Tarih Araştırmaları Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 31 Mart 2021
Bitiş: 1 Şubat 2022
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1015-1826 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1963 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=18


Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü tarafından 1963 yılından beri düzenli olarak yayımlanan, eski çağlardan günümüze dek tarih alanında yapılmış bilimsel çalışmaların sonuçlarının bilim dünyasına kazandırıldığı hakemli bir dergidir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır ve derginin her yıl yayımlanan iki sayısı, bir cildi oluşturmaktadır.

Tarih Araştırmaları Dergisi’nde tarih biliminin ilgi alanındaki özgün makale, arşiv belgeleri, derleme, çeviri, kitap tanıtımı, sempozyum ve kongre haberleri yayımlanır. Bunun yanında editörler kurulunun uygun gördüğü türde çalışmalar da değerlendirmeye alınır.

Derginin yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış olan makaleler de yayıma kabul edilir.

Tarih Araştırmaları Dergisi

ISSN 1015-1826 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1963 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=18
Kapak Resmi


Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü tarafından 1963 yılından beri düzenli olarak yayımlanan, eski çağlardan günümüze dek tarih alanında yapılmış bilimsel çalışmaların sonuçlarının bilim dünyasına kazandırıldığı hakemli bir dergidir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır ve derginin her yıl yayımlanan iki sayısı, bir cildi oluşturmaktadır.

Tarih Araştırmaları Dergisi’nde tarih biliminin ilgi alanındaki özgün makale, arşiv belgeleri, derleme, çeviri, kitap tanıtımı, sempozyum ve kongre haberleri yayımlanır. Bunun yanında editörler kurulunun uygun gördüğü türde çalışmalar da değerlendirmeye alınır.

Derginin yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış olan makaleler de yayıma kabul edilir.

Cilt 40 - Sayı 69 - 31 Mar 2021
 1. SİVAS’IN TARİHİ YOLLARI: TACİR, RAHİP VE KOMUTANIN AYAK İZLERİ
  Sayfalar 1 - 27
  Hülya KAYA HASDEMİR
 2. SURİYE’DE KULLANILAN ÖNEMLİ TİCARÎ, DİNÎ VE ASKERÎ YOL GÜZERGÂHLARI VE BU YOLLARIN KONTROLÜ MESELESİ (IX-XI.YY)
  Sayfalar 28 - 54
  Sedat BİLİNİR
 3. EBU’L-FEREC İBNU’L-CEVZÎ’NİN EL-MUNTAZAM ADLI ESERİ’NDE BAĞDAT
  Sayfalar 55 - 71
  Hüseyin POLAT
 4. İLHANLI İDÂRÎ TEŞKİLATI I: DÎVÂNLAR
  Sayfalar 72 - 94
  Özkan DAYI
 5. KADİM DOĞU ASYA ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNDE JAPONYA -YUAN HANEDANLIĞI DÖNEMİ ÇİN İMPARATORLUĞU İLE İLİŞKİLER ÖRNEĞİNDE-
  Sayfalar 95 - 132
  Sinan LEVENT
 6. 16. YÜZYIL OSMANLI-İSPANYA SAVAŞLARININ GÖLGESİNDE KEHANET OLGUSU: MIGUEL DE PIEDROLA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 133 - 159
  Hüseyin Serdar TABAKOĞLU
 7. XVII. Yüzyıla Ait İstanbul Mahkeme Kayıtları Işığında ‘Avarız Vakıfları’
  Sayfalar 160 - 187
  Rümeysa KARS
 8. XVIII. YÜZYILDA EL-HALİL KENTİNDE BİR SOFRA: SİMÂTÜ’L-HALÎL
  Sayfalar 188 - 233
  Şerife EROĞLU MEMİŞ
 9. KAPTAN-I DERYA KÜÇÜK HÜSEYİN PAŞA’NIN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
  Sayfalar 234 - 265
  Ertan ÜNLÜ
 10. KAPODİSTRİAS'A GÖRE YUNAN BAĞIMSIZLIK HAREKETİ VE RUSYA
  Sayfalar 266 - 293
  Arzu ERMAN
 11. MEKTEB-İ HUKUK’TA TANZİMAT FERMANI’NI ANLATMAK: KEMALPAŞAZÂDE SAİD’İN HUKUK-I SİYASİYE-İ OSMANİYE DERS KİTABI
  Sayfalar 294 - 317
  Gökhan KAYA
 12. Yıldız Esas Evrakı Defterleri ve 93 Harbi Sonundaki Gelişmelere Işık Tutan İki Defter: 1016 ve 1017 Nolu Defterler
  Sayfalar 318 - 344
  Mustafa MALHUT
 13. OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA MEBUS OHANNES VARTEKS EFENDİ’NİN DÜŞÜNCELERİ (1908-1914)
  Sayfalar 345 - 363
  Ayşe ERYAMAN
 14. POLİS MECMUASI'NIN 1913-1928 YAZILARINA GÖRE OSMANLI DEVLETİ’NDE POLİS TEŞKİLATI
  Sayfalar 364 - 401
  Cüneyt AKDENİZ
 15. SAVAŞIN GÖLGESİNDE KAYIP TÜRKLERİN İZİNDE: OSMANLI IRAK’INDA DEMOGRAFİK SATRANÇ
  Sayfalar 402 - 418
  Ramazan SONAT
 16. CUMHURİYET ARŞİVİ BELGELERİNDE BAŞBAKAN ADNAN MENDERES’İN LİBYA SEYAHATİ
  Sayfalar 419 - 442
  Kaan Cem GENİŞ
 17. DEMOKRAT PARTİ İKTİDARINDA DEVLET ANLAYIŞININ DEĞİŞİMİ (1950-1960): DÖNEMİN SİYASALARINA BİR BAKIŞ
  Sayfalar 443 - 463
  Melih Nadi TUTAN
 18. Prof. Dr. Bekir KOÇ, Osmanlı Modernleşmesi ve Midhat Paşa, Tuna Vilayeti Meclisleri ve Yeniden Yapılanma Çabaları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2021, 384 sayfa, ISBN: 9786254052323
  Sayfalar 464 - 468
  Yasemin Zahide EROL
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 31 Mart 2021
Bitiş: 1 Şubat 2022
Dizinler
DUYURU!

DİKKAT! 2020 Eylül ve 2021 Mart sayımız için makale  kabulü sona ermiştir.

DUYURU

Dergimize gönderilecek yazıların, dergimiz Yazım Kuralları’na uygun olması zorunludur.