ISSN: 1015-1826
Başlangıç: 1963
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü tarafından 1963 yılından beri düzenli olarak yayımlanan, eski çağlardan günümüze dek tarih alanında yapılmış bilimsel çalışmaların sonuçlarının bilim dünyasına kazandırıldığı hakemli bir dergidir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır ve derginin her yıl yayımlanan iki sayısı, bir cildi oluşturmaktadır.

Tarih Araştırmaları Dergisi’nde tarih biliminin ilgi alanındaki özgün makale, arşiv belgeleri, derleme, çeviri, kitap tanıtımı, sempozyum ve kongre haberleri yayımlanır. Bunun yanında editörler kurulunun uygun gördüğü türde çalışmalar da değerlendirmeye alınır.

Derginin yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış olan makaleler de yayıma kabul edilir.

2022 - Cilt: 41 Sayı: 71

Araştırma Makalesi

9. Memlûklerde Matem Geleneği

DUYURU!

DUYURU

Dergimize gönderilecek yazıların, dergimiz Yazım Kuralları’na uygun olması zorunludur.