Yıl 2021, Cilt 27 , Sayı 1, Sayfalar 39 - 47 2021-06-30

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ve Türkiye Uygulamalarının Değerlendirilmesi
International Fund for Agricultural Development and Evaluation of Turkey's Practices

İsmail ARAS [1] , Hasan ARISOY [2]


Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, uluslararası alanda ve Türkiye’de, tarım ve kırsal kalkınma konusunda faaliyette bulunan ve önemli bir deneyime sahip olan IFAD hakkında farkındalık oluşturmaktır.

Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım: Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, daha çok az gelişmiş ülkelerde kırsal alanlarda refahı artırmak için yatırımları teşvik etmek ve yaşamı iyileştirmek amacıyla sahip olduğu mali fonları ve teknik birikimi kullanan Birleşmiş Milletlere bağlı uzman bir kuruluştur. Başta tarımsal üretim olmak üzere farklı sektör ve disiplinleri bir araya getirerek kamu kurumları eliyle kırsal alana yönelik yatırım yapılması noktasında faaliyetler yürütmektedir. Yürüttüğü tüm faaliyetlerle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı vermeyi
amaçlamaktadır. Çalışma materyali ağırlıklı olarak ikincil verilere dayalıdır. 

Bulgular: IFAD, başta az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere üye tüm ülkelerin kırsal alanlarında tarımsal kalkınma projelerini desteklemektedir. Türkiye’de yaklaşık 40 yıldır faaliyette olan bu uzman kuruluşun sahip olduğu deneyimi etkin ve verimli bir şekilde aktarmaya devam etmesi önem arz etmektedir. Özellikle, Suriye savaşı nedeniyle Türkiye'de yaşanan ekonomik ve sosyal problemlerin aşılması için daha fazla proje ve programın uygulanması yönünde lobi faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda IFAD karar
destek süreçlerine dahil olacak şekilde istihdamın oluşturulması hedeflenmelidir. Ziraat Fakülteleri mezunları başta olmak üzere özellikle Tarım Ekonomisi bölüm öğrencileri nezdinde uluslararası kuruluşlarla ilgili farkındalığın artırılması gerekmektedir.

Özgünlük/Değer: Çalışma ile IFAD hakkında farkındalığın artırılması, Türkiye’de yürüttüğü faaliyetlerin etkinliğinin artırılması ve Türk uzmanların IFAD kurumsal çatısı altında daha çok etkin olması gerektiği ortaya konmuştur. Ayrıca Türkiye’de bu alanda çalışan uzman ve akademisyenlerin ilgisinin artırılmasının önemli olduğu sonucu çıkmıştır.

Purpose: The aim of this study is to raise awareness about IFAD, which has an important experience in agriculture and rural development at the international level and in Turkey.

Design/Methodology/Approach: The International Agricultural Development Fund is a specialist institution affiliated to the United Nations, which uses its financial funds and technical background to encourage investments and improve life in order to increase prosperity in rural areas in less developed countries. It carries out activities in the field of investing in the rural area through public institutions by bringing together different sectors and disciplines, primarily agricultural production. It aims to contribute to sustainable development goals through all the activities it carries out. The study material is mainly based on seconder data.

Findings: IFAD supports agricultural development projects in rural areas of all member countries, especially underdeveloped and developing countries. It is important that IFAD, which is active in nearly 40 years in Turkey, to continue transfer its experience with efficient and effective way. Especially, to overcome the economic and social problems, experienced in Turkey, because of Syrian war, lobbying needs to be done in direction of implement more projects and programs. Accordingly, the creation of employment should be targeted so as to be included in IFAD decision support processes. It is necessary to raise awareness about international organizations, especially among the graduates of the Faculty of Agriculture, especially the students of the Agricultural Economics department.

Orginality/Value: With the study, it was revealed that the awareness of IFAD and the effectiveness of its activities in Turkey should be increased and Turkish experts should have been more employed and active under the institutional roof of IFAD. In addition, it was concluded that it is important to increase the interest of experts and academicians working in this field in Turkey.
 • Atsan, T. (1998). “Erzurum Kırsal Kalkınma Projesinin Tarımsal Yayımda Program Planlama İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.29, 32-42.
 • Baydaş, A. Demirkıran, A.A. and Bilinmiş, M.M. (2018). Murat Nehri Rehabilitasyon Projelerinden Yöre Halkının Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi: Bingöl (Lediz, Vahkin-Çanakçı, Göynük Çayı Ve Çapakçur Mikrohavzaları) Örneği. Journal of Emerging Economies and Policy. Volume 3 Issue 1.
 • Berk, A. Akdemir, Ş. (2006). Impacts on Rural Development Projects on Rural Areas in Turkey: Journal of Applied Science. 6(9) 1892-1899.
 • DİB, 2019. Ministry of Foreign Affairs http://www.mfa.gov.tr/uluslararasi-tarimsal-kalkinma-fonu.tr.mfa Date Accessed, 01.12.2019.
 • GTHB, 2016. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Raporu. AB ve Tarım Alanında Faaliyet Gösteren Kurumlar. Ankara, www.ifad.org Erişim: Aralık 2020.
 • IFAD, 2011. The International Agricultural Development Fund. Diyarbakır Batman Siirt Development Project 2011, 6. Month Progress Report. www.ifad.org Erişim: Aralık 2020.
 • IFAD, 2016. The International Agricultural Development Fund. Republic of Turkey Country Programme Evaluation. Final project design report. www.ifad.org Erişim: Aralık 2020.
 • IFAD, 2017. The International Agricultural Development Fund. Republic of Turkey Uplands Rural Development Programme. www.ifad.org Erişim: Aralık 2020.
 • IFAD, 2018 The International Agricultural Development Fund. Annual Report 2018. www.ifad.org Erişim: Aralık 2020.
 • IFAD, 2019. The International Agricultural Development Fund. Guidelines for IFAD Financing Terms and Conditions. www.ifad.org Erişim: Aralık 2020.
 • IFAD, 2020. IFAD Strategic Framework 2016-2025. https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/39369820, Erişim: Aralık 2020.
 • Oghenebrume, A,D. Jonathan, O,O. and Akekere, J. (2017). The Impact of Internatıonal Fund For Agrıcultural Development (IFAD) On Economıc Development In Nıgerıa: 1985-2015. International Journal of Development and Economic Sustainability, Vol.5, No.6, pp.39-58, November 2017.
 • Shuai, C. Li, Z. and Sun, R. (2011). IFAD projects: results and impact on poverty reduction in rural China. Outlook on AGRICULTURE Vol 40, No 4, 2011, pp 329–336.
 • TOB, 2019. Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of European Union and Foreign Relations https://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/%C4%B1fad%20tr%20ili%C5%9Fkiler%20web.pdf Date Accessed 02.12.2019.
 • Tuncel, S. and Yalçın, C. (2011). Doğu Anadolu Bölgesi’nde uygulanmakta olan kırsal kalkınma programlarının bölge hayvancılığı açısından değerlendirilmesi. Vet Hekim Der Derg 82(2): 33-38, 2011.
 • UNDP, 2019. United Nations Development Programme. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/projects/goeksu-ta_eli-havzas-kalknma-projesi--gthkp-.html Date Accessed 01.12.2019
 • WB, 1982. World Bank. Staff Appraisal Report Turkey Erzurum Development Project. https://www.worldbank.org/ Erişim: Aralık 2020.
 • WB, 1994. World Bank. Project Completion Report Turkey Agricultural Extensiton and applied Research Project. https://www.worldbank.org/ Erişim: Aralık 2020.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik, Ziraat, İşletme
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9704-0660
Yazar: İsmail ARAS
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5956-6055
Yazar: Hasan ARISOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2021

Bibtex @derleme { tarekoder847005, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2021}, volume = {27}, pages = {39 - 47}, doi = {}, title = {International Fund for Agricultural Development and Evaluation of Turkey's Practices}, key = {cite}, author = {Aras, İsmail and Arısoy, Hasan} }
APA Aras, İ , Arısoy, H . (2021). International Fund for Agricultural Development and Evaluation of Turkey's Practices . Tarım Ekonomisi Dergisi , 27 (1) , 39-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/63285/847005
MLA Aras, İ , Arısoy, H . "International Fund for Agricultural Development and Evaluation of Turkey's Practices" . Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 39-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/63285/847005>
Chicago Aras, İ , Arısoy, H . "International Fund for Agricultural Development and Evaluation of Turkey's Practices". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 39-47
RIS TY - JOUR T1 - International Fund for Agricultural Development and Evaluation of Turkey's Practices AU - İsmail Aras , Hasan Arısoy Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 47 VL - 27 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi International Fund for Agricultural Development and Evaluation of Turkey's Practices %A İsmail Aras , Hasan Arısoy %T International Fund for Agricultural Development and Evaluation of Turkey's Practices %D 2021 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD Aras, İsmail , Arısoy, Hasan . "International Fund for Agricultural Development and Evaluation of Turkey's Practices". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 / 1 (Haziran 2021): 39-47 .
AMA Aras İ , Arısoy H . International Fund for Agricultural Development and Evaluation of Turkey's Practices. TED - TJAE. 2021; 27(1): 39-47.
Vancouver Aras İ , Arısoy H . International Fund for Agricultural Development and Evaluation of Turkey's Practices. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2021; 27(1): 39-47.
IEEE İ. Aras ve H. Arısoy , "International Fund for Agricultural Development and Evaluation of Turkey's Practices", Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 27, sayı. 1, ss. 39-47, Haz. 2021