Yıl 2021, Cilt 27 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 8 2021-06-30

The Role of Producers’ Markets in Empowering Rural Women
Kırsaldaki Kadınların Güçlendirilmesinde Pazarlamanın Rolü

Sevgi TÜZÜN RAD [1] , Alaiddin KOŞAR [2]


Purpose: This study aims at analyzing the behaviors of women producers in producers’ markets and obtain results that will help the decision and policy makers in local governments.

Design/Methodology/Approach: The content-text analyses done with the Maxqda data analysis software on the answers to the face-to-face interviews, the changes in the producer women’s lives, feelings and perceptions have been analyzed.

Findings: According to the results of the study, it has been concluded that the women who are economically powered feel better about themselves and their self-confidence improve. In conclusion, this study emphasizes the importance of producer women’s places in the labor market.

Originality/Value: The importance of producer women’s places in the labor market and changes in women’s lives are identified.

Amaç: Bu çalışma, üretici pazarlarındaki kadın üreticilerin davranışlarını analiz etmeyi ve elde edilen sonuçların yerel yönetimlerde politika yapıcılara ve karar vericilere yardımcı olmasını amaçlamaktadır.

Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım: Üretici kadınların hayatlarındaki, hislerindeki ve algılarındaki değişimler yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda Maxqda veri analizi yazılımı yardımıyla yapılan içerik analizi ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre ekonomik olarak güçlü olan kadınların kendilerini daha iyi hissettikleri ve öz güvenlerinin arttığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Sonuç olarak bu çalışma, üretici kadınların iş gücü piyasasındaki yerlerinin önemini vurgulamaktadır.

Özgünlük/Değer: Kadın üreticilerin iş gücü piyasasındaki önemleri ve hayatlarındaki değişimler belirlenmiştir.

 • Adanacıoğlu, H. 2017. Doğrudan Pazarlama Stratejisinde Kiraz Üreticilerinin Pazarlama Etkinliği. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1): 1-11.
 • Arıkan, G. 1988. Kırsal Kesimde Kadın Olmak. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(2): 1-16.
 • Brown, C. and Stacy M. 2008. The Impacts of Local Markets: A Review of Research on Farmers Markets and Community Supported Agriculture (CSA). American Journal of Agricultural Economics, 90(5): 1298-1302.
 • Damisa, M. A. and Yohanna, M. 2007. Role of Rural Women in Farm Management Decision Making Process: Ordered Probit Analysis. World Journal of Agricultural Sciences, 3(4): 543-546.
 • Demir, P. A., Elmalı, D. A. and Işık, S. A. 2017. Kırsal Alanda Kadınların Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerine İlişkin Sosyo-Ekonomik Katkısı. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43(2): 81-88.
 • Farma. 2011. Fact Sheet. <http://www.farma.org.uk> Accessed 10.09.2019.
 • Feenstra, G. W., Lewis, C. C., Hinrichs, C.C., Gillespie, G.W. and Hilchey, D. 2003. Entrepreneurial Outcomes and Enterprise Size in US Retail Farmers’ Markets. American Journal of Alternative Agriculture, 18(1): 46–55.
 • Govindasamy, R., Zurbriggen, M., Italia, J., Adelaja, A., Nitzsche, P. and VanVranken, r. 2002. Farmers' Markets: Consumer Trends, Preferences, and Characteristics. Journal of Extension, 40(1): 1-7.
 • Guthman, J. 2008. Bringing Good Food to Others: Investigating the Subjects of Alternative Food Practice. Cultural Geographies, 15(4): 431-447.
 • Hablemitoğlu, Ş. 1998. Kırsal Alanda Kadınlar ve Sürdürülebilir Gıda Güvenliği. Tarım ve Köy Dergisi, 123: 32-35.
 • Holloway, L. and Kneafsey, M. 2000. Reading the Space of the Farmers' Market: A Preliminary Investigation from the UK. Sociologia Ruralis, 40(3): 285-299.
 • Hunt, A. R. 2007. Consumer Interactions and Influences on Farmers’ Market Income. Renewable Agriculture and Food Systems, 22(1): 54–66.
 • Kieran, C., Gray, B. and Gash, M. 2017. Understanding Gender Norms in Rural Burkina Faso: A Qualitative Assessment. Grameen Foundation, 59. Retrieved from https://grameenfoundation.org/documents/Understanding_Gender_Norms_Baseline_Qualitative_Assessment_BRB.pdf
 • Kirwan, J. 2004. Alternative Strategies in the UK Agro-food System: Interrogating the Alterity of Farmers’ Markets. Sociologia Ruralis, 44(4): 395-415.
 • Li, K., Weidhaas, J., Lemonakis, L., Khouryieh, H., Stone, M., Jones, L. and Shen, C. 2017. Microbiological Quality and Safety of Fresh Produce in West Virginia and Kentucky Farmers’ Markets and Validation of a Post-harvest Washing Practice with Antimicrobials to Inactivate Salmonella and Listeria Monocytogenes. Food Control, 79:101-108.
 • Marçal, K. 2018. Adam Smith’in Yemeğini Pişiren Kim? Ekonomide Kadının Görünmez Eli. İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Martinez, S., Hand, M., Da Pra, M., Pollack, S., Ralston, K., Smith, T., Vogel, S., Clark, S., Lohr, L., Low, S. and Newman, C. 2010. Local Food Systems: Concepts, Impacts, and Issue. USDA Economic Research Report. 97.
 • Mazoyer, M. and Roudart, L. 2006. A History of World Agriculture. From the Neolithic Age to the Current Crisis. New York: Monthly Review Press.
 • Meinzen-Dick, R., Rubin, D., Elias, M., Mulema, A. A. and Myers, E. 2019. Women’s Empowerment in Agriculture: Lessons from Qualitative Research. Vol. 1797. The International Food Policy Research Institute (IFPRI) Discussion Paper.
 • Patton, M. Q.. 1987. How to Use Qualitative Methods in Evaluation. CA: Sage Publications.
 • Payne, T. 2002. U.S. Farmers’ Markets 2000: A Study of Emerging Trends. Journal of Food Distribution Research, 33(1): 1-3.
 • Pujol, M. A. 1992. Feminism and Anti-Feminism in Early Economic Thought. Books: Edward Elgar Publishing.
 • Rosada, I. 2016. A Review on Multi-roles of Women and Their Influence on the Change of Functional Structure in the Farmer’s Household. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 9: 47–53.
 • Sarıtaş, S. 2017. As Market Sellers and Villagers, the Aspect of Women from the Socıo-economıc Perspective. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(27): 576-587.
 • Serçinoğlu, O. and Bektaş. V. 2014. Ülkemizde Yaş Meyve, Sebze ve Süt Ürünleri Pazarlama Kanalları İçinde Küçük Aile İşletmelerinin Yeri ve Üretici Pazarları Modelinin Değerlendirilmesi. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, (October 30-31, Ankara).
 • Serdaroğlu, U. 2010. Feminist İktisat’ın Bakışı Postmodenist mi? Ankara: Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık.
 • Uraz, A., Aran, M., Hüsamoğlu, M., Şanalmış, O. D. and Çapar, S. 2010. Türkiye’de Kadınların İş gücüne Katılımında Son Dönemde Gözlenen Eğilimler.” T.C. Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası, Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu. 2. 75443. Ankara.
 • Varner, T. and Otto, D. 2008. Factors Affecting Sales at Farmers’ Markets: An Iowa Study. Review of Agricultural Economics, 30(1): 176–189.
 • Vecchio, R. 2009. European and United States Farmers’ Markets: Similarities, Differences and Potential Developments. European Association of Agricultural Economists (EAAE), (September 3-6, Crete).
 • Wolf, M. M., Spittler, A. and Ahern, J. 2005. A Profile of Farmers' Market Consumers and the Perceived Advantages of Produce Sold at Farmers' Markets. Journal of Food Distribution Research, 36(1): 192-201.
 • Yavuz, F., Shivan, M. S., Terin, M., Akay, B., Güler, İ. O. and Ağsu, K. 2018. Gelir Getirici Faaliyetlere Karar Vermede Kırsal Kadının Rolü: Kuzeydoğu Anadolu TRA1 Bölgesi Örneği. UİİİD –IJEAS Special Issue :1-10.
 • Yuliati, Y. 2008. The Ecologic Change and Strategy of Social Adaptation at the Upland of Tengger (Perubahan Ekologis dan Strategi Adaptasi Masyarakat di Wilayah Pegunungan Tengger): An Environmental Review on Gender-Perspective. PPS UNIBRAW/S3. University of Brawijaya.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik, Ziraat, İşletme
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0111-8417
Yazar: Sevgi TÜZÜN RAD
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5481-403X
Yazar: Alaiddin KOŞAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2021

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder789657, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2021}, volume = {27}, pages = {1 - 8}, doi = {}, title = {The Role of Producers’ Markets in Empowering Rural Women}, key = {cite}, author = {Tüzün Rad, Sevgi and Koşar, Alaiddin} }
APA Tüzün Rad, S , Koşar, A . (2021). The Role of Producers’ Markets in Empowering Rural Women . Tarım Ekonomisi Dergisi , 27 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/63285/789657
MLA Tüzün Rad, S , Koşar, A . "The Role of Producers’ Markets in Empowering Rural Women" . Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 1-8 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/63285/789657>
Chicago Tüzün Rad, S , Koşar, A . "The Role of Producers’ Markets in Empowering Rural Women". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - The Role of Producers’ Markets in Empowering Rural Women AU - Sevgi Tüzün Rad , Alaiddin Koşar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 27 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi The Role of Producers’ Markets in Empowering Rural Women %A Sevgi Tüzün Rad , Alaiddin Koşar %T The Role of Producers’ Markets in Empowering Rural Women %D 2021 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD Tüzün Rad, Sevgi , Koşar, Alaiddin . "The Role of Producers’ Markets in Empowering Rural Women". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 / 1 (Haziran 2021): 1-8 .
AMA Tüzün Rad S , Koşar A . The Role of Producers’ Markets in Empowering Rural Women. TED - TJAE. 2021; 27(1): 1-8.
Vancouver Tüzün Rad S , Koşar A . The Role of Producers’ Markets in Empowering Rural Women. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2021; 27(1): 1-8.
IEEE S. Tüzün Rad ve A. Koşar , "The Role of Producers’ Markets in Empowering Rural Women", Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 27, sayı. 1, ss. 1-8, Haz. 2021