BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE KALKINMA VAKFI'NIN KIRSAL KALKINMA PRATİKLERİNDE “KARACADAĞ” ÖRNEĞİ

Yıl 2011, Cilt: 17 Sayı: 1 ve 2, 65 - 72, 01.12.2011

Öz

Kırsal kalkınma sadece ekonomik bir temel üzerinde inşa edilemeyecek kadar çok boyutlu değişkenleri kapsayan, toplumsal değişmeyi büyük oranda öngören bir bütünlük olması nedeniyle, çözümü de çok kapsamlı, farklı meslek disiplinleriyle ilişkili ve çok aktörlüdür. Kırsal kalkınma kırsal alanda yaşayanların tarımsal etkinliklerine devam etmeleri için, nelerin yapılması gerektiğini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Kırsal kalkınma çalışmalarının nasıl yapıldığı kadar, nasıl organize edildiği de son derece önemlidir. Genellikle kırsal alanda istihdam yaratma yönünde özel sektörün kâr beklentisi düşük olduğundan bu yörelere yatırım yapma ihtimali çok düşük görünmektedir. Bu nedenle kalkınma çalışmalarının sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapılabileceği düşünülmektedir. Bu konuda ülkenin birçok kırsal bölgesinde çalışmış olan Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV), Diyarbakır'da olumsuz gelişme potansiyelini görerek, tarımsal üretim olanaklarının çok kısıtlı olduğu Karacadağ köylerinde, ciddi anlamda ilk sivil sayılabilecek kırsal kalkınma çalışmalarına öncülük yapmıştır. Bu çalışma, 1989-1998 yılları arasında Diyarbakır Karacadağ yöresinde Türkiye Kalkınma Vakfı'nın 13 ayrı köy ve bu köylerde uyguladığı 21 değişik projenin, yaratmış olduğu etkinin değerlendirmesi amacıyla yapılmıştır. Türkiye Kalkınma Vakfı'nın başarısının değerlendirilebilmesi için aynı yörede Türkiye Kalkınma Vakfı'nın kırsal kalkınma çalışması yapmadığı 13 adet köy kontrol grubu olarak seçilmiş ve iki grubun karşılaştırılması yapılmıştır. Proje uygulanan ve uygulanmayan köyler arasında özellikle“üretim alanlarında uzmanların görüşlerine verilen önem” ve “köy kalkınmasına yönelik bakış açıları” konularında farklılıklar tespit edilmiştir

Kaynakça

  • Anonim. 2004. Participatory appraisal for community
  • İncelemesi ve Program Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum. Akder, H. 1999.Türkiye'de ki Bölgesel Eşitsizlikler ve Kırsal Yoksulluk . Türkiye Ekonomik ve Sosyal
  • Etüdler VakfıYayınları, İstanbul. Sorumlu Yazar Songül AKIN songulakin@gmail.com GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayınları, Ankara. Aktaş, Y.2004. Tarımsal yayım Sürecinde Davranış
  • Değişikliği. Tarım Ekonomisi Dergisi. Cilt 9, İzmir. Bernet, T., Ortiz, O., Estrada, R.D., Quiroz, R., Swinton, S. Geliş Tarihi Kabul Tarihi :03.10.2011
  • M., 2001. Tailoring Agriculture Extension to Different

Development Foundation of Turkey of Rural Development Practices "Karacadağ" Example

Yıl 2011, Cilt: 17 Sayı: 1 ve 2, 65 - 72, 01.12.2011

Öz

Rural development is not only building on economic principal and also comprises multidimensional variables. Besides having integrity, it projects social change on a large scale so its solution is multidimensional, very comprehensive, and multidisciplinary and contains all kinds of data. Rural development has aimed to reveal the requirements of continuation to agricultural activity for inhabits of rural region. Furthermore, how rural development studies are organized is extremely important as how it is carried out. In general, the probability of investment by private sector in rural region is low due to the benefit expectation of employing on these regions. For this reason, it is considered that development studies could be done with civil society organizations. In this topic, Development Foundation of Turkey (TKV) that has many works in a lot of rural regions of Turkey has got rural development studies started in villages of Karacadağ. This is the first civil studies in real manner. These studies have been done by seeing negative development potential in Diyarbakır and paying attention to insufficient agricultural production opportunity. In this study the impressions of distinctive 21 projects those have been applied between 1989 and 1998 in different 13 villages of Karacadağ region by Development Foundation of Turkey TKV is evaluated. In the same region, 13 villages those rural development studies haven't been applied by TKV have been selected as control group and comparisons have been done for the evaluation of success of Development Foundation of Turkey (TKV). In this study it is found that the project implemented and enforced, especially in villages, "the importance given to the views of experts in the fields of production" and "viewing angles for the development of the village," the differences have been identified

Kaynakça

  • Anonim. 2004. Participatory appraisal for community
  • İncelemesi ve Program Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum. Akder, H. 1999.Türkiye'de ki Bölgesel Eşitsizlikler ve Kırsal Yoksulluk . Türkiye Ekonomik ve Sosyal
  • Etüdler VakfıYayınları, İstanbul. Sorumlu Yazar Songül AKIN songulakin@gmail.com GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayınları, Ankara. Aktaş, Y.2004. Tarımsal yayım Sürecinde Davranış
  • Değişikliği. Tarım Ekonomisi Dergisi. Cilt 9, İzmir. Bernet, T., Ortiz, O., Estrada, R.D., Quiroz, R., Swinton, S. Geliş Tarihi Kabul Tarihi :03.10.2011
  • M., 2001. Tailoring Agriculture Extension to Different
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA35SK97CJ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Songül Akın Bu kişi benim

Mahmut Atay Bu kişi benim

Ersin Uysal Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2011
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 17 Sayı: 1 ve 2

Kaynak Göster

APA Akın, S., Atay, M., & Uysal, E. (2011). TÜRKİYE KALKINMA VAKFI’NIN KIRSAL KALKINMA PRATİKLERİNDE “KARACADAĞ” ÖRNEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi, 17(1 ve 2), 65-72.
AMA Akın S, Atay M, Uysal E. TÜRKİYE KALKINMA VAKFI’NIN KIRSAL KALKINMA PRATİKLERİNDE “KARACADAĞ” ÖRNEĞİ. TED - TJAE. Aralık 2011;17(1 ve 2):65-72.
Chicago Akın, Songül, Mahmut Atay, ve Ersin Uysal. “TÜRKİYE KALKINMA VAKFI’NIN KIRSAL KALKINMA PRATİKLERİNDE ‘KARACADAĞ’ ÖRNEĞİ”. Tarım Ekonomisi Dergisi 17, sy. 1 ve 2 (Aralık 2011): 65-72.
EndNote Akın S, Atay M, Uysal E (01 Aralık 2011) TÜRKİYE KALKINMA VAKFI’NIN KIRSAL KALKINMA PRATİKLERİNDE “KARACADAĞ” ÖRNEĞİ. Tarım Ekonomisi Dergisi 17 1 ve 2 65–72.
IEEE S. Akın, M. Atay, ve E. Uysal, “TÜRKİYE KALKINMA VAKFI’NIN KIRSAL KALKINMA PRATİKLERİNDE ‘KARACADAĞ’ ÖRNEĞİ”, TED - TJAE, c. 17, sy. 1 ve 2, ss. 65–72, 2011.
ISNAD Akın, Songül vd. “TÜRKİYE KALKINMA VAKFI’NIN KIRSAL KALKINMA PRATİKLERİNDE ‘KARACADAĞ’ ÖRNEĞİ”. Tarım Ekonomisi Dergisi 17/1 ve 2 (Aralık 2011), 65-72.
JAMA Akın S, Atay M, Uysal E. TÜRKİYE KALKINMA VAKFI’NIN KIRSAL KALKINMA PRATİKLERİNDE “KARACADAĞ” ÖRNEĞİ. TED - TJAE. 2011;17:65–72.
MLA Akın, Songül vd. “TÜRKİYE KALKINMA VAKFI’NIN KIRSAL KALKINMA PRATİKLERİNDE ‘KARACADAĞ’ ÖRNEĞİ”. Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 17, sy. 1 ve 2, 2011, ss. 65-72.
Vancouver Akın S, Atay M, Uysal E. TÜRKİYE KALKINMA VAKFI’NIN KIRSAL KALKINMA PRATİKLERİNDE “KARACADAĞ” ÖRNEĞİ. TED - TJAE. 2011;17(1 ve 2):65-72.