Tarım Ekonomisi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1303-0183 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1992 | Yayıncı Tarım Ekonomisi Derneği | http://journal.tarekoder.org


Tarım Ekonomisi Dergisi

Turkish Journal of Agricultural Economics


Tarım Ekonomisi Derneği tarafından 1992 yılından beri hakemli olarak düzenli bir şekilde yayınlanmaktadır. Dergimize makale başvuruları devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden gelecek sayı altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.  Dergimiz ülkemiz tarımıyla ilgili olarak tarım ekonomisini ilgilendiren üretim ekonomisi, işletme, pazarlama, politika, uluslararası ticaret, yayım, kantitatif metotlar vb konularda yayın kabul etmektedir.

Dergimize gönderilen makale herhangi bir açıklama yapılmadan red edilmişse, mutlaka bilimsel formata uygun olmayan bir durum söz konusudur.

Ayrıca makalelerin değerlendirme süreci biraz zaman almaktadır, bu durum editörlerin yoğunluğundan çok hakemlik sürecindeki gecikmelerden kaynaklanmaktadır. Yazarlar göndermiş oldukları makalelerin değerlendirme sürecinin en az altı ay süreceğini düşünmeli, bu süre sonunda iletişime geçmelidir.

Tarandığı Indeksler

Uluslararası EBSCO Business Source Complete (2007 yılından bu yana)

The American Economic Association - Econ Lit (2016 yılından bu yana)

Dergi İletişim ve adres telefonları

Tarım Ekonomisi Derneği
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tel: 0 543 259 97 71 
                                                                                                                                                        Editör


Tarım Ekonomisi Dergisi

ISSN 1303-0183 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1992 | Yayıncı Tarım Ekonomisi Derneği | http://journal.tarekoder.org
Kapak Resmi


Tarım Ekonomisi Dergisi

Turkish Journal of Agricultural Economics


Tarım Ekonomisi Derneği tarafından 1992 yılından beri hakemli olarak düzenli bir şekilde yayınlanmaktadır. Dergimize makale başvuruları devam etmektedir. Hakem sürecini başarıyla geçen makaleler bekletilmeden gelecek sayı altında yayına alınacak ve her makaleye DOI numarası atanacaktır.  Dergimiz ülkemiz tarımıyla ilgili olarak tarım ekonomisini ilgilendiren üretim ekonomisi, işletme, pazarlama, politika, uluslararası ticaret, yayım, kantitatif metotlar vb konularda yayın kabul etmektedir.

Dergimize gönderilen makale herhangi bir açıklama yapılmadan red edilmişse, mutlaka bilimsel formata uygun olmayan bir durum söz konusudur.

Ayrıca makalelerin değerlendirme süreci biraz zaman almaktadır, bu durum editörlerin yoğunluğundan çok hakemlik sürecindeki gecikmelerden kaynaklanmaktadır. Yazarlar göndermiş oldukları makalelerin değerlendirme sürecinin en az altı ay süreceğini düşünmeli, bu süre sonunda iletişime geçmelidir.

Tarandığı Indeksler

Uluslararası EBSCO Business Source Complete (2007 yılından bu yana)

The American Economic Association - Econ Lit (2016 yılından bu yana)

Dergi İletişim ve adres telefonları

Tarım Ekonomisi Derneği
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tel: 0 543 259 97 71 
                                                                                                                                                        Editör


İçindekiler Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 2 - 3 Oca 2021
 1. Çukurova Bölgesinde Turunçgil Üreticilerinin Üretim Süreçlerindeki Kararlarının Ekonometrik Analizi
  Sayfalar 89 - 99
  Püren VEZİROĞLU, Faruk EMEKSİZ
 2. Uşak İlinde Yaş Meyve ve Sebze Toptancı Hal İşleyişinin Mevzuat Değişiklikleri Kapsamında İncelenmesi
  Sayfalar 101 - 108
  Şeyda YILDIZ, Renan TUNALIOĞLU
 3. İzmir İlindeki Çiftçilerin Kırsal Nüfusun Yaşlanma Eğilimi ve Tarımsal Faaliyetlerin Devamlılığına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 109 - 119
  Elif YILMAZ, Umutcan TURĞUT, Duygu TOSUN, Sevtap GÜMÜŞ
 4. Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 121 - 129
  Hasan Ceyhun DEĞER, Utku ÖZDER, Filiz KINIKLI, Murad YERCAN
 5. Türkiye’de Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin Belirlenmesi: Tercih Deneyi Yöntemi
  Sayfalar 131 - 146
  Duygu BİROL, Halil İbrahim YILMAZ, Halit Ahmet AKDEMİR, Ferit ÇOBANOĞLU
 6. Organik Tarım Öğrencilerinin Tarımsal Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 147 - 156
  Yusuf ESMER, Betül GIDIK
 7. COVID-19 Virüs Salgını Kaynaklı Karantina Sürecinin Evsel Gıda Atıklarına Etkileri
  Sayfalar 157 - 165
  Çiğdem MUŞTU, Veli CEYLAN, Mehmet SARIIŞIK
 8. Türkiye’de Sıcaklık Değişimi ve Tarım Alanları
  Sayfalar 167 - 176
  Alper DEMİRDÖĞEN
 9. Kadın Üreticilerin Girişimcilik Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir’in Bayındır İlçesi Örneği
  Sayfalar 177 - 189
  Ece YÜRÜK, Sait ENGİNDENİZ
 10. Türkiye Yaş Meyve-Sebze Tedarik Zincirinde Kayıp Yönetimi: Aktör Analizi
  Sayfalar 191 - 203
  Şeyda SERDARASAN, Cigdem KADAİFCİ