Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 40, Sayı 70, 362 - 381, 30.09.2021
https://doi.org/10.35239/tariharastirmalari.744558

Öz

Kaynakça

 • KAYNAKÇA Ahmad, Khan A.; The Founder of Pakistan Through Trial to Triumph, London 1944.
 • Ahmad, Muhammed Saleem; The All India Muslim League, Lahore 1989.
 • Ali, Muhammad Mohar: History of the Muslims of Bengal I.,Riyadh 1985.
 • Allana, G.; Our Freedom Fighters (1562-1947) Twentyone Great Lives, Lahore 1985.
 • Ansari, Shaukallah; Pakistan the Problem of India, Lahore 1944.
 • Ashraf, Muhammad; The Pakistan Issue, Lahore 1943.
 • Asrar, N. Ahmed; “Hind-Pakistan Uyuşmazlığının Menşeleri ve Bangladeş’in Doğuşunun Tarihçesi”, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi VI/1-2, 1975, s.47-83
 • Azam, İkram; Pakistan’s Ideology and İdeologues, Lahore 1982.
 • Aziz, K. K.; Choudhary Rahmat Ali a Biography, Lahore 1987.
 • Aziz, K.K.; Studies in History and Politics, Islamabad 2002.
 • Bolitho, Hector; Jinnah Creator of Pakistan, London 1954.
 • Bradley, John; Lady Curzon’s India, New York 1986; K.Henry George, British Administration During The Revolt of 1857, New Delhi 1985.
 • Briggs, H. George; The Nizam His History and Relations with the British Government I-II, Delhi 1985.
 • Chandra, Bipan; India’s Struggle for İndependence, New Delhi 1989.
 • Choghtai, Muniruddin; History Struggle for Pakistan (1857-1947), (nşr., R.A.Khan), Lahore 2009.
 • Cohen, S.S.; The Ideal of Pakistan, Brooking 2004.
 • Dani, Ahmad Hasan; “Choudhary Rahmat Ali” Founding Fathers of Pakistan,(Ed. Ahmad Hasan Dani), Lahore 1998, s.213-246.
 • Dar, Farooq Ahmad; “Jinnah and the Lahore Resolution” J.R.S.P LII/1, 2015, s. 127-154.
 • Frazer, R.W.; A Story of the Nations British India, London 1918.
 • Gauba, K. L.; The Consequences of Pakistan, Lahore 1946.
 • Gopal, Kamalesh Ram; Indian Muslims APolıtıcal Hıstory (1858-1947), Lahore 1854.
 • H.Malik, İftikhar; The History of Pakistan, Londra 2008, s.3; Rafiushan Kureishi, New Pakistan, London 1977.
 • Hunter, W.W.; A Brief History of the Indian Peoples, Oxford 1907.
 • Hussain, J.; A History of the Peoples of Pakistan, Karachi 2001.
 • Innes, Arthur D.; A Short History of The British in India, New Delhi 1985.
 • Kamran, Tahir; “Choudhary Rahmat Ali and his Political İmagination Pak Plan and the Continent of Dinia”, Muslims Against the Muslim League Critiques of the Idea of Pakistan,( Ed. Ali Usman Qasmi- Megan Eaton Pobb),Cambridge 2017.
 • Lyon, Peter; Conflict Between India and Pakistan, California 2008.
 • Majid Abdul, Abdul Hamid, Zahida Habib; “ Genesis of the Two Nations Theory and the Quaid-e- Azam” Pakistan Vision, XV/1, YILI s.180-192.
 • Majumdar, R.C.; Struggle for Freedom, Bombay 1988.
 • Majumdar, R.C.; Struggle for Freedom, Bombay 1988.
 • Malik, Jamal; Islam in South Asia a Short History, Boston 2008.
 • Pandey, N.; The Indian Nationalist Movement 1885-1947, New Delhi 1979.
 • Pirzada, Syed Sharıfuddin; Foundations of Pakistan (All –India Muslim League Documents:1906-1947 ) I-II., Karachi 1970.
 • Powell J.C, Price; A History of India, New York 1955.
 • Qureshi, I. H.; History of the Freedom Movement I, 1957.
 • Qureshi, I. H.; The Struggle for Pakistan, Karachi 2006.
 • Rahmat Ali, Choudhary; The Millat and the Mission, Cambridge 1942.
 • Rahmet Ali, Choudhary; Pakistan the Fatherland of the Pak Nation, Cambridge 1947.
 • Ram Gopal, Kamalesh; Indian Muslims APolıtıcal Hıstory (1858-1947), Lahore 1854.
 • Rehmat, Maqbool; Pakistan Studies History and Culture, Lahore 1999.
 • Rıza, Ahmet; Batının Doğu Politikasının Ahlâken İflası, (nşr., Z. Ebûzziya), İstanbul 1982.
 • Saeed, Ahmad; Muslim India (1857-1947) A Biographical Dictionary, Lahore 1997.
 • Sharma, Kamalesh; Role of Muslims in India Politics(1857-1947), New Delhi 1985.
 • Sherwani, Latif Ahmed; Pakistan ın the Making Documents and Readings, Karachi 1987.
 • Siddiqui, Muhammad Ali; Ouaid-i Azam Muhammad Ali Jinnah Speeches (Round Table Conference 1930-1932), Karachi 1996.
 • Stein, Burton; A History of India, New Delhi 1998.
 • Symonds, Richard; The Making of Pakistan, London 1949.
 • Vural, S. ; Hindistan’da İngiliz Yönetimi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya 2006, (Basılmamış Doktora Tezi).
 • Vural S., "Sipahi Ayaklanmasının Siyasi Sebepleri", Belgü / 2, Ardahan 2015, s. 181-202.
 • Weekes, Richard V.; Pakistan Birth and Growth of a Muslim Nation, New York 1964.

PAKİSTAN’IN ADI VE KURULUŞUNDA CHOUDHARY RAHMET ALİ VE BİLDİRİSİNİN ÖNEMİ

Yıl 2021, Cilt 40, Sayı 70, 362 - 381, 30.09.2021
https://doi.org/10.35239/tariharastirmalari.744558

Öz

Hind yarımadasının kuzey batısında Pakistan adıyla müstakil bir devlet olarak ilan edilen bu hâkimiyetin adı, anlamı ve kuruluş sürecine dair çeşitli iddialar söz konusudur. Pakistan’ın adına dair en yaygın olan iddialardan biri bölgedeki beş eyaletin baş harflerinden müteşekkil olması, bir diğeri ise saflığın temizliğin timsali olarak bu ismi alması yönündedir. Pakistan’ın devlet olarak kuruluşunda tabiidir ki çok sayıda fikir ve düşünce adamının rolü olmuştur. Bunlar arasında kendisi de aynı zamanda Pakistanlı olan ve bahse konu dönemde Müslüman-milliyetçi kimliğiyle ön plana çıkmış olan Choudhary Rahmet Ali yer almaktadır. Aynı zamanda Pakistan Ulusal Hareketinin kurucusu olarak da tanınan Rahmet Ali, ömrünü bu devletin kurulması için adamış bir kişidir. Bu sebeple Pakistan ahalisinin büyük çoğunluğu onu Pakistan Devleti’nin isim babası olarak da tanımlamaktadır. Nitekim bir yandan Rahmet Ali ve onun fikrinde olan Müslüman önderlerin büyük gayretleri, bir yandan da Hindu liderlerin bölünmeye dair plan, proje ve propagandaları sayesinde Hindistan’ın Müslüman ve Hindular arasında paylaşılması sağlanmıştır. Sonuç itibarıyla uzun süren ve çoğunluğu İngiltere’de gerçekleşen müzakerelerden sonra Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgeleri kapsayan Hindistan’ın Kuzeybatı ve Kuzeydoğusunda özgün, sosyal, kültürel ve politik değerler ekseninde bağımsız bir Müslüman devletin kurulması kabul edilmiş ve 15 Ağustos 1947’ de Pakistan, dünya siyasi haritasında Müslüman bir devlet olarak yerini almıştır.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA Ahmad, Khan A.; The Founder of Pakistan Through Trial to Triumph, London 1944.
 • Ahmad, Muhammed Saleem; The All India Muslim League, Lahore 1989.
 • Ali, Muhammad Mohar: History of the Muslims of Bengal I.,Riyadh 1985.
 • Allana, G.; Our Freedom Fighters (1562-1947) Twentyone Great Lives, Lahore 1985.
 • Ansari, Shaukallah; Pakistan the Problem of India, Lahore 1944.
 • Ashraf, Muhammad; The Pakistan Issue, Lahore 1943.
 • Asrar, N. Ahmed; “Hind-Pakistan Uyuşmazlığının Menşeleri ve Bangladeş’in Doğuşunun Tarihçesi”, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi VI/1-2, 1975, s.47-83
 • Azam, İkram; Pakistan’s Ideology and İdeologues, Lahore 1982.
 • Aziz, K. K.; Choudhary Rahmat Ali a Biography, Lahore 1987.
 • Aziz, K.K.; Studies in History and Politics, Islamabad 2002.
 • Bolitho, Hector; Jinnah Creator of Pakistan, London 1954.
 • Bradley, John; Lady Curzon’s India, New York 1986; K.Henry George, British Administration During The Revolt of 1857, New Delhi 1985.
 • Briggs, H. George; The Nizam His History and Relations with the British Government I-II, Delhi 1985.
 • Chandra, Bipan; India’s Struggle for İndependence, New Delhi 1989.
 • Choghtai, Muniruddin; History Struggle for Pakistan (1857-1947), (nşr., R.A.Khan), Lahore 2009.
 • Cohen, S.S.; The Ideal of Pakistan, Brooking 2004.
 • Dani, Ahmad Hasan; “Choudhary Rahmat Ali” Founding Fathers of Pakistan,(Ed. Ahmad Hasan Dani), Lahore 1998, s.213-246.
 • Dar, Farooq Ahmad; “Jinnah and the Lahore Resolution” J.R.S.P LII/1, 2015, s. 127-154.
 • Frazer, R.W.; A Story of the Nations British India, London 1918.
 • Gauba, K. L.; The Consequences of Pakistan, Lahore 1946.
 • Gopal, Kamalesh Ram; Indian Muslims APolıtıcal Hıstory (1858-1947), Lahore 1854.
 • H.Malik, İftikhar; The History of Pakistan, Londra 2008, s.3; Rafiushan Kureishi, New Pakistan, London 1977.
 • Hunter, W.W.; A Brief History of the Indian Peoples, Oxford 1907.
 • Hussain, J.; A History of the Peoples of Pakistan, Karachi 2001.
 • Innes, Arthur D.; A Short History of The British in India, New Delhi 1985.
 • Kamran, Tahir; “Choudhary Rahmat Ali and his Political İmagination Pak Plan and the Continent of Dinia”, Muslims Against the Muslim League Critiques of the Idea of Pakistan,( Ed. Ali Usman Qasmi- Megan Eaton Pobb),Cambridge 2017.
 • Lyon, Peter; Conflict Between India and Pakistan, California 2008.
 • Majid Abdul, Abdul Hamid, Zahida Habib; “ Genesis of the Two Nations Theory and the Quaid-e- Azam” Pakistan Vision, XV/1, YILI s.180-192.
 • Majumdar, R.C.; Struggle for Freedom, Bombay 1988.
 • Majumdar, R.C.; Struggle for Freedom, Bombay 1988.
 • Malik, Jamal; Islam in South Asia a Short History, Boston 2008.
 • Pandey, N.; The Indian Nationalist Movement 1885-1947, New Delhi 1979.
 • Pirzada, Syed Sharıfuddin; Foundations of Pakistan (All –India Muslim League Documents:1906-1947 ) I-II., Karachi 1970.
 • Powell J.C, Price; A History of India, New York 1955.
 • Qureshi, I. H.; History of the Freedom Movement I, 1957.
 • Qureshi, I. H.; The Struggle for Pakistan, Karachi 2006.
 • Rahmat Ali, Choudhary; The Millat and the Mission, Cambridge 1942.
 • Rahmet Ali, Choudhary; Pakistan the Fatherland of the Pak Nation, Cambridge 1947.
 • Ram Gopal, Kamalesh; Indian Muslims APolıtıcal Hıstory (1858-1947), Lahore 1854.
 • Rehmat, Maqbool; Pakistan Studies History and Culture, Lahore 1999.
 • Rıza, Ahmet; Batının Doğu Politikasının Ahlâken İflası, (nşr., Z. Ebûzziya), İstanbul 1982.
 • Saeed, Ahmad; Muslim India (1857-1947) A Biographical Dictionary, Lahore 1997.
 • Sharma, Kamalesh; Role of Muslims in India Politics(1857-1947), New Delhi 1985.
 • Sherwani, Latif Ahmed; Pakistan ın the Making Documents and Readings, Karachi 1987.
 • Siddiqui, Muhammad Ali; Ouaid-i Azam Muhammad Ali Jinnah Speeches (Round Table Conference 1930-1932), Karachi 1996.
 • Stein, Burton; A History of India, New Delhi 1998.
 • Symonds, Richard; The Making of Pakistan, London 1949.
 • Vural, S. ; Hindistan’da İngiliz Yönetimi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya 2006, (Basılmamış Doktora Tezi).
 • Vural S., "Sipahi Ayaklanmasının Siyasi Sebepleri", Belgü / 2, Ardahan 2015, s. 181-202.
 • Weekes, Richard V.; Pakistan Birth and Growth of a Muslim Nation, New York 1964.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tarih
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çiğdem KIRANŞAN> (Sorumlu Yazar)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 40, Sayı 70

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tariharastirmalari744558, journal = {Tarih Araştırmaları Dergisi}, issn = {1015-1826}, address = {dtcftarih@humanity.ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {40}, number = {70}, pages = {362 - 381}, doi = {10.35239/tariharastirmalari.744558}, title = {PAKİSTAN’IN ADI VE KURULUŞUNDA CHOUDHARY RAHMET ALİ VE BİLDİRİSİNİN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Kıranşan, Çiğdem} }
APA Kıranşan, Ç. (2021). PAKİSTAN’IN ADI VE KURULUŞUNDA CHOUDHARY RAHMET ALİ VE BİLDİRİSİNİN ÖNEMİ . Tarih Araştırmaları Dergisi , 40 (70) , 362-381 . DOI: 10.35239/tariharastirmalari.744558
MLA Kıranşan, Ç. "PAKİSTAN’IN ADI VE KURULUŞUNDA CHOUDHARY RAHMET ALİ VE BİLDİRİSİNİN ÖNEMİ" . Tarih Araştırmaları Dergisi 40 (2021 ): 362-381 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tariharastirmalari/issue/65102/744558>
Chicago Kıranşan, Ç. "PAKİSTAN’IN ADI VE KURULUŞUNDA CHOUDHARY RAHMET ALİ VE BİLDİRİSİNİN ÖNEMİ". Tarih Araştırmaları Dergisi 40 (2021 ): 362-381
RIS TY - JOUR T1 - PAKİSTAN’IN ADI VE KURULUŞUNDA CHOUDHARY RAHMET ALİ VE BİLDİRİSİNİN ÖNEMİ AU - ÇiğdemKıranşan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.35239/tariharastirmalari.744558 DO - 10.35239/tariharastirmalari.744558 T2 - Tarih Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 362 EP - 381 VL - 40 IS - 70 SN - 1015-1826- M3 - doi: 10.35239/tariharastirmalari.744558 UR - https://doi.org/10.35239/tariharastirmalari.744558 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarih Araştırmaları Dergisi PAKİSTAN’IN ADI VE KURULUŞUNDA CHOUDHARY RAHMET ALİ VE BİLDİRİSİNİN ÖNEMİ %A Çiğdem Kıranşan %T PAKİSTAN’IN ADI VE KURULUŞUNDA CHOUDHARY RAHMET ALİ VE BİLDİRİSİNİN ÖNEMİ %D 2021 %J Tarih Araştırmaları Dergisi %P 1015-1826- %V 40 %N 70 %R doi: 10.35239/tariharastirmalari.744558 %U 10.35239/tariharastirmalari.744558
ISNAD Kıranşan, Çiğdem . "PAKİSTAN’IN ADI VE KURULUŞUNDA CHOUDHARY RAHMET ALİ VE BİLDİRİSİNİN ÖNEMİ". Tarih Araştırmaları Dergisi 40 / 70 (Eylül 2021): 362-381 . https://doi.org/10.35239/tariharastirmalari.744558
AMA Kıranşan Ç. PAKİSTAN’IN ADI VE KURULUŞUNDA CHOUDHARY RAHMET ALİ VE BİLDİRİSİNİN ÖNEMİ. TAD. 2021; 40(70): 362-381.
Vancouver Kıranşan Ç. PAKİSTAN’IN ADI VE KURULUŞUNDA CHOUDHARY RAHMET ALİ VE BİLDİRİSİNİN ÖNEMİ. Tarih Araştırmaları Dergisi. 2021; 40(70): 362-381.
IEEE Ç. Kıranşan , "PAKİSTAN’IN ADI VE KURULUŞUNDA CHOUDHARY RAHMET ALİ VE BİLDİRİSİNİN ÖNEMİ", Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 40, sayı. 70, ss. 362-381, Eyl. 2021, doi:10.35239/tariharastirmalari.744558