Amaç ve Kapsam

Tarım Ekonomisi Dergisi; tarım ekonomisi bilim alanında, tarımsal işletmecilik, tarım politikası ve yayım konularında gerçekleştirilmiş özgün, nitelikli ve önemli araştırma sonuçlarını dünyanın her bölgesine yaymayı amaçlamaktadır. 

Konu kapsamı, tüketimden arazi kullanımına ve çevreye, mikro düzeydeki birimlerden piyasalara ve makro ekonomiye kadar her ölçekteki analizler dergimiz kapsamına girmektedir. Bu çerçevede tarım ekonomisi alanında, tarım işletmeciliği, tarım politikası, doğal kaynaklar ve çevre, kırsal kalkınma, pazarlama, uluslararası ticaret, tarımsal yayım ve haberleşme alanındaki çalışmalar değerlendirilmektedir. Araştırmalarda kullanılan yöntemler arasında ekonometrik analiz ve tahminler, istatistiksel hipotez testleri, optimizasyon ve simülasyon modelleri, tanımlayıcı incelemeler ve politika analizleri yer alır.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık