Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Evaluation of Mugla Beekeeping Potential In Terms of Apitourism

Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 2, 113 - 122, 31.12.2021
https://doi.org/10.24181/tarekoder.882927

Öz

Purpose: Today, the concept of tourism is diverse. Rural tourism is included in this diversity. Among the preferences of domestic and foreign tourists who change to destinations, there are places where healthier, nature- intertwined and natural products can be consumed. In this context, it is seen that the tendency towards rural areas is increasing day by day. Rural tourism, which is described as alternative tourism in the changing world, is the locomotive of rural development. At the same time, rural tourism is considered as a new approach in the development of rural areas. Rural tourism includes different types of tourism. Apitourism, which is included in this context, makes its importance in rural tourism increasingly felt every day. At this stage, countries that can utilize the apitourism potential will be advantageous in terms of rural tourism. the presence of the sleeve with Turkey, with the production of bees and bee products beekeeping is an important position in the world economy. With this feature, it has an important potential in terms of applicability of apitourism. Muğla bees and bee products in terms of production is located in Turkey ranks first in beekeeping. In this context, Mugla province is the case with one of the centers may apitourism properties in Turkey. The aim of this study is to evaluate the beekeeping potential of Muğla province in terms of apiturism with various criteria and to reveal the studies that can be done for the development and sustainability of apitourism in Muğla province. In the study discussed, it was concluded that the preparation of an action plan for the evaluation of beekeeping potential in Muğla province in terms of apitourism could be an important roadmap. In addition, from this point of view, it is thought that the beekeeping potential of Muğla province will create an important added value in the development of apitourism and rural development.

Design/Methodology/Approach: In this study, beekeeping potential of Muğla province was evaluated conceptually in terms of apitourism by using secondary data.

Findings: It has been revealed that rural tourism is an important component in rural development and apitourism is an important component in terms of rural tourism. It has been determined that apitourism can be applied and evaluated in terms of the existing potential of Muğla, where beekeeping is intensely carried out.

Originality/Value: This study is important in terms of showing that the evaluation of apitourism potential in Muğla province should not be ignored in terms of rural tourism and rural development.

Kaynakça

 • Anonim, (2018). Düzce Propolis Üretiminde Lider Olacak, https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/duzce/duzce-propolis-uretiminde-lider-olacak-13027220, Erişim: 08.02.2021.
 • Anonymous, (2018). Apitourism: enjoying the bee tourism in Slovenia, https://www.itinari.com/apitourism-enjoying-the-bee-tourism-in-slovenia-7g9m, Erişim: 18.02.2021.
 • Anonim, (2019a). DAGEM Apiturizm Faaliyetlerine Miniklerle Devam Ediyor, Ocak, http://yigilcaninsesi.net/haber/4110/dagem-apiturizm-faaliyetlerine-miniklerle-devam-ediyor, Erişim: 18.01.2021.
 • Anonim, (2019b). Arıların kovan içindeki yaşantısı "apiturizm" ile öğreniliyor, https://www.trthaber.com/haber/yasam/arilarin-kovan-icindeki-yasantisi-apiturizm-ile-ogreniliyor-416230.html, Mayıs, Erişim:18.01.2021.
 • Arih, I.K., Korošec. T.A. (2015). Api-tourism: Transforming Slovenia’s apicultural traditions into a unique travel experience. WIT Transactions on Ecology and the Environment 193: 963–974.
 • Bahar, O., Yılmaz, E. (2016). Arı Turizmi ve Muğla’da Uygulanabilirliği, 5 th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 1-5 November, s.537.Fethiye, Turkey.
 • Çakır, G. 2013. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3 (2): 08-20.
 • GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı), (2019). Arıcılık Ürünleri Sektör Analizi.
 • GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı), (2020). Muğla Alternatif Turizm Sektörü Yatırım Olanakları.
 • Insani, N., Syafitri, D.R., Ningrum, E.V.K., Mufid, H.A.(2019). Study of Environmental Carrying Capacity in the Development of Kayangan Api Tourism Object, Bojonegoro Regency, International Conference on Social Studies and Environmental Issues (ICOSSEI 2019), Advances in Social Science, Education and Humanities Research 404:158-164.
 • Kolaylı, S, Uzuner, S.Ç, Birinci, E. (2019). Arı Zehrinin Kanser Hücrelerine Sitotoksik Etkisi ve Kanserde Epigenetik Terapi Amacıyla Kullanımının Araştırılması, TUBİTAK Projesi Sonuç Raporu, Nisan.
 • Korosec, T.A.(2014). Apitourism: Global green economy activity on a rise, Inaugural meeting of the Apimondia Working Group: Apimondia and Apitourism, 3 rd International Conference of the Beekeeping Associations organised by Slovenian Beekeepers’ Association Brdo pri Lukovici, Slovenia 20.-21. November.
 • Korosec, T.A. (2016). Api-Turizmi, Api-Sağlık ve Api-Terapi, 5 th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 1-5 November, s.112-113.Fethiye, Turkey.
 • Kiper, T., Yılmaz, E. (2008). Şarköy-Kumbağ Arasında Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Turizmin Olabilirliği ve Yerel Halkın Rolü, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (2):159-168.
 • Lemelin, R.H. (2020). Entomotourism and the stingless bees of Mexico, Journal of Ecotourism 19 (2): 168–175.
 • Liourta, A., Hatjina, F. (2020). Apitourism an alternative, enjoyable and challenging activity for demanding citizens and tourists, https://urbact.eu/apitourism-alternative-enjoyable-and-challenging-activity-demanding-citizens-and-tourists#:~:text=Apitourism%20is%20an%20alternative%20form,tourists%20directly%20related%20with%20nature, Erişim: 28.09.2020.
 • MAYBİR (Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği). 2021. Muğla Çam Balı Coğrafi İşaret Tescili, http://www.maybir.org.tr/mugla-cam-bali-cografi-isaret-tescili-bilgilendirme.html, Erişim: 18.02.2021.
 • MTO (Marmaris Ticaret Odası). (2019). Arı Ürünleri, Apiterapi ve Apiturizm Semineri, 11 Kasım, Marmaris, Muğla, http://www.mto.org.tr/haberler/detay/1570, Erişim: 18.01.2021.
 • Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. (2021). Muğla Tarım, Sayı:03, Ocak, Şubat, Mart, s.4-12.
 • Öter, Z. (2010). Özgün Yerel Ürünlerin Uluslararası Ziyaretçilere Pazarlanması: Muğla’da Arıcılık ve Turizm Örneği, 2nd International Mugla Beekeeping and Pine Honey Congress, October 5-8, Mugla.
 • Özer, Ş., Aydın, A. (2019). Özel Muğla Arıcılık Müzesi’nin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, 20. Ulusal ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 16-19 Ekim, Eskişehir, s.56-62.
 • Paul, M. (2019). Bee Tourism: Why Slovenia is Europe’s ‘api-adventure’ capital,https://www.traveldailymedia.com/bee-tourism-discover-why-slovenia-is-europes-api-adventure-capital/, June 18, Erişim:18.02.2021.
 • Saltık, A.I., Tekin, B., Mert, N. (2019). Doğu Karadeniz Bölgesi Apiturizm (Arıcılık Turizmi) Potansiyelinin İncelenmesi ve Bir Apirota Önerisi, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Education & Literature Journal 2019, Volume: Özel Sayı, UTKM3, S: 264-273.
 • Saner, G., Adanacıoğlu, H., Naseri, Z. (2018). Türkiye'de Bal Arzı ve Talebi için Öngörü, Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (1):43-51.
 • Shiffler, K. (2014). Api-Tourism as added-value: the case of La Ruta de la Miel in Chile, Master thesis, Norwegian University of Life Sciences.
 • Suligoj, M. (2021). Origins and development of apitherapy and apitourism, Journal of Apicultural Research, 1-6.
 • Suna, B. (2018a). Significance and Situation of Api Tourism in Turkey Uludag Bee Journal 18(1): 28-41.
 • Suna, B. (2018b). Assessment of Api Tourısm in Turkey By Swot Analysis, Uludag Bee Journal 19 (1): 12-18.
 • Suna, B. (2020). Turizmde Arıcılığın Kullanımına Keşifsel Bir Yolculuk, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Nisan, 31(1): 19-30.
 • Şahingöz, S.A., İnci, F. 2018. Bolu İlinde Üretilen Arı Ürünlerinin Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: Ek.1, Bahar: 519-533.
 • Şeker, İ.T. (2020). Sivas İlinin Api-turizm Potansiyelinin İncelenmesi, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4(5): 364-373.
 • TAB (Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği). (2017). 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi, Sonuç Raporu, Ankara, http://www.tab.org.tr/apimondia, Erişim: 08.02.2021.
 • Wos, B., (2014). Api-tourism in Europe, Journal of Environmental and Tourism Analyses Vol. 2. 1 (2014) 66-74.
 • Wos, B.E. (2013). Api-tourism as a form of educational tourism, Tms Algarve 2013 – Tourism & Management Studies International Conference.

Muğla İli Arıcılık Potansiyelinin Apiturizm Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 2, 113 - 122, 31.12.2021
https://doi.org/10.24181/tarekoder.882927

Öz

Amaç: Günümüzde artık turizm kavramı çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik içerisinde kırsal turizm yer almaktadır. Destinasyonlara karşı değişen ziyaretçi tercihleri arasında daha sağlıklı, doğa ile iç içe ve doğal ürünlerin tüketilebileceği yerler yer almaktadır. Bu bağlamda kırsal alanlara yönelimin her geçen gün arttığı görülmektedir. Değişen dünyada alternatif turizm olarak nitelendirilen kırsal turizm kırsal kalkınmanın lokomotifi konumundadır. Aynı zamanda kırsal alanların kalkınmasında kırsal turizm yeni bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Kırsal turizm birbirinden farklı turizm çeşitlerini içermektedir. Bu kapsamda yer alan apiturizm ise kırsal turizm içindeki önemini her geçen gün artan bir şekilde hissettirmektedir. Bu aşamada apiturizm potansiyelini değerlendirebilen ülkeler kırsal turizm açısından avantajlı konuma gelebilecektir. Türkiye sahip olduğu kovan varlığı, arı ve arı ürünleri üretimi ile dünya arıcılık ekonomisinde önemli bir konumdadır. Bu özelliği ile apiturizmin uygulanabilirliği açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Muğla ili arı ve arı ürünleri üretimi açısından Türkiye arıcılığında ilk sırada yer almaktadır. Bu bağlamda Muğla ili Türkiye’de apiturizmin merkezlerinden biri olabilme özelliklerine sahip durumdadır. Bu çalışmanın amacı, Muğla ilinin arıcılık potansiyelini çeşitli kriterler ile apiturizm açısından değerlendirmek ve Muğla ilinde apiturizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yapılabilecek çalışmaları ortaya koymaktır.

Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım: Bu çalışmada ikincil verilerden faydalanılarak Muğla ili arıcılık potansiyeli apiturizm açısından kavramsal olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kırsal kalkınmada kırsal turizmin ve kırsal turizm açısından ise apiturizmin önemli bir bileşen olduğu ortaya konmuştur. Apiturizmin arıcılığın yoğun olarak yapıldığı Muğla ilinin mevcut olan potansiyeli açısından uygulanıp değerlendirilebileceği belirlenmiştir.

Özgünlük/Değer: Bu çalışma Muğla ilinde apiturizm potansiyelinin değerlendirilmesinin kırsal turizm ve kırsal kalkınma açısından göz ardı edilmemesi gerektiğini göstermesi açısından önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • Anonim, (2018). Düzce Propolis Üretiminde Lider Olacak, https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/duzce/duzce-propolis-uretiminde-lider-olacak-13027220, Erişim: 08.02.2021.
 • Anonymous, (2018). Apitourism: enjoying the bee tourism in Slovenia, https://www.itinari.com/apitourism-enjoying-the-bee-tourism-in-slovenia-7g9m, Erişim: 18.02.2021.
 • Anonim, (2019a). DAGEM Apiturizm Faaliyetlerine Miniklerle Devam Ediyor, Ocak, http://yigilcaninsesi.net/haber/4110/dagem-apiturizm-faaliyetlerine-miniklerle-devam-ediyor, Erişim: 18.01.2021.
 • Anonim, (2019b). Arıların kovan içindeki yaşantısı "apiturizm" ile öğreniliyor, https://www.trthaber.com/haber/yasam/arilarin-kovan-icindeki-yasantisi-apiturizm-ile-ogreniliyor-416230.html, Mayıs, Erişim:18.01.2021.
 • Arih, I.K., Korošec. T.A. (2015). Api-tourism: Transforming Slovenia’s apicultural traditions into a unique travel experience. WIT Transactions on Ecology and the Environment 193: 963–974.
 • Bahar, O., Yılmaz, E. (2016). Arı Turizmi ve Muğla’da Uygulanabilirliği, 5 th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 1-5 November, s.537.Fethiye, Turkey.
 • Çakır, G. 2013. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3 (2): 08-20.
 • GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı), (2019). Arıcılık Ürünleri Sektör Analizi.
 • GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı), (2020). Muğla Alternatif Turizm Sektörü Yatırım Olanakları.
 • Insani, N., Syafitri, D.R., Ningrum, E.V.K., Mufid, H.A.(2019). Study of Environmental Carrying Capacity in the Development of Kayangan Api Tourism Object, Bojonegoro Regency, International Conference on Social Studies and Environmental Issues (ICOSSEI 2019), Advances in Social Science, Education and Humanities Research 404:158-164.
 • Kolaylı, S, Uzuner, S.Ç, Birinci, E. (2019). Arı Zehrinin Kanser Hücrelerine Sitotoksik Etkisi ve Kanserde Epigenetik Terapi Amacıyla Kullanımının Araştırılması, TUBİTAK Projesi Sonuç Raporu, Nisan.
 • Korosec, T.A.(2014). Apitourism: Global green economy activity on a rise, Inaugural meeting of the Apimondia Working Group: Apimondia and Apitourism, 3 rd International Conference of the Beekeeping Associations organised by Slovenian Beekeepers’ Association Brdo pri Lukovici, Slovenia 20.-21. November.
 • Korosec, T.A. (2016). Api-Turizmi, Api-Sağlık ve Api-Terapi, 5 th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 1-5 November, s.112-113.Fethiye, Turkey.
 • Kiper, T., Yılmaz, E. (2008). Şarköy-Kumbağ Arasında Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Turizmin Olabilirliği ve Yerel Halkın Rolü, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (2):159-168.
 • Lemelin, R.H. (2020). Entomotourism and the stingless bees of Mexico, Journal of Ecotourism 19 (2): 168–175.
 • Liourta, A., Hatjina, F. (2020). Apitourism an alternative, enjoyable and challenging activity for demanding citizens and tourists, https://urbact.eu/apitourism-alternative-enjoyable-and-challenging-activity-demanding-citizens-and-tourists#:~:text=Apitourism%20is%20an%20alternative%20form,tourists%20directly%20related%20with%20nature, Erişim: 28.09.2020.
 • MAYBİR (Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği). 2021. Muğla Çam Balı Coğrafi İşaret Tescili, http://www.maybir.org.tr/mugla-cam-bali-cografi-isaret-tescili-bilgilendirme.html, Erişim: 18.02.2021.
 • MTO (Marmaris Ticaret Odası). (2019). Arı Ürünleri, Apiterapi ve Apiturizm Semineri, 11 Kasım, Marmaris, Muğla, http://www.mto.org.tr/haberler/detay/1570, Erişim: 18.01.2021.
 • Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. (2021). Muğla Tarım, Sayı:03, Ocak, Şubat, Mart, s.4-12.
 • Öter, Z. (2010). Özgün Yerel Ürünlerin Uluslararası Ziyaretçilere Pazarlanması: Muğla’da Arıcılık ve Turizm Örneği, 2nd International Mugla Beekeeping and Pine Honey Congress, October 5-8, Mugla.
 • Özer, Ş., Aydın, A. (2019). Özel Muğla Arıcılık Müzesi’nin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, 20. Ulusal ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 16-19 Ekim, Eskişehir, s.56-62.
 • Paul, M. (2019). Bee Tourism: Why Slovenia is Europe’s ‘api-adventure’ capital,https://www.traveldailymedia.com/bee-tourism-discover-why-slovenia-is-europes-api-adventure-capital/, June 18, Erişim:18.02.2021.
 • Saltık, A.I., Tekin, B., Mert, N. (2019). Doğu Karadeniz Bölgesi Apiturizm (Arıcılık Turizmi) Potansiyelinin İncelenmesi ve Bir Apirota Önerisi, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Education & Literature Journal 2019, Volume: Özel Sayı, UTKM3, S: 264-273.
 • Saner, G., Adanacıoğlu, H., Naseri, Z. (2018). Türkiye'de Bal Arzı ve Talebi için Öngörü, Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (1):43-51.
 • Shiffler, K. (2014). Api-Tourism as added-value: the case of La Ruta de la Miel in Chile, Master thesis, Norwegian University of Life Sciences.
 • Suligoj, M. (2021). Origins and development of apitherapy and apitourism, Journal of Apicultural Research, 1-6.
 • Suna, B. (2018a). Significance and Situation of Api Tourism in Turkey Uludag Bee Journal 18(1): 28-41.
 • Suna, B. (2018b). Assessment of Api Tourısm in Turkey By Swot Analysis, Uludag Bee Journal 19 (1): 12-18.
 • Suna, B. (2020). Turizmde Arıcılığın Kullanımına Keşifsel Bir Yolculuk, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Nisan, 31(1): 19-30.
 • Şahingöz, S.A., İnci, F. 2018. Bolu İlinde Üretilen Arı Ürünlerinin Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: Ek.1, Bahar: 519-533.
 • Şeker, İ.T. (2020). Sivas İlinin Api-turizm Potansiyelinin İncelenmesi, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4(5): 364-373.
 • TAB (Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği). (2017). 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi, Sonuç Raporu, Ankara, http://www.tab.org.tr/apimondia, Erişim: 08.02.2021.
 • Wos, B., (2014). Api-tourism in Europe, Journal of Environmental and Tourism Analyses Vol. 2. 1 (2014) 66-74.
 • Wos, B.E. (2013). Api-tourism as a form of educational tourism, Tms Algarve 2013 – Tourism & Management Studies International Conference.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ziraat, İşletme
Bölüm Derleme
Yazarlar

Figen ÇUKUR> (Sorumlu Yazar)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
0000-0002-8788-0287
Türkiye


Tayfun ÇUKUR>
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
0000-0003-4273-6449
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 19 Mart 2021
Kabul Tarihi 11 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { tarekoder882927, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2021}, volume = {27}, number = {2}, pages = {113 - 122}, doi = {10.24181/tarekoder.882927}, title = {Muğla İli Arıcılık Potansiyelinin Apiturizm Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Çukur, Figen and Çukur, Tayfun} }
APA Çukur, F. & Çukur, T. (2021). Muğla İli Arıcılık Potansiyelinin Apiturizm Açısından Değerlendirilmesi . Tarım Ekonomisi Dergisi , 27 (2) , 113-122 . DOI: 10.24181/tarekoder.882927
MLA Çukur, F. , Çukur, T. "Muğla İli Arıcılık Potansiyelinin Apiturizm Açısından Değerlendirilmesi" . Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 113-122 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/67986/882927>
Chicago Çukur, F. , Çukur, T. "Muğla İli Arıcılık Potansiyelinin Apiturizm Açısından Değerlendirilmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 113-122
RIS TY - JOUR T1 - Muğla İli Arıcılık Potansiyelinin Apiturizm Açısından Değerlendirilmesi AU - FigenÇukur, TayfunÇukur Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.882927 DO - 10.24181/tarekoder.882927 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 122 VL - 27 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.882927 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.882927 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi Muğla İli Arıcılık Potansiyelinin Apiturizm Açısından Değerlendirilmesi %A Figen Çukur , Tayfun Çukur %T Muğla İli Arıcılık Potansiyelinin Apiturizm Açısından Değerlendirilmesi %D 2021 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 27 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.882927 %U 10.24181/tarekoder.882927
ISNAD Çukur, Figen , Çukur, Tayfun . "Muğla İli Arıcılık Potansiyelinin Apiturizm Açısından Değerlendirilmesi". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 / 2 (Aralık 2021): 113-122 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.882927
AMA Çukur F. , Çukur T. Muğla İli Arıcılık Potansiyelinin Apiturizm Açısından Değerlendirilmesi. TED - TJAE. 2021; 27(2): 113-122.
Vancouver Çukur F. , Çukur T. Muğla İli Arıcılık Potansiyelinin Apiturizm Açısından Değerlendirilmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2021; 27(2): 113-122.
IEEE F. Çukur ve T. Çukur , "Muğla İli Arıcılık Potansiyelinin Apiturizm Açısından Değerlendirilmesi", Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 27, sayı. 2, ss. 113-122, Ara. 2021, doi:10.24181/tarekoder.882927