BibTex RIS Kaynak Göster

Early Retirement System in Agriculture Sector and Practices in European Union

Yıl 2011, Cilt: 17 Sayı: 1 ve 2, 9 - 17, 01.12.2011

Öz

The countries have been forced their agriculture sector to be competitive in a world that has been globalized and has been decreased trade barriers in it. Furthermore, various agricultural policy tools have been implemented in order to make stronger the competitiveness of agricultural sector. In order to restructure and modernize agriculture in Turkey, it is important to discuss the applicability of other countries' agricultural policy tools. This study investigates the early retirement system in agriculture which has not been discussed in Turkish literature enough, but also has been implemented in European Union Member States largely. Early retirement system in agriculture of Turkey could be a political tool while the share of agriculture among employment in Turkey is described as too high compared to EU countries

Kaynakça

 • Bika, Z., 2007. The Territorial Impact of the Farmers' Early Retirement Scheme European Society for Rural Sociology, (8) 3, 246-272.
 • Corsi, A., 2006. Which Italian Farms Will Have A Successor, Poster paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference, August 12-18, 2006, Gold Coast, Australia.
 • Corsi, A., 2004. Intra-Famiy Succession in Italian Farms, SFER Conference, Les mutations de la famille agricole: Conséquences pour les politiques publiques, 22-23 April, Paris.
 • European Commission, 2009. Turkey 2009 Progress Report, Brussels.
 • European Commission, 2010. Http://ec.europa.eu/agri- culture/agrista/ Erişim [5 Ağustos 2010]
 • Eurostat, 2010. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal /page/portal/eurostat/home/ Erişim [12 Ağustos 2010]
 • FAO, 2010. Faostat, http://faostat.fao.org/ Erişim [18 Aralık 2010]
 • Glauben, T., H. Tietje, C. Weiss, 2005. Analysing Family Farm Succession: A Probit and a Competing Risk Aproach, 11.th Congress of the EAAE, The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System, August 24-27, Copenhagen.
 • Gün S, 2001,Türkiye'de Tarım Topraklarının Mülkiyet Durumu ve Uygulanan Politikalar, Cumhuriyetin 100. Yılına Türk Tarımının Hedefleri Sempozyumu, 30 Nisan-1 Mayıs 2001, Ankara, s.325-336.
 • Ministry of Agriculture and Rural Development, 2004, Rural Development Plan for Warsaw, s. 117. Poland 2004-2006,
 • Official Journal of the European Communities, 2010a, Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999.
 • Official Journal of the European Communities, 2010b, Commission Regulation (EC) No 817/2004 of 29 April 2004.
 • Pietola, K., M. Vare, A. O. Lansink, 2002, Early Retirement Programs in Finland, Xth “Exploring Diversity in the European Agri -Food System”, 28-31 August 2002, Spain EAAE Congress
 • Stiglbauer, A., C. R. Weiss, 2000. Family and Non-Family Succession in the Upper- A u s t r i a n F a r m S e c t o r, Cahiers d'économie et sociologie rurales, no 54, 2000.
 • The Council of Ministers 2000. “Poland 2025, Long Term Strategy for Sustainable Development”, (presentation of the document that was adopted by the Council of Ministers on 26 July 2000),The Government Center for Strategic Studies, Warsaw, 2000.
 • TUİK, 2010. http://www.tuik.gov.tr, [Erişim: 22 Temmuz 2010]
 • Uçak, H., 2009. Avrupa Birliği Ortak tarım Politikası ve Üye ülkelerin Tarım Politikalarının Yakınsaması: Polonya Ülke Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 94-97.
 • Vare, M., 2005, Timing of the Early Retirement Decisions of Farming Couples, 94th E A A E S e m i n a r “ F r o m households to firms with independent legal status: the spectrum of institutional units in the development of European agriculture”, 9-10 April 2005 United Kingdom. Sorumlu Yazar Harun UÇAK
 • hucak@nigde.edu.tr Geliş Tarihi Kabul Tarihi : 04.04.2011

TARIM SEKTÖRÜNDE ERKEN EMEKLİLİK SİSTEMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ UYGULAMALARI

Yıl 2011, Cilt: 17 Sayı: 1 ve 2, 9 - 17, 01.12.2011

Öz

Her geçen gün küreselleşen ve tarım ürünleri ticaretine yönelik engellerin azaltılmasının tartışıldığı bir dünyada, ülkeler yapısal dönüşümlerle tarım sektörlerini daha güçlü kılmaya çalışmakta ve bu amaca yönelik olarak çok araçlı tarım politikaları uygulamaktadırlar. Türk tarımının gerek iç piyasa gerekse dış piyasada daha rekabetçi bir konuma gelmesi için yapısal politikalar son yıllarda daha da önem kazanmıştır. Tarımın yeniden yapılandırılması ve modernizasyonu için, diğer ülkelerde uygulanan tarım politikası araçlarının Türkiye'de de uygulanabilirliliğin tartışılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de literatürde yeterince tartışılmamış fakat Avrupa Birliği ülkelerinde tarım sektörünün yeniden yapılandırılması ve modernizasyonunda bir tarım politikası aracı olarak kullanılan erken emeklilik sistemi incelenmiştir. Erken emeklilik sistemi, tarımsal işgücünün Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça fazla olduğu Türkiye'de, tarımın yeniden yapılandırılmasında kullanılabilecek politika araçlarından biri konumundadır

Kaynakça

 • Bika, Z., 2007. The Territorial Impact of the Farmers' Early Retirement Scheme European Society for Rural Sociology, (8) 3, 246-272.
 • Corsi, A., 2006. Which Italian Farms Will Have A Successor, Poster paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference, August 12-18, 2006, Gold Coast, Australia.
 • Corsi, A., 2004. Intra-Famiy Succession in Italian Farms, SFER Conference, Les mutations de la famille agricole: Conséquences pour les politiques publiques, 22-23 April, Paris.
 • European Commission, 2009. Turkey 2009 Progress Report, Brussels.
 • European Commission, 2010. Http://ec.europa.eu/agri- culture/agrista/ Erişim [5 Ağustos 2010]
 • Eurostat, 2010. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal /page/portal/eurostat/home/ Erişim [12 Ağustos 2010]
 • FAO, 2010. Faostat, http://faostat.fao.org/ Erişim [18 Aralık 2010]
 • Glauben, T., H. Tietje, C. Weiss, 2005. Analysing Family Farm Succession: A Probit and a Competing Risk Aproach, 11.th Congress of the EAAE, The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System, August 24-27, Copenhagen.
 • Gün S, 2001,Türkiye'de Tarım Topraklarının Mülkiyet Durumu ve Uygulanan Politikalar, Cumhuriyetin 100. Yılına Türk Tarımının Hedefleri Sempozyumu, 30 Nisan-1 Mayıs 2001, Ankara, s.325-336.
 • Ministry of Agriculture and Rural Development, 2004, Rural Development Plan for Warsaw, s. 117. Poland 2004-2006,
 • Official Journal of the European Communities, 2010a, Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999.
 • Official Journal of the European Communities, 2010b, Commission Regulation (EC) No 817/2004 of 29 April 2004.
 • Pietola, K., M. Vare, A. O. Lansink, 2002, Early Retirement Programs in Finland, Xth “Exploring Diversity in the European Agri -Food System”, 28-31 August 2002, Spain EAAE Congress
 • Stiglbauer, A., C. R. Weiss, 2000. Family and Non-Family Succession in the Upper- A u s t r i a n F a r m S e c t o r, Cahiers d'économie et sociologie rurales, no 54, 2000.
 • The Council of Ministers 2000. “Poland 2025, Long Term Strategy for Sustainable Development”, (presentation of the document that was adopted by the Council of Ministers on 26 July 2000),The Government Center for Strategic Studies, Warsaw, 2000.
 • TUİK, 2010. http://www.tuik.gov.tr, [Erişim: 22 Temmuz 2010]
 • Uçak, H., 2009. Avrupa Birliği Ortak tarım Politikası ve Üye ülkelerin Tarım Politikalarının Yakınsaması: Polonya Ülke Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 94-97.
 • Vare, M., 2005, Timing of the Early Retirement Decisions of Farming Couples, 94th E A A E S e m i n a r “ F r o m households to firms with independent legal status: the spectrum of institutional units in the development of European agriculture”, 9-10 April 2005 United Kingdom. Sorumlu Yazar Harun UÇAK
 • hucak@nigde.edu.tr Geliş Tarihi Kabul Tarihi : 04.04.2011
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA35SK67EZ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Harun Uçak Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2011
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 17 Sayı: 1 ve 2

Kaynak Göster

APA Uçak, H. (2011). TARIM SEKTÖRÜNDE ERKEN EMEKLİLİK SİSTEMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ UYGULAMALARI. Tarım Ekonomisi Dergisi, 17(1 ve 2), 9-17.
AMA Uçak H. TARIM SEKTÖRÜNDE ERKEN EMEKLİLİK SİSTEMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ UYGULAMALARI. TED - TJAE. Aralık 2011;17(1 ve 2):9-17.
Chicago Uçak, Harun. “TARIM SEKTÖRÜNDE ERKEN EMEKLİLİK SİSTEMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ UYGULAMALARI”. Tarım Ekonomisi Dergisi 17, sy. 1 ve 2 (Aralık 2011): 9-17.
EndNote Uçak H (01 Aralık 2011) TARIM SEKTÖRÜNDE ERKEN EMEKLİLİK SİSTEMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ UYGULAMALARI. Tarım Ekonomisi Dergisi 17 1 ve 2 9–17.
IEEE H. Uçak, “TARIM SEKTÖRÜNDE ERKEN EMEKLİLİK SİSTEMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ UYGULAMALARI”, TED - TJAE, c. 17, sy. 1 ve 2, ss. 9–17, 2011.
ISNAD Uçak, Harun. “TARIM SEKTÖRÜNDE ERKEN EMEKLİLİK SİSTEMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ UYGULAMALARI”. Tarım Ekonomisi Dergisi 17/1 ve 2 (Aralık 2011), 9-17.
JAMA Uçak H. TARIM SEKTÖRÜNDE ERKEN EMEKLİLİK SİSTEMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ UYGULAMALARI. TED - TJAE. 2011;17:9–17.
MLA Uçak, Harun. “TARIM SEKTÖRÜNDE ERKEN EMEKLİLİK SİSTEMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ UYGULAMALARI”. Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 17, sy. 1 ve 2, 2011, ss. 9-17.
Vancouver Uçak H. TARIM SEKTÖRÜNDE ERKEN EMEKLİLİK SİSTEMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ UYGULAMALARI. TED - TJAE. 2011;17(1 ve 2):9-17.