Amaç

Türkiye'de Tarım Ekonomisi alanında özgün ve nitelikli makaleleri yayınlamak.

Kapsam

Dergi Türkiye tarımıyla ilgili olarak tarım ekonomisini ilgilendiren üretim ekonomisi, işletme, pazarlama, politika, uluslararası ticaret, yayım, kantitatif metotlar vb konularda yayın kabul etmektedir.