Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Sıcaklık Değişimi ve Tarım Alanları

Yıl 2020, Cilt: 26 Sayı: 2, 167 - 176, 30.12.2020

Öz

Amaç: Bu çalışma kapsamında Türkiye’de sıcaklık ve tarım alanları özelinde iklim değişikliği konusu incelenmiştir. Sıcaklığın değişimi ve bu değişimin tarım alanları üzerindeki etkisi hesaplanmıştır.
Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım: Türkiye’de doksan yıllık dönemde sıcaklığın değişimi gösterilmiş, tarım alanlarında ise son yıllara odaklanılmıştır. Sıcaklığın ekim alanları üzerindeki etkisini hesaplamak için panel veri yöntemi dikkate alınmıştır. İl ve yıl özelinde sabit etkiler kontrol edilerek etki hesaplanmıştır.
Bulgular: Çalışma bulgularına göre Türkiye’de sıcaklık artışının neredeyse tamamı 1990’lardan sonra gerçekleşmiştir. Ekonometrik analiz sonuçlarına göre ise 1 derecelik sıcaklık artışı yaklaşık olarak %3 ile %9 arasında değişen bir düzeyde tarım alanlarını azaltmıştır.
Özgünlük/Değer: İklim değişikliği etkisi ülkeler ve bölgeler arasında büyük heterojenlik göstermektedir. Örneğin sıcaklık artışı bir ülkede verimi olumlu etkilerken, bir başka ülkede pozitif etkide bulunabilmektedir. Böylelikle farklı ülke ve bölgeleri içeren çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma Türkiye’de sıcaklığın değişimini hem zaman dönemi hem de bölgesel çeşitlilik açısından zengin bir veri seti ile değerlendirmektedir. Çalışmanın bir diğer katkısı verim veya üretim yerine doğrudan tarım alanları üzerindeki etkiye odaklanmasıdır. Çünkü iklim değişikliği verimi etkilemekte ve sonuç olarak bu verim değişimi üreticilerin gelirlerine yansımaktadır. Dolayısıyla üretici ekim alanı kararları iklim değişikliğine bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de meydana gelen iklim değişiminin üretici ekim alanı kararlarını olumsuz etkilediği ve üreticilerin tarım alanlarını azalttıkları bulunmuştur. Çalışma bulguları ile Türkiye’de tarım alanlarında meydana gelen azalmanın nedenlerinin incelenmesinde iklim değişiminin önemine vurgu yapmaktadır.

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK

Teşekkür

Bu çalışma yazarın ziyaretçi araştırmacı olarak “Université de Genève”de bulunduğu sırada yapılmıştır. TÜBİTAK’a “2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı” kapsamında sağlamış olduğu destek için teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Aydın, F., ve H. Sarptaş, 2018. "İklim değişikliğinin bitki yetiştiriciliğine etkisi: model bitkiler ile Türkiye durumu." Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 24:512-521.
 • Başoğlu, A., ve O.M. Telatar, 2013. "İklim değişikliğinin etkileri: tarım sektörü üzerine ekonometrik bir uygulama." Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Bayraç, H.N., ve E. Doğan, 2016. "Türkiye’de İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 11:23-48.
 • Burke, M., and K. Emerick, 2016. "Adaptation to climate change: Evidence from US agriculture." American Economic Journal: Economic Policy 8:106-140.
 • Chandio, A.A., I. Ozturk, W. Akram, F. Ahmad, and A.A. Mirani, 2020. "Empirical analysis of climate change factors affecting cereal yield: evidence from Turkey." Environmental Science and Pollution Research:1-14.
 • Chen, S.A., X.G. Chen, and J.T. Xu, 2016. "Impacts of climate change on agriculture: Evidence from China." Journal of Environmental Economics and Management 76:105-124.
 • Dellal, I., B. McCarl, and T. Butt, 2011. "The economic assessment of climate change on Turkish agriculture." Journal of Environmental Protection and Ecology 12:376-385.
 • Dellal, I., and F. Unuvar, 2019. "Effect of Climate Change on Food Supply of Turkey." Journal of Environmental Protection and Ecology 20:692-700.
 • Deschênes, O., and M. Greenstone, 2007. "The Economic Impacts of Climate Change: Evidence from Agricultural Output and Random Fluctuations in Weather." American Economic Review 97:354-385.
 • Dudu, H., and E.H. Çakmak, 2018. "Climate change and agriculture: an integrated approach to evaluate economy-wide effects for Turkey." Climate and Development 10:275-288.
 • Gebreegziabher, Z., J. Stage, A. Mekonnen, and A. Alemu, 2016. "Climate change and the Ethiopian economy: a CGE analysis." Environment and Development Economics 21:205-225.
 • Hossain, M.S., M. Arshad, L. Qian, M.J. Zhao, Y. Mehmood, and H. Kachele, 2019. "Economic impact of climate change on crop farming in Bangladesh: An application of Ricardian method." Ecological Economics 164:11.
 • IPCC, 2018. "Global Warming of 1.5 ºC." Intergovernmental Panel on Climate Change.
 • IPCC, 2019. "Climate Change and Land." Intergovernmental Panel on Climate Change.
 • Jawid, A., 2020. "A Ricardian analysis of the economic impact of climate change on agriculture: Evidence from the farms in the central highlands of Afghanistan." Journal of Asian Economics 67:16.
 • Khanal, U., C. Wilson, V.N. Hoang, and B. Lee, 2018. "Farmers' Adaptation to Climate Change, Its Determinants and Impacts on Rice Yield in Nepal." Ecological Economics 144:139-147.
 • Liu, B., S. Asseng, C. Muller, F. Ewert, J. Elliott, D.B. Lobell, P. Martre, A.C. Ruane, D. Wallach, J. Jones, C. Rosenzweig, P.K. Aggarwal, P.D. Alderman, J. Anothai, B. Basso, C. Biernath, D. Cammarano, A. Challinor, D. Deryng, G. De Sanctis, J. Doltra, E. Fereres, C. Folberth, M. Garcia-Vila, S. Gayler, G. Hoogenboom, L.A. Hunt, R.C. Izaurralde, M. Jabloun, C.D. Jones, K.C. Kersebaum, B.A. Kimball, A.K. Koehler, S.N. Kumar, C. Nendel, G.J. O'Leary, J.E. Olesen, M.J. Ottman, T. Palosuo, P.V.V. Prasad, E. Priesack, T.A.M. Pugh, M. Reynolds, E.E. Rezaei, R.P. Rotter, E. Schmid, M.A. Semenov, I. Shcherbak, E. Stehfest, C.O. Stockle, P. Stratonovitch, T. Streck, I. Supit, F. Tao, P. Thorburn, K. Waha, G.W. Wall, E. Wang, J.W. White, J. Wolf, Z. Zhao, and Y. Zhu, 2016. "Similar estimates of temperature impacts on global wheat yield by three independent methods." Nature Climate Change 6:1130-+.
 • Lobell, D.B., W. Schlenker, and J. Costa-Roberts, 2011. "Climate Trends and Global Crop Production Since 1980." Science 333:616-620.
 • Lu, W., W. Adamowicz, S.R. Jeffrey, G.G. Goss, and M. Faramarzi, 2018. "Crop Yield Response to Climate Variables on Dryland versus Irrigated Lands." Canadian Journal of Agricultural Economics-Revue Canadienne D Agroeconomie 66:283-303.
 • MEVBİS, 2019. "Meteorolojik Veri Bilgi Satış ve Sunum Sistemi." Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
 • Perez-Mendez, J.A., D. Roibas, and A. Wall, 2019. "The influence of weather conditions on dairy production." Agricultural Economics 50:165-175.
 • Ratnasiri, S., R. Walisinghe, N. Rohde, and R. Guest, 2019. "The effects of climatic variation on rice production in Sri Lanka." Applied Economics 51:4700-4710.
 • Rosenzweig, C., and M.L. Parry, 1994. "Potential Impact of Climate-Change on World Food-Supply." Nature 367:133-138.
 • Şen, Ö.L., D. Bozkurt, O.M. Göktürk, B. Dündar, ve B. Altürk, 2013. "Türkiye’de iklim değişikliği ve olası etkileri." Taşkın Sempozyumu:29-30.
 • Trinh, T.A., 2018. "The Impact of Climate Change on Agriculture: Findings from Households in Vietnam." Environmental & Resource Economics 71:897-921.
 • TÜİK 2020. Bitkisel Üretim İstatistikleri. http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001 [Erişim: Nisan 2020].
 • Wheeler, T., and J. von Braun, 2013. "Climate Change Impacts on Global Food Security." Science 341:508-513.
 • Zelingher, R., A. Ghermandi, E. De Cian, M. Mistry, and I. Kan, 2019. "Economic Impacts of Climate Change on Vegetative Agriculture Markets in Israel." Environmental & Resource Economics 74:679-696.
 • Zhang, P., J.J. Zhang, and M.P. Chen, 2017. "Economic impacts of climate change on agriculture: The importance of additional climatic variables other than temperature and precipitation." Journal of Environmental Economics and Management 83:8-31.

The Change of Temperature and Agricultural Lands in Turkey

Yıl 2020, Cilt: 26 Sayı: 2, 167 - 176, 30.12.2020

Öz

Purpose: This paper evaluates the topic of climate change by considering the temperature change and agricultural lands in Turkey. Temperature change and its impact on agricultural lands were estimated.
Design/Methodology/Approach: Ninety years of period in Turkey was used to show how the temperature changed, and it was focused on the latest years for the agricultural lands. Panel data method was used to estimate the impact of temperature on agricultural lands. District and year level fixed effects were controlled.
Findings: The results show that almost all the temperature increase in Turkey occurred after the 1990s. The econometric model results show that a 1 degree increase in the temperature would decrease agricultural lands by approximately 3% and 9%.
Originality/Value: The impact of climate change is significantly heterogeneous across countries and regions. For instance, the temperature change may positively affect the yields in one country, but negatively in other countries. Therefore, because of this heterogeneity across regions, new studies considering other countries or regions are needed. This paper evaluates the temperature change with a rich dataset in terms of the time period and different regions. Another contribution of the paper is that it evaluates the impact on agricultural lands, instead of on the yield or production. Because climate change affects the yields, and consequently, the change reflects on the income of the farmers. Therefore, climate change significantly affects farmers' land decisions. This paper shows that the climate change in Turkey negatively affects farmers land decisions and finds farmers decrease their lands due to the climate. It is emphasized that climate change should be considered in the current discussion of reasons for decreasing land that occurred in Turkey.

Kaynakça

 • Aydın, F., ve H. Sarptaş, 2018. "İklim değişikliğinin bitki yetiştiriciliğine etkisi: model bitkiler ile Türkiye durumu." Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 24:512-521.
 • Başoğlu, A., ve O.M. Telatar, 2013. "İklim değişikliğinin etkileri: tarım sektörü üzerine ekonometrik bir uygulama." Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Bayraç, H.N., ve E. Doğan, 2016. "Türkiye’de İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 11:23-48.
 • Burke, M., and K. Emerick, 2016. "Adaptation to climate change: Evidence from US agriculture." American Economic Journal: Economic Policy 8:106-140.
 • Chandio, A.A., I. Ozturk, W. Akram, F. Ahmad, and A.A. Mirani, 2020. "Empirical analysis of climate change factors affecting cereal yield: evidence from Turkey." Environmental Science and Pollution Research:1-14.
 • Chen, S.A., X.G. Chen, and J.T. Xu, 2016. "Impacts of climate change on agriculture: Evidence from China." Journal of Environmental Economics and Management 76:105-124.
 • Dellal, I., B. McCarl, and T. Butt, 2011. "The economic assessment of climate change on Turkish agriculture." Journal of Environmental Protection and Ecology 12:376-385.
 • Dellal, I., and F. Unuvar, 2019. "Effect of Climate Change on Food Supply of Turkey." Journal of Environmental Protection and Ecology 20:692-700.
 • Deschênes, O., and M. Greenstone, 2007. "The Economic Impacts of Climate Change: Evidence from Agricultural Output and Random Fluctuations in Weather." American Economic Review 97:354-385.
 • Dudu, H., and E.H. Çakmak, 2018. "Climate change and agriculture: an integrated approach to evaluate economy-wide effects for Turkey." Climate and Development 10:275-288.
 • Gebreegziabher, Z., J. Stage, A. Mekonnen, and A. Alemu, 2016. "Climate change and the Ethiopian economy: a CGE analysis." Environment and Development Economics 21:205-225.
 • Hossain, M.S., M. Arshad, L. Qian, M.J. Zhao, Y. Mehmood, and H. Kachele, 2019. "Economic impact of climate change on crop farming in Bangladesh: An application of Ricardian method." Ecological Economics 164:11.
 • IPCC, 2018. "Global Warming of 1.5 ºC." Intergovernmental Panel on Climate Change.
 • IPCC, 2019. "Climate Change and Land." Intergovernmental Panel on Climate Change.
 • Jawid, A., 2020. "A Ricardian analysis of the economic impact of climate change on agriculture: Evidence from the farms in the central highlands of Afghanistan." Journal of Asian Economics 67:16.
 • Khanal, U., C. Wilson, V.N. Hoang, and B. Lee, 2018. "Farmers' Adaptation to Climate Change, Its Determinants and Impacts on Rice Yield in Nepal." Ecological Economics 144:139-147.
 • Liu, B., S. Asseng, C. Muller, F. Ewert, J. Elliott, D.B. Lobell, P. Martre, A.C. Ruane, D. Wallach, J. Jones, C. Rosenzweig, P.K. Aggarwal, P.D. Alderman, J. Anothai, B. Basso, C. Biernath, D. Cammarano, A. Challinor, D. Deryng, G. De Sanctis, J. Doltra, E. Fereres, C. Folberth, M. Garcia-Vila, S. Gayler, G. Hoogenboom, L.A. Hunt, R.C. Izaurralde, M. Jabloun, C.D. Jones, K.C. Kersebaum, B.A. Kimball, A.K. Koehler, S.N. Kumar, C. Nendel, G.J. O'Leary, J.E. Olesen, M.J. Ottman, T. Palosuo, P.V.V. Prasad, E. Priesack, T.A.M. Pugh, M. Reynolds, E.E. Rezaei, R.P. Rotter, E. Schmid, M.A. Semenov, I. Shcherbak, E. Stehfest, C.O. Stockle, P. Stratonovitch, T. Streck, I. Supit, F. Tao, P. Thorburn, K. Waha, G.W. Wall, E. Wang, J.W. White, J. Wolf, Z. Zhao, and Y. Zhu, 2016. "Similar estimates of temperature impacts on global wheat yield by three independent methods." Nature Climate Change 6:1130-+.
 • Lobell, D.B., W. Schlenker, and J. Costa-Roberts, 2011. "Climate Trends and Global Crop Production Since 1980." Science 333:616-620.
 • Lu, W., W. Adamowicz, S.R. Jeffrey, G.G. Goss, and M. Faramarzi, 2018. "Crop Yield Response to Climate Variables on Dryland versus Irrigated Lands." Canadian Journal of Agricultural Economics-Revue Canadienne D Agroeconomie 66:283-303.
 • MEVBİS, 2019. "Meteorolojik Veri Bilgi Satış ve Sunum Sistemi." Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
 • Perez-Mendez, J.A., D. Roibas, and A. Wall, 2019. "The influence of weather conditions on dairy production." Agricultural Economics 50:165-175.
 • Ratnasiri, S., R. Walisinghe, N. Rohde, and R. Guest, 2019. "The effects of climatic variation on rice production in Sri Lanka." Applied Economics 51:4700-4710.
 • Rosenzweig, C., and M.L. Parry, 1994. "Potential Impact of Climate-Change on World Food-Supply." Nature 367:133-138.
 • Şen, Ö.L., D. Bozkurt, O.M. Göktürk, B. Dündar, ve B. Altürk, 2013. "Türkiye’de iklim değişikliği ve olası etkileri." Taşkın Sempozyumu:29-30.
 • Trinh, T.A., 2018. "The Impact of Climate Change on Agriculture: Findings from Households in Vietnam." Environmental & Resource Economics 71:897-921.
 • TÜİK 2020. Bitkisel Üretim İstatistikleri. http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001 [Erişim: Nisan 2020].
 • Wheeler, T., and J. von Braun, 2013. "Climate Change Impacts on Global Food Security." Science 341:508-513.
 • Zelingher, R., A. Ghermandi, E. De Cian, M. Mistry, and I. Kan, 2019. "Economic Impacts of Climate Change on Vegetative Agriculture Markets in Israel." Environmental & Resource Economics 74:679-696.
 • Zhang, P., J.J. Zhang, and M.P. Chen, 2017. "Economic impacts of climate change on agriculture: The importance of additional climatic variables other than temperature and precipitation." Journal of Environmental Economics and Management 83:8-31.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat Mühendisliği, İşletme
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Alper DEMİRDÖĞEN
Ankara Üniversitesi
0000-0001-9729-8779
Türkiye

Proje Numarası 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 24 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 26 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
DEMİRDÖĞEN, A. (2020). Türkiye’de Sıcaklık Değişimi ve Tarım Alanları. Tarım Ekonomisi Dergisi, 26(2), 167-176.
MLA
DEMİRDÖĞEN, Alper. “Türkiye’de Sıcaklık Değişimi Ve Tarım Alanları”. Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 26, sy. 2, 2020, ss. 167-76.
Chicago
DEMİRDÖĞEN, Alper. “Türkiye’de Sıcaklık Değişimi Ve Tarım Alanları”. Tarım Ekonomisi Dergisi 26, sy. 2 (Aralık 2020): 167-76.
EndNote
DEMİRDÖĞEN A (01 Aralık 2020) Türkiye’de Sıcaklık Değişimi ve Tarım Alanları. Tarım Ekonomisi Dergisi 26 2 167–176.
ISNAD
DEMİRDÖĞEN, Alper. “Türkiye’de Sıcaklık Değişimi Ve Tarım Alanları”. Tarım Ekonomisi Dergisi 26/2 (Aralık 2020), 167-176.
AMA
DEMİRDÖĞEN A. Türkiye’de Sıcaklık Değişimi ve Tarım Alanları. TED - TJAE. Aralık 2020;26(2):167-176.
Vancouver
DEMİRDÖĞEN A. Türkiye’de Sıcaklık Değişimi ve Tarım Alanları. TED - TJAE. 2020;26(2):167-76.
IEEE
A. DEMİRDÖĞEN, “Türkiye’de Sıcaklık Değişimi ve Tarım Alanları”, TED - TJAE, c. 26, sy. 2, ss. 167–176, 2020.
JAMA
DEMİRDÖĞEN A. Türkiye’de Sıcaklık Değişimi ve Tarım Alanları. TED - TJAE. 2020;26:167–176.