Yıl 2021, Cilt 27 , Sayı 1, Sayfalar 31 - 37 2021-06-30

Sığır Sütü Fiyatı ile Sığır Eti Üretimi Arasında Bir Bağlantı Var mı? - Türkiye'den Ampirik Kanıtlar
Is There Any Link Between Cattle Milk Price and Beef Production? - Empirical Evidence from Turkey

Emrah AKÇA [1] , Seyit HAYRAN [2]


Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki sığır sütü fiyatlarının sığır eti üretimi üzerindeki etkisini 1970-2018 dönemi kapsamında analiz etmektir.

Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım: Çalışmanın ekonometrik modelinde yer alan serilerin yapısal özellikleri ve önsel testler, sığır sütü fiyatlarının sığır eti üretimi üzerindeki etkisini belirlemek için eşbütünleşme analizinin yürütülmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu bağlamda ekonometrik modelde yer alan değişkenler arasındaki uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi sınır testi yaklaşımı kullanılarak analiz edilmektedir. Değişkenler arasında uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra çalışmanın ekonometrik modeli gecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır testi (ARDL) yaklaşımı kullanılarak tahmin edilmektedir.

Bulgular: Sınır testi yaklaşımından elde edilen bulgular, sığır sütü fiyatları ile sığır eti üretimi arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığını doğrulamaktadır. ARDL modeli
tahmin sonuçlarına göre sığır eti üretimi sığır sütü fiyatlarındaki artış nedeniyle azalmaktadır. Sığır sütü fiyatlarının sığır eti üretimi üzerindeki negatif yönlü etkisi, süt fiyatlarındaki artış
dolayısıyla daha az sayıda süt ineğinin kesime gönderilmesi kanalıyla açıklanabilmektedir. Diğer taraftan, süt fiyatlarındaki düşüş daha çok sayıda süt ineğinin kesime gönderilmesine
yol açmakta ve dolayısıyla erkek buzağıların üretimine (ana besi malzemesi) ve süt pazarına zarar verebilmektedir. Bu nedenle, süt fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemeye yönelik politika önlemlerinin et üretimini de destekleyebileceği düşünülmektedir.

Özgünlük/Değer: Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma Türkiye'deki sığır sütü fiyatları ile sığır eti üretimi arasındaki bağlantıya odaklanan ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır.

Purpose: This study aims to investigate the impact of cattle milk prices on beef production from 1970 through 2018 for Turkey.

Design/Methodology/Approach: The structural properties of the series and prior tests refer to that cointegration analysis should be conducted to establish the impact of cattle milk prices on beef production. In this context, the bounds testing approach is employed to analyze the long-run relationship between variables. Following the long-run cointegration relationship between variables is confirmed, the econometric model of the study is estimated by using the autoregressive distributed lag (ARDL) approach.

Findings: The findings of the bounds testing approach indicate that the existence of the cointegration relationship between cattle milk prices and beef production in the long run. According to the estimation results of the ARDL model, beef production decreases owing to higher milk prices. The negative effect of cattle milk prices on beef production may be explained that as milk prices increase, the number of dairy cows dispatching to slaughter decreases, and hereby beef production cuts down. On the other hand, cutting down milk prices leads to an increase in dispatching of dairy cows to be slaughtered, which results in harming the production of male calves (the main fattening material) and the dairy market. Therefore, policy measures to prevent the fluctuations in milk prices will able to support beef production as well.

Originality/Value: The study is, to the best of our knowledge, the first one which focuses on the link between cattle milk prices and beef production for Turkey.
 • Akgül, S.; Yıldız, Ş. (2016). Almon Modeliyle Çorum İli Kırmızı Et Üretimi ve Fiyat İlişkisi. Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 45-54.
 • Aktaç, Ş., Kızıltan, G., & Avcı, S. (2019). Beslenme Eğitimi Müdahalesine Aile Katılımının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Beslenme Durumlarına Etkisi. Eğitim ve Bilim, 44(199), 415-431.
 • Bayramoglu, Z., Oguz, C., Agızan, K., & Bozdemir, M. (2018). To Examine the Future of Beef Production in Turkey. Paper presented at the IX. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey.
 • Berk, A. (2017). The analysis of relationship between sunflower production and its price by using Koyck model in Turkey. Custos e Agronegocio On Line, 13(4), 42-53.
 • Cevger, Y., Aral, Y., Demir, P., & Sarıözkan, S. (2008). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tüketim durumu ve tüketici tercihleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55, 189-194.
 • Çobanoğlu, F. (2010). Koyck-Almon Yaklaşımı İle Çilek Üretimi ve Fiyat İlişkisinin Analizi. Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi. Şanlıurfa.
 • Fidan, N., & Bayramoğlu, Z. (2019). Impact of Essential Feed Crops and Feed Additives on Red Meat and Milk Markets. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 7(10), 1722-1729.
 • Halicioglu, F. (2004). An ARDL model of international tourist flows to Turkey. Global Business and Economics Review, Anthology, 614-624.
 • Hasan, M. K., & KM, K. (2015). Relationship between production and price of garlic in Bangladesh: an analysis by using distributed lag model. Bulletin of the Institute of Tropical Agriculture, Kyushu University, 38(1), 031-038.
 • Hayran, S. (2015). Süt Sığırcılığında Risk Kaynakları ve Yönetim Stratejileri: Adana İli Örneği. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Hayran, S., & Gül, A. (2015). Risk perception and management strategies in dairy farming: A case of Adana Province of Turkey. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 3(12), 952-961.
 • Özsayın, D. (2017). Investigation of Production and Price Relationship in Cow Milk Production by Koyck Model Approach. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 5(6), 681-686.
 • Özçelik, A., & Özer, O. O. (2006). Koyck Modeliyle Türkiye’de Buğday Üretimi ve Fiyatı İlişkisinin Analizi. Tarim Bilimleri Dergisi, 12(4), 333-339.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.
 • Saghaian, S., Ozertan, G., & Tekguc, H. (2013). Beef and milk price links in Turkey. Economics Bulletin, 33(4), 2607-2616.
 • Yazici, M., & Islam, M. Q. (2014). Exchange rate and bilateral trade balance of Turkey with EU (15) Countries. Journal of Business Economics and Finance, 3(3), 341-356.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2019). Sağlıklı Beslenme, http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1428 sagliklibeslenmepdf.pdf?0.
 • FAOSTAT (2020). http://www.fao.org/faostat/en/#data.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik, Ziraat, İşletme
Yayınlanma Tarihi yaz
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4190-5503
Yazar: Emrah AKÇA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0223-8034
Yazar: Seyit HAYRAN
Kurum: CUKUROVA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2021

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder910055, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2021}, volume = {27}, pages = {31 - 37}, doi = {}, title = {Is There Any Link Between Cattle Milk Price and Beef Production? - Empirical Evidence from Turkey}, key = {cite}, author = {Akça, Emrah and Hayran, Seyit} }
APA Akça, E , Hayran, S . (2021). Is There Any Link Between Cattle Milk Price and Beef Production? - Empirical Evidence from Turkey . Tarım Ekonomisi Dergisi , 27 (1) , 31-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/63285/910055
MLA Akça, E , Hayran, S . "Is There Any Link Between Cattle Milk Price and Beef Production? - Empirical Evidence from Turkey" . Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 31-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/63285/910055>
Chicago Akça, E , Hayran, S . "Is There Any Link Between Cattle Milk Price and Beef Production? - Empirical Evidence from Turkey". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 31-37
RIS TY - JOUR T1 - Is There Any Link Between Cattle Milk Price and Beef Production? - Empirical Evidence from Turkey AU - Emrah Akça , Seyit Hayran Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 37 VL - 27 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Is There Any Link Between Cattle Milk Price and Beef Production? - Empirical Evidence from Turkey %A Emrah Akça , Seyit Hayran %T Is There Any Link Between Cattle Milk Price and Beef Production? - Empirical Evidence from Turkey %D 2021 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD Akça, Emrah , Hayran, Seyit . "Is There Any Link Between Cattle Milk Price and Beef Production? - Empirical Evidence from Turkey". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 / 1 (Haziran 2021): 31-37 .
AMA Akça E , Hayran S . Is There Any Link Between Cattle Milk Price and Beef Production? - Empirical Evidence from Turkey. TED - TJAE. 2021; 27(1): 31-37.
Vancouver Akça E , Hayran S . Is There Any Link Between Cattle Milk Price and Beef Production? - Empirical Evidence from Turkey. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2021; 27(1): 31-37.
IEEE E. Akça ve S. Hayran , "Is There Any Link Between Cattle Milk Price and Beef Production? - Empirical Evidence from Turkey", Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 27, sayı. 1, ss. 31-37, Haz. 2021