BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE YAŞ MEYVE ÜRETİM VE İHRACATININ SON ON YILLIK DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2011, Cilt: 17 Sayı: 1 ve 2, 37 - 45, 01.12.2011

Öz

Türkiye, sahip olduğu iklim ve toprak özellikleri nedeniyle oldukça yüksek düzeyde meyve üretim potansiyeline sahiptir. Son on yıllık ortalama itibariyle; tarımsal üretim değerinde yaş meyve üretim değerinin payının %22, bitkisel üretim değerinin ise %33 olması, meyvecilik sektörünün ülkeye sağladığı ekonomik katkının göstergesidir. Ancak, Dünya'da önemli meyve ihracatçıları arasında yer alabilmek için üretim tek başına yeterli olamamaktadır. Üretim kadar ihracat değerinin de yüksek olması gerekmektedir. Üretim açısından potansiyeli yüksek olarak değerlendirilen Türkiye'nin, meyve ihracat verileri incelendiğinde ise istenen düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de yaş meyve üretim ve ihracatının son on yıllık döneminin SWOT analiziyle değerlendirilmesidir. Bu bağlamda ortaya çıkan gelişmeler, son on yıllık dönem itibariyle incelenmiş, sektörün üstün ve zayıf yanları belirlenmiş, tehditler ve gelişmeyi hızlandırabilecek fırsatlar ortaya konmuştur. Çalışmada çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen yaş meyve üretim ve ihracat verileri temel istatistiki yöntemlerle değerlendirilmiştir. Buna göre, Türkiye, meyve yetiştiriciliğinde erkenciliğin sağlanabilmesi, tarımsal işgücü ücretlerinin diğer bazı ülkeler göre düşük olması ve büyük pazar konumundaki ülkelere yakın olması gibi üretim ve ihracat açısından önemli fırsatlara sahiptir. İhracat yapılan ülkelerin kalite ve standart taleplerinin karşılanamaması, zirai ilaç kalıntılarının yüksek olması, güçlü bir pazarlama organizasyonun olmayışı, ihracat teşviklerinin ve AR-GE kaynaklarının yetersizliği ise başlıca kısıtlar olarak belirlenmiştir

Kaynakça

 • Akbay, C., Candemir, S., ve Orhan, E., 2005. Türkiye'de Yaş Sorumlu Yazar Özge Can NİYAZ
 • ozgecanniyaz@gmail.com
 • Mühendislik Dergisi, Sayı: 2, Kahramanmaraş, s. 96- 107.
 • Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 2008. Geliş Tarihi Kabul Tarihi :13.04.2011 2007/2008 Ocak-Aralık Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği Değerlendirme Raporu, Mersin.
 • Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 2009. 2008/2009 Ocak-Aralık Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği Değerlendirme Raporu, Mersin.
 • Altıntaş, G., Boran, Ş., 2009. Türkiye'nin Tarım Ürünleri Pazarındaki Yeri ve Çözüm Önerileri, İzmir Ticaret Odası AR-GE Bülteni, İzmir.
 • Artukoğlu, M., Güneş E., Kızılaslan, H., Şengül, H., 2009. Ta r ı m s a l G i r d i K u l a n ı m ı v e P o l i t i k a l a r ı , www.zmo.org.tr, [Erişim:05.04.2011]
 • Burçak, A., Delen, N., Durmuşoğlu, E., Güncan, A., Güngör, N., 2005. Türkiye'de Pestisit Kullanımı, Kalıntı ve Organizmalarda Duyarlılık Azalışı Sorunları, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongre, Ankara.
 • Devlet Planlama Teşkilatı, 2004. II. Tarım Şurası, Üretim ve Pazarlama Komisyon Raporu, Ankara.
 • Devlet Planlama Teşkilatı, 2007. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005. Yaş Meyve Sebze

Evaluation of Turkey's Fresh Fruits Production and Exportation Over The Last Decade

Yıl 2011, Cilt: 17 Sayı: 1 ve 2, 37 - 45, 01.12.2011

Öz

Due to Turkey has suitable climate conditions and land structure, the potential of fresh fruits production is comparatively high level. According to the average of the last decade, the shares of fresh fruits production value in agricultural production value and in the plant production value are 22 % and 33 % respectively, those rates show the importance of fresh fruits sector in the Turkey's economy. However, the high production level is not enough by itself, for being an important exporter counrty in all over the world. Although Turkey has avaible production potential, when analyzed the fresh fruits export data, it could be noticed that it has not desired level.The aim of this study, is to evaluate the improvements in Turkey's fresh fruits production and exportation by using the SWOT analysis over the last decade. In this context, evaluating of the threats which impending the improvements, the opportunities which speeding up the improvements, strength and weaknesses of the sector are exaimed over the last decade. In the study, the fresh fruits production and exportation data, which was gathered from different sources, is evaluated by using the basic statistic methods. According to this, Turkey has opportunities in production and exportation of fresh fruits such as the ability of early breeding fruit production, low agricultural labor cost by the side of other some countries and being proximity to the foreign market. On the other hand, the main strengths are that Turkey can not meet the requests on quality and standard of the importer countries, the high quantity of agricultural pesticide residue, lack of the stong marketing organization, deficieny of exporting supports and R&D source

Kaynakça

 • Akbay, C., Candemir, S., ve Orhan, E., 2005. Türkiye'de Yaş Sorumlu Yazar Özge Can NİYAZ
 • ozgecanniyaz@gmail.com
 • Mühendislik Dergisi, Sayı: 2, Kahramanmaraş, s. 96- 107.
 • Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 2008. Geliş Tarihi Kabul Tarihi :13.04.2011 2007/2008 Ocak-Aralık Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği Değerlendirme Raporu, Mersin.
 • Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 2009. 2008/2009 Ocak-Aralık Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği Değerlendirme Raporu, Mersin.
 • Altıntaş, G., Boran, Ş., 2009. Türkiye'nin Tarım Ürünleri Pazarındaki Yeri ve Çözüm Önerileri, İzmir Ticaret Odası AR-GE Bülteni, İzmir.
 • Artukoğlu, M., Güneş E., Kızılaslan, H., Şengül, H., 2009. Ta r ı m s a l G i r d i K u l a n ı m ı v e P o l i t i k a l a r ı , www.zmo.org.tr, [Erişim:05.04.2011]
 • Burçak, A., Delen, N., Durmuşoğlu, E., Güncan, A., Güngör, N., 2005. Türkiye'de Pestisit Kullanımı, Kalıntı ve Organizmalarda Duyarlılık Azalışı Sorunları, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongre, Ankara.
 • Devlet Planlama Teşkilatı, 2004. II. Tarım Şurası, Üretim ve Pazarlama Komisyon Raporu, Ankara.
 • Devlet Planlama Teşkilatı, 2007. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2005. Yaş Meyve Sebze
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA35SK82GA
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özge Can Niyazˡ Bu kişi benim

Nevin Demirbaş² Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2011
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 17 Sayı: 1 ve 2

Kaynak Göster

APA Niyazˡ, Ö. C., & Demirbaş², N. (2011). TÜRKİYE YAŞ MEYVE ÜRETİM VE İHRACATININ SON ON YILLIK DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tarım Ekonomisi Dergisi, 17(1 ve 2), 37-45.
AMA Niyazˡ ÖC, Demirbaş² N. TÜRKİYE YAŞ MEYVE ÜRETİM VE İHRACATININ SON ON YILLIK DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. TED - TJAE. Aralık 2011;17(1 ve 2):37-45.
Chicago Niyazˡ, Özge Can, ve Nevin Demirbaş². “TÜRKİYE YAŞ MEYVE ÜRETİM VE İHRACATININ SON ON YILLIK DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Tarım Ekonomisi Dergisi 17, sy. 1 ve 2 (Aralık 2011): 37-45.
EndNote Niyazˡ ÖC, Demirbaş² N (01 Aralık 2011) TÜRKİYE YAŞ MEYVE ÜRETİM VE İHRACATININ SON ON YILLIK DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tarım Ekonomisi Dergisi 17 1 ve 2 37–45.
IEEE Ö. C. Niyazˡ ve N. Demirbaş², “TÜRKİYE YAŞ MEYVE ÜRETİM VE İHRACATININ SON ON YILLIK DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, TED - TJAE, c. 17, sy. 1 ve 2, ss. 37–45, 2011.
ISNAD Niyazˡ, Özge Can - Demirbaş², Nevin. “TÜRKİYE YAŞ MEYVE ÜRETİM VE İHRACATININ SON ON YILLIK DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Tarım Ekonomisi Dergisi 17/1 ve 2 (Aralık 2011), 37-45.
JAMA Niyazˡ ÖC, Demirbaş² N. TÜRKİYE YAŞ MEYVE ÜRETİM VE İHRACATININ SON ON YILLIK DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. TED - TJAE. 2011;17:37–45.
MLA Niyazˡ, Özge Can ve Nevin Demirbaş². “TÜRKİYE YAŞ MEYVE ÜRETİM VE İHRACATININ SON ON YILLIK DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 17, sy. 1 ve 2, 2011, ss. 37-45.
Vancouver Niyazˡ ÖC, Demirbaş² N. TÜRKİYE YAŞ MEYVE ÜRETİM VE İHRACATININ SON ON YILLIK DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. TED - TJAE. 2011;17(1 ve 2):37-45.