Yıl 2021, Cilt 27 , Sayı 1, Sayfalar 25 - 30 2021-06-30

Certification Process of Organic Agricultural Products and Problems Experienced in the Implementation in Turkey
Türkiye’de Organik Tarım Ürünlerinin Sertifikasyon Süreci ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Nermin BAHSİ [1] , Dilruba ALTUNTAS [2] , Dilek Bostan BUDAK [3]


Purpose: This study aims to identify the problems of the certification process of organic products by the control and certification companies in Turkey.

Design/Methodology/Approach: According to the records of the Ministry of Agriculture and Forestry, in 2017, there are 31 companies authorised to certify organic agricultural products in the country. No sampling method was used because all 31 companies were included to the study. Data were collected with telephones and emails from the companies to identify problems in the certification process of organic agricultural products. These control and certification companies provide certification services in 21 different provinces.

Findings: Organic farming certification process can be done in two ways, group and individual, in Turkey. As a result of this study main problems were farmers tought that they were overcharged for this process and their educational level was low. Also, 64% of the control and certification company indicated that residue analysis laboratory is needed urgently in order to make these analyses in Turkey.

Originality/Value: There is no study conducted with the control and certification organizations on the certification process of organic products.

Amaç: Bu çalışma, Türkiye'deki kontrol ve sertifikasyon firmaları tarafından organik ürünlerin sertifikasyon sürecindeki sorunları tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Tasarım / Metodoloji / Yaklaşım: Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarına göre 2017 yılında ülkede organik tarım ürünlerini sertifikalandırmaya yetkili 31 firma bulunmaktadır. Çalışmaya 31 şirketin tamamı dahil edildiği için herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmamıştır. Organik tarım ürünlerinin sertifikasyon sürecindeki sorunları tespit etmek için şirketlerden telefon ve e-postalar ile veriler toplanmıştır. Bu kontrol ve sertifikasyon firmaları 21 farklı ilde sertifika hizmeti vermektedir.

Bulgular: Organik tarım sertifikasyon süreci Türkiye'de grup ve bireysel olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının çiftçilerin sertifikasyon maliyetlerini fazla bulması, üreticilerin bilgi seviyesinin düşük olması gibi sorunlarla sıklıkla karşılaştıkları belirlenmiştir. Ayrıca, kontrol ve belgelendirme kuruluşunun %64'ü Türkiye'de bu analizlerin yapılabilmesi için kalıntı analiz laboratuvarına acilen ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Bunların dışında kontrol ve sertifikasyon kuruluşları çiftçilerin organik tarım bilinci olmaması, kayıt yetersizliği, uygulama değişikliklerinde bilgilendirme yetersizliği, belediyelerin haşere mücadelesi yapması, üreticilere yönelik bilgilendirme/danışmanlık faaliyetinin bulunmaması gibi nedenleri de sektörün diğer sorunları arasında sıralamaktadır.

Özgünlük/Değer: Organik ürünlerin sertifikasyon süreci konusunda kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile yapılmış çalışma bulunmamaktadır.

 • Akın, S. Kara A. Pirinc V. and Ocal Kara F. (2014). The Effect of Organic Agricultural Producer Union, and The Source of Information and Technical-Economical Problems of Producers in Organic Agricultural (As an Example of Ilgın Village). XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Sept 3-5, Samsun), 1622-1627 pp.
 • Albersmeier, F. Schulze, H. and Spiller, A. (2009). Evaluation and Reliability of The Organic Certification System: Perceptions by Farmers in Latin America. Sustainable Development, 17: 311–324.
 • Anonymous. 2017. Organik Tarım Kanunu. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5262-20100311.pdf Accessed: August 2017.
 • Anonymous. 2017a. Organik Tarım Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14217&Mevzuat İliski=0 Accessed: August 2017.
 • Bayram, B. Yolcu, H. and Aksa, V. (2007). Organic Farming in Turkey and It’s Problems. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38(2): 203-206.
 • Berk, A. (2018). Factors Affecting The Exit from Farming of Young Farmers in Turkey: The Case of Nigde Province. Ciencia Rural, 48(8): 1-8.
 • Cakır, A. Ergun, M. Ozbay, N. and Osmanoglu, A. (2015). Organic Safety. Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi (October 6-9, Rize/Pazar), 223-233 pp.
 • Demiryurek, K. (2011). The Concept of Organic Agriculture and Current Status of in The World and Turkey. Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1): 27-36.
 • George, C.K. 2001. Organic Spices, Handbook of Herbs and Spices. Woodhead Publishing in Food Science and Technology, Cambridge England, pp. 34-38.
 • Kızılaslan, H. and Taner, L. (2011). Technical and Economical Problems of Producers in Organic and Conventional Greenhouse Vegetable Production (The Case of Sivas Province, Ulaş District). Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2): 135-143.
 • Kup, F. Saglam, R. Yetkin, C. Tobi, I. and Uludag, A. (2013). The Stages of Organic Agriculture Applications and The Problems Encountered in Practice. 28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (September 4-6, Konya), 103-110 pp.
 • Oelofse, M. Høgh-Jensen, H. Abreu, L.S. Almeida, G.F. Hui, Q.Y. Sultan, T. and Neergaard A. (2010). Certified Organic Agriculture in China and Brazil: Market Accessibility and Outcomes Following Adoption. Ecological Economics, 69: 1785–1793.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik, Ziraat, İşletme
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1630-7720
Yazar: Nermin BAHSİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4954-7018
Yazar: Dilruba ALTUNTAS
Kurum: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6318-698X
Yazar: Dilek Bostan BUDAK
Kurum: CUKUROVA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2021

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder835505, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2021}, volume = {27}, pages = {25 - 30}, doi = {}, title = {Certification Process of Organic Agricultural Products and Problems Experienced in the Implementation in Turkey}, key = {cite}, author = {Bahsi, Nermin and Altuntas, Dilruba and Budak, Dilek Bostan} }
APA Bahsi, N , Altuntas, D , Budak, D . (2021). Certification Process of Organic Agricultural Products and Problems Experienced in the Implementation in Turkey . Tarım Ekonomisi Dergisi , 27 (1) , 25-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/63285/835505
MLA Bahsi, N , Altuntas, D , Budak, D . "Certification Process of Organic Agricultural Products and Problems Experienced in the Implementation in Turkey" . Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 25-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/63285/835505>
Chicago Bahsi, N , Altuntas, D , Budak, D . "Certification Process of Organic Agricultural Products and Problems Experienced in the Implementation in Turkey". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 25-30
RIS TY - JOUR T1 - Certification Process of Organic Agricultural Products and Problems Experienced in the Implementation in Turkey AU - Nermin Bahsi , Dilruba Altuntas , Dilek Bostan Budak Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 30 VL - 27 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Certification Process of Organic Agricultural Products and Problems Experienced in the Implementation in Turkey %A Nermin Bahsi , Dilruba Altuntas , Dilek Bostan Budak %T Certification Process of Organic Agricultural Products and Problems Experienced in the Implementation in Turkey %D 2021 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD Bahsi, Nermin , Altuntas, Dilruba , Budak, Dilek Bostan . "Certification Process of Organic Agricultural Products and Problems Experienced in the Implementation in Turkey". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 / 1 (Haziran 2021): 25-30 .
AMA Bahsi N , Altuntas D , Budak D . Certification Process of Organic Agricultural Products and Problems Experienced in the Implementation in Turkey. TED - TJAE. 2021; 27(1): 25-30.
Vancouver Bahsi N , Altuntas D , Budak D . Certification Process of Organic Agricultural Products and Problems Experienced in the Implementation in Turkey. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2021; 27(1): 25-30.
IEEE N. Bahsi , D. Altuntas ve D. Budak , "Certification Process of Organic Agricultural Products and Problems Experienced in the Implementation in Turkey", Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 27, sayı. 1, ss. 25-30, Haz. 2021