum L.). India Journal of Agronomy, Vol. 32 (2); 188-189.
 • MALIWAL, P.L. and GUPTA, O.P., (1989). Study on the Effect of 4 Herbıcıdes with and without Applied Phosphorus on Weed Control and Seed Yield of Fenugreek. Tropical Pest Management, 35 (3): 307-310.
 • MERT, A. and KIRICI, S., (1998). Hatay Ekolojik Koşullarında Bazı Baharat Bitkilerinin Yetiştirilme Olanakları (Cultivation of Some Aromatic Plants in Hatay Ekological Condıtions). Proceedings of XII th International Symposıum on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara - Turkey.
 • ÖZDEMIR, B. and GÜRBÜZ, B., (1998). Seçilmiş Bazı Çemen (Trigonella foenum -graecum L.) Hatlarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerinde Araştırmalar (A Research on Yield and Yield Components of Some Selected Fenugreek (Trigonella foenum -graecum L.) Lines). Journal of Field Crops Central Research Institute, Vol. 7 (2): 10-17, Ankara - Turkey.
 • RAO, T.S., BABU, K.K. and BAVAJI, N.J., (1983). Varietal Evaluation in Fenugreek. Indian Cocoa, Arecanut and Spices Journal, 7 (3): 72-73.
 • SEÇMEN, Ö., GEMİCİ, Y., GÖRK, G, BEKAT, L. and LEBLEBİCİ, E., (1995). Tohumlu Bitkiler Sistematiği (The Systematic of Seed Plants). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları No. 116, İzmir-Turkey (396 pp).
 • SHARMA, R.K. and BHATI, D.S., (1984). Prabha-a Promisin Variety of Fenugreek for Rajasthan and Gujarat. Indian Cocoa, Arecanut and Spices Journal, 8 (1): 14-15.
 • SHARMA, R.K. and BHATI, D.S., (1987). Evaluation of Fenugreek Varieties. Indian Cocoa, Arecanut and Spices Journal, 11 (4): 89-91.
Birincil Dil en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bilal GÜRBÜZ

Yazar: Ahmet GÜMÜŞÇÜ

Yazar: Arif İPEK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2000

Bibtex @ { tarbitderg137156, journal = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-4310}, eissn = {2146-8176}, address = {}, publisher = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2000}, volume = {9}, pages = { - }, doi = {}, title = {THE EFFECTS OF SPRING AND WINTER SOWINGS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOME FENUGREEK (Trigonella foenum-graecum L.) LINES}, key = {cite}, author = {GÜRBÜZ, Bilal and GÜMÜŞÇÜ, Ahmet and İPEK, Arif} }
APA GÜRBÜZ, B , GÜMÜŞÇÜ, A , İPEK, A . (2000). THE EFFECTS OF SPRING AND WINTER SOWINGS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOME FENUGREEK (Trigonella foenum-graecum L.) LINES. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi , 9 (1-2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarbitderg/issue/11512/137156
MLA GÜRBÜZ, B , GÜMÜŞÇÜ, A , İPEK, A . "THE EFFECTS OF SPRING AND WINTER SOWINGS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOME FENUGREEK (Trigonella foenum-graecum L.) LINES". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 9 (2000 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarbitderg/issue/11512/137156>
Chicago GÜRBÜZ, B , GÜMÜŞÇÜ, A , İPEK, A . "THE EFFECTS OF SPRING AND WINTER SOWINGS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOME FENUGREEK (Trigonella foenum-graecum L.) LINES". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 9 (2000 ):
RIS TY - JOUR T1 - THE EFFECTS OF SPRING AND WINTER SOWINGS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOME FENUGREEK (Trigonella foenum-graecum L.) LINES AU - Bilal GÜRBÜZ , Ahmet GÜMÜŞÇÜ , Arif İPEK Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 9 IS - 1-2 SN - 1302-4310-2146-8176 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi THE EFFECTS OF SPRING AND WINTER SOWINGS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOME FENUGREEK (Trigonella foenum-graecum L.) LINES %A Bilal GÜRBÜZ , Ahmet GÜMÜŞÇÜ , Arif İPEK %T THE EFFECTS OF SPRING AND WINTER SOWINGS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOME FENUGREEK (Trigonella foenum-graecum L.) LINES %D 2000 %J Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1302-4310-2146-8176 %V 9 %N 1-2 %R %U
ISNAD GÜRBÜZ, Bilal , GÜMÜŞÇÜ, Ahmet , İPEK, Arif . "THE EFFECTS OF SPRING AND WINTER SOWINGS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOME FENUGREEK (Trigonella foenum-graecum L.) LINES". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 9 / 1-2 (Haziran 2000): - .
AMA GÜRBÜZ B , GÜMÜŞÇÜ A , İPEK A . THE EFFECTS OF SPRING AND WINTER SOWINGS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOME FENUGREEK (Trigonella foenum-graecum L.) LINES. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2000; 9(1-2): -.
Vancouver GÜRBÜZ B , GÜMÜŞÇÜ A , İPEK A . THE EFFECTS OF SPRING AND WINTER SOWINGS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOME FENUGREEK (Trigonella foenum-graecum L.) LINES. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2000; 9(1-2): -.