Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Jonathan Phillips, The Life and Legend of the Sultan Saladin, Yale University Press, New Haven ve London 2019, ss. 496.

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 2, 385 - 392, 25.12.2020

Öz

Haçlı Seferleri diğer taraftan Doğu ve Batı medeniyeti arasında İslâm ve Hıristiyanlık ana başlığı altında birçok unsuru barındıran savaşlar ve mücadeleler silsilesidir. Ortaçağ Tarihi kapsamında oldukça önemli bir yer tutan Haçlı Seferleri mahiyeti bakımından sadece Ortaçağ’ı değil günümüzü dahi şekillendirici bir etkiye sahiptir. Batı Roma’nın yıkılmasından sonra Hristiyanlığın Avrupalı devletlerce temsil edilmek istendiği dönemde gerçekleşen bir istila süreci olan Haçlı Seferleri, sadece kendi ideolojik, siyasî ve kültürel varlığını değil aynı zamanda hedefindeki İslâm dünyasının aynı dinamiklerini de bileylemiştir. İslâm toplumu, Avrupa merkezli gerçekleşen bu istila faaliyetleri neticesinde yaşadığı çok yönlü tehdidin bertarafı için şahsında mündemiç olan vasıflara haiz bir kurtarıcı figürün ortaya çıkarma ihtiyacı hissetmiştir. Haçlı Seferleri vasıtasıyla Ortadoğu’da yerleşerek İslâm dünyasında infiale yol açan Haçlı zihniyetinin bölgedeki tesirini kırarak tarihin seyrine yön veren Selâhaddîn Eyyûbî, bu bakımdan İslâm toplumu tarafından en nihayetinde ortaya çıkması umulan kahramanın, Batı içinse korku içinde beklenen efsanenin mümessili olmuştur. Çalışmaya konu edilecek The Life and Legend of the Sultan Saladin isimli eserin de Selâhaddin Eyyûbî ve onun faaliyetlerinin silsile halinde günümüze kadar gelen tesirlerini anlamaya yönelik olması bu durumu net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Kaynakça

 • Ali, T. (2013). Selâhaddin'in Kitabı. çev. Mehmet Harmancı. İstanbul: Agora Yayınları.
 • Bahâeddîn İbn Şeddâd. (2015). Selahaddin-i Eyyubi. çev. M. Selim Bilge. Diyarbakır: Lîs Yayınları.
 • Cleveland, W. L. (2015). Modern Ortadoğu Tarihi. çev. Mehmet Harmancı. İstanbul: Agora Yayınları. Çamuroğlu, R. (2011). Sultan Selahaddin el-Kürdi. İstanbul: Everest Yayınları.
 • Çekiç, A. (2020). Kudüs'ün Gölgesinde Eyyûbî-Haçlı İlişkileri 1171-1250 (Savaş, Diplomasi ve Braış). Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları. el-Haddâd, N. S. (2012). Âdil Sultan. haz. mesud Serfiraz-Semih Gezer. İstanbul: Avesta Yayınları.
 • Runciman, S. (2008). Haçlı Seferleri Tarihi. çev. Fikret Işıltan. C. II. Ankara: TTK.
 • Scott, W. (2016). Selahaddin Eyyubî ve Arslan Yürekli Richard. çev. Mehmed Halid. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Şeşen, R. (2018). Selâhaddin Eyyûbî ve Dönemi. İstanbul: Bile Kütür Sanat Yayınları.

Jonathan Phillips, The Life and Legend of the Sultan Saladin, Yale University Press, New Haven ve London 2019, ss. 496.

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 2, 385 - 392, 25.12.2020

Öz

Kaynakça

 • Ali, T. (2013). Selâhaddin'in Kitabı. çev. Mehmet Harmancı. İstanbul: Agora Yayınları.
 • Bahâeddîn İbn Şeddâd. (2015). Selahaddin-i Eyyubi. çev. M. Selim Bilge. Diyarbakır: Lîs Yayınları.
 • Cleveland, W. L. (2015). Modern Ortadoğu Tarihi. çev. Mehmet Harmancı. İstanbul: Agora Yayınları. Çamuroğlu, R. (2011). Sultan Selahaddin el-Kürdi. İstanbul: Everest Yayınları.
 • Çekiç, A. (2020). Kudüs'ün Gölgesinde Eyyûbî-Haçlı İlişkileri 1171-1250 (Savaş, Diplomasi ve Braış). Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları. el-Haddâd, N. S. (2012). Âdil Sultan. haz. mesud Serfiraz-Semih Gezer. İstanbul: Avesta Yayınları.
 • Runciman, S. (2008). Haçlı Seferleri Tarihi. çev. Fikret Işıltan. C. II. Ankara: TTK.
 • Scott, W. (2016). Selahaddin Eyyubî ve Arslan Yürekli Richard. çev. Mehmed Halid. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Şeşen, R. (2018). Selâhaddin Eyyûbî ve Dönemi. İstanbul: Bile Kütür Sanat Yayınları.
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Kritiği
Yazarlar

Ahmet Enes Karakaya 0000-0001-8426-1782

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2020
Kabul Tarihi 21 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Karakaya, A. E. (2020). Jonathan Phillips, The Life and Legend of the Sultan Saladin, Yale University Press, New Haven ve London 2019, ss. 496. tarihyazımı, 2(2), 385-392.

Etik Kurul Onayı:

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararı gereği İnsanlar üzerindeki çalışmalar için (yaş sınırlaması olmaksızın) Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalenin Yöntem bölümünde belirtilmeli ve imzalı Etik Kurul Onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 2020 itibariyle bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.