Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çiftçilerin Girdi Temini ve Tarımsal Ürün Pazarlaması Konusundaki Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 1, 15 - 23, 30.06.2021

Öz

Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, çiftçilerin girdi temini ve tarımsal ürün satışı konusundaki tercihlerini ortaya koymak ve bu alanda yaşanan farklılıkları yorumlayarak çözüm önerileri getirmektedir

Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım: Araştırmanın ana materyalini araştırma alanındaki çiftçilerle yapılan anket çalışması oluşturmaktadır. Anket verileri dışında bitkisel üretim alanında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kaydı tutulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verileri kullanılmıştır. Ulusal Süt Kayıt Sistemi verilerinden anket yapılan üreticilerin kayıtları tespit edilerek veri seti içerisine alınmıştır. Sonuçlar tanımlayıcı istatistikler ve likert ölçeği ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çiftçilerin girdi temini konusunda tarım kredi kooperatifleri ve bayileri tercih ettiği buna karşın tarımsal ürün satışında tüccarlar ile çalıştığı tespit edilmiştir. Ayrıca çiftçilere ucuz girdi sağlamak için kurulan tarım satış ya da tarımsal kalkınma kooperatiflerinin bu alanda yetersiz kaldığı görülmektedir.

Özgünlük/Değer: Çiftçilerin ucuz girdi temini ve düşük finansman maliyetine sahip olması için bu alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Ürün satışı açısından kooperatiflerin tercih edilmesini sağlamak amacıyla hem bilgilendirme çalışmalarının ve hem de devletin yönlendirici rolünün yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Kaynakça

 • Arıcı, F. (2018). Pamukova’nın tarımsal sorunları ve çözüm önerileri: Üretimde uzmanlaşma. Türk Coğrafya Dergisi (70), 71-80.
 • Artukoğlu, M.M., Olgun, A. ve Adanacıoğlu, H. (2012). An Economic Analysis of Organic and Conventional Olive Production: Case of Turkey. Ege Üniv.Ziraat Fak. Derg. 49 (3), 243-247.
 • Değer, H. C., Özder, U., Kınıklı, F., Yercan M. (2020). Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 26(2): 121-129.
 • Denizbank A.Ş. 2019. Ürün Bütçeleri, (Yayınlanmamış).
 • Hair, F.J., Bush, R.P. and Ortinau D.J. 2002. Marketing Research. McGraw Hill, ISBN 0-07-246757-6.
 • Kaya, N., Çoker, S., Kınıklı, F., Yercan, M. (2019). Çiftçilerin Kooperatifçiliğe Bakış Açıları Üzerinde Bir Araştırma: Ağrı ve Eskişehir İlleri Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, 25(2): 219-230.
 • Kınıklı, F., Adanacıoğlu, H., Yılmaz, C., Özer, G. (2019). Tarımsal Ürünlerin Pazarlanmasında Hal Kayıt Sisteminin Çiftçiler Tarafından Kullanılma Durumu: İzmir İli Örneği. Mediterranean Agricultural Sciences, 32(2): 159-165.
 • Şahin, A., Cankurt, M., Günden, C., Miran, B., Meral, Y. (2013). Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde; Ortak –Kooperatif İlişkileri, KSÜ Doğa Bil. Derg., 16(2), 2013.
 • Sayılı, M., Adıgüzel, F. (2011). Tokat İli Merkez İlçede Çiftçilerin Tarımsal Girdi Temininde Kredi Kartı Kullanımlarının İncelenmesi. GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(2), 215-225.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Tarım İl Müdürlüğü. 2019. Tarım Ürünleri Maliyet Cetvelleri, https://manisa.tarimorman.gov.tr/Belgeler/2019 %20maliyetleri.pdf. Erişim tarihi: 8 Eylül 2020.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü Tarım Raporu. 2020. https://tekirdag.tarimorman.gov.tr/Belgeler/TarimRaporlari/GTHB59_2018.pdf.Erişim tarihi:31 Ağustos 2020.
 • T.C. Ziraat Bankası, 2019, Ürün Bütçeleri, (Yayınlanmamış).
 • TEB (Türk Ekonomi Bankası), 2019. Tarım Ürünleri Cetveli, (Yayınlanmamış).
 • Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü Tarım Raporu, https://tekirdag.tarimorman.gov.tr/Belgeler/TarimRaporlari/GTHB59_2018.pdf. Erişim tarihi:31 Ağustos 2020.
 • TÜİK, 2019. Hanehalkı Tüketim Harcamaları Bülteni, Çeşitli Yıllar.
 • Ulusal Süt Konseyi, 2019. Ulusal Süt Kayıtları. Erişim tarihi: 01.09.2019.

A Study on Farmers' Approaches on Input Supply and Marketing of Agricultural Products

Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 1, 15 - 23, 30.06.2021

Öz

Purpose: The main purpose of this research is to reveal the preferences of farmers for input supply and sales of agricultural products, interpreting the differences in this field and suggesting solutions.

Design/Methodology/Approach: The main material of the research is the survey study conducted with the producers in the research area. Apart from the survey data, the Farmer Registration System (ÇKS) data recorded by the Ministry of Agriculture and Forestry in the field of crop production was used. The records of the producers surveyed from the data of the National Milk Registration System were determined and included in the data set. Results were evaluated with descriptive statistics and Likert scale.

Findings: It has been determined that farmers prefer agricultural credit cooperatives and dealers for input supply, whereas they work with traders in the sale of agricultural products. In addition, it is observed that the agricultural sales or agricultural development cooperatives established to provide cheap input to the farmers are insufficient in this area.

Originality/Value: For farmers to have cheap inputs and low financing costs, the cooperatives operating in this field should be more institutionalized. In order to ensure the preference of cooperatives in terms of product sales, both information activities and strict controls of the state should be expanded.

Kaynakça

 • Arıcı, F. (2018). Pamukova’nın tarımsal sorunları ve çözüm önerileri: Üretimde uzmanlaşma. Türk Coğrafya Dergisi (70), 71-80.
 • Artukoğlu, M.M., Olgun, A. ve Adanacıoğlu, H. (2012). An Economic Analysis of Organic and Conventional Olive Production: Case of Turkey. Ege Üniv.Ziraat Fak. Derg. 49 (3), 243-247.
 • Değer, H. C., Özder, U., Kınıklı, F., Yercan M. (2020). Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 26(2): 121-129.
 • Denizbank A.Ş. 2019. Ürün Bütçeleri, (Yayınlanmamış).
 • Hair, F.J., Bush, R.P. and Ortinau D.J. 2002. Marketing Research. McGraw Hill, ISBN 0-07-246757-6.
 • Kaya, N., Çoker, S., Kınıklı, F., Yercan, M. (2019). Çiftçilerin Kooperatifçiliğe Bakış Açıları Üzerinde Bir Araştırma: Ağrı ve Eskişehir İlleri Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, 25(2): 219-230.
 • Kınıklı, F., Adanacıoğlu, H., Yılmaz, C., Özer, G. (2019). Tarımsal Ürünlerin Pazarlanmasında Hal Kayıt Sisteminin Çiftçiler Tarafından Kullanılma Durumu: İzmir İli Örneği. Mediterranean Agricultural Sciences, 32(2): 159-165.
 • Şahin, A., Cankurt, M., Günden, C., Miran, B., Meral, Y. (2013). Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde; Ortak –Kooperatif İlişkileri, KSÜ Doğa Bil. Derg., 16(2), 2013.
 • Sayılı, M., Adıgüzel, F. (2011). Tokat İli Merkez İlçede Çiftçilerin Tarımsal Girdi Temininde Kredi Kartı Kullanımlarının İncelenmesi. GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(2), 215-225.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Tarım İl Müdürlüğü. 2019. Tarım Ürünleri Maliyet Cetvelleri, https://manisa.tarimorman.gov.tr/Belgeler/2019 %20maliyetleri.pdf. Erişim tarihi: 8 Eylül 2020.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü Tarım Raporu. 2020. https://tekirdag.tarimorman.gov.tr/Belgeler/TarimRaporlari/GTHB59_2018.pdf.Erişim tarihi:31 Ağustos 2020.
 • T.C. Ziraat Bankası, 2019, Ürün Bütçeleri, (Yayınlanmamış).
 • TEB (Türk Ekonomi Bankası), 2019. Tarım Ürünleri Cetveli, (Yayınlanmamış).
 • Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü Tarım Raporu, https://tekirdag.tarimorman.gov.tr/Belgeler/TarimRaporlari/GTHB59_2018.pdf. Erişim tarihi:31 Ağustos 2020.
 • TÜİK, 2019. Hanehalkı Tüketim Harcamaları Bülteni, Çeşitli Yıllar.
 • Ulusal Süt Konseyi, 2019. Ulusal Süt Kayıtları. Erişim tarihi: 01.09.2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik, Ziraat, İşletme
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Onur TERZİ>
Türk Ekonomi Bankası
0000-0002-6248-5256
Türkiye


Metin ARTUKOĞLU> (Sorumlu Yazar)
EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
0000-0003-4800-5209
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 23 Mart 2021
Kabul Tarihi 31 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder901615, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2021}, volume = {27}, number = {1}, pages = {15 - 23}, title = {A Study on Farmers' Approaches on Input Supply and Marketing of Agricultural Products}, key = {cite}, author = {Terzi, Onur and Artukoğlu, Metin} }
APA Terzi, O. & Artukoğlu, M. (2021). A Study on Farmers' Approaches on Input Supply and Marketing of Agricultural Products . Tarım Ekonomisi Dergisi , 27 (1) , 15-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/63285/901615
MLA Terzi, O. , Artukoğlu, M. "A Study on Farmers' Approaches on Input Supply and Marketing of Agricultural Products" . Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 15-23 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/63285/901615>
Chicago Terzi, O. , Artukoğlu, M. "A Study on Farmers' Approaches on Input Supply and Marketing of Agricultural Products". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 15-23
RIS TY - JOUR T1 - Çiftçilerin Girdi Temini ve Tarımsal Ürün Pazarlaması Konusundaki Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma AU - OnurTerzi, MetinArtukoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 23 VL - 27 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi A Study on Farmers' Approaches on Input Supply and Marketing of Agricultural Products %A Onur Terzi , Metin Artukoğlu %T A Study on Farmers' Approaches on Input Supply and Marketing of Agricultural Products %D 2021 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD Terzi, Onur , Artukoğlu, Metin . "A Study on Farmers' Approaches on Input Supply and Marketing of Agricultural Products". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 / 1 (Haziran 2021): 15-23 .
AMA Terzi O. , Artukoğlu M. A Study on Farmers' Approaches on Input Supply and Marketing of Agricultural Products. TED - TJAE. 2021; 27(1): 15-23.
Vancouver Terzi O. , Artukoğlu M. A Study on Farmers' Approaches on Input Supply and Marketing of Agricultural Products. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2021; 27(1): 15-23.
IEEE O. Terzi ve M. Artukoğlu , "A Study on Farmers' Approaches on Input Supply and Marketing of Agricultural Products", Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 27, sayı. 1, ss. 15-23, Haz. 2021