Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yayın Kritiği TarihYazımı Michel de Certeau

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 2, 362 - 370, 25.12.2020

Öz

Daha önce “Tarih ve Psikanaliz” başlığı ile tarih yazımı alanındaki makalelerinden oluşan bir derlemesi yayınlanan Michel de Certeau’nun (1925-1986) bu alandaki temel metini de (L’écriture de’l Historie, 1975.) Türkçeye “TarihYazımı” başlığı ile kazandırıldı. Hayden White, Paul Veyne ve Paul Ricoeur gibi isimlerin tarih ile ilgili temel metinleri daha önce Türkçeye çevrilmişti. Doğu Batı Yayınlarının Certeau çevirisi bu birikimi Türkiye’de daha da zenginleştirmiştir. Peter Burke geç yirminci yüzyılın en yaratıcı kültür teorisyenlerinden biri olarak kabul ettiği Certau’nun dokuz farklı disiplin (tarih, teoloji, felsefe, sosyoloji, antropoloji, dilbilim, edebiyat, coğrafya ve psikanaliz) içinde bir sosyal bilim pratiği yürüttüğünü belirtmiştir. J. F. Lyotard, M. Focault, J. Derrida ve P. Bourdieu gibi isimlere oranla daha az bilinen bu çok yönlü entelektüel Fransa dışında da ancak 1990’lı yıllardan sonra tanınabilmiştir. Türkçeye tarih yazımı ile ilgili bu eserlerinin dışında, sıradan insanın gündelik hayatındaki direnme pratiklerine odaklandığı kültür sosyolojisi alanındaki öncü çalışması çevrilmiştir.

Kaynakça

 • Bourdieu, P., Chartier, R. (2014). Sosyolog ve tarihçi. Z. Karaca (Çev.) İstanbul: Açılım.
 • Cansever, E. (2013). Sonrası kalır II bütün şiirleri. İstanbul: YKY.
 • Certeau, M. d. (2009a). Tarih ve psikanaliz. A. Sönmezay (Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası.
 • Certeau, M. d. (2009b). Gündelik hayatın keşfi I eylem, uygulama, üretim sanatları. L. A. Özcan (Çev.) Ankara: Dost.
 • Certeau, M. d. (2020). Tarihyazımı. O. Adanır (Çev.) Ankara: DoğuBatı.
 • Certeau, M. d., Giard, L., Mayol, P. (2010). Gündelik hayatın keşfi II. E. Ataçay (Çev.) Ankara: Dost.
 • Chartier, R. (1998). Yeniden geçmiş tarih, yazılı kültür, toplum. L. Arslan (Çev.) Ankara: Dost.
 • Conley. T. (1988). Translator’s introduction: for a literary historiography. Michel de Certau. Writing Of History. New York: Columbia University, vii-xxiv.
 • Giard, L. (2009). Sunuş kendi yolunda. Tarih ve psikanaliz. İstanbul: Türkiye İş Bankası, XI-XLIII.
 • Moingt J. (1996). Traveller of culture: Michel de Certeau. New Blackfriars, (909), 479-483.
 • Peter, B. (2002). The art of re-interpretation: Michel de Certau. Theoria: A Journal of Social and Political Theory, (100), 27-37.
 • Şimşek, A. (2017). Giriş. Türkiye’de Akademik Tarihçilik. İstanbul: kronik, 7-24.
 • Tanpınar, A.H. (2000). Yaşadığım gibi. İstanbul. Dergâh.
 • Weymans, W. (2004). Michel de Certeau and the limits of historical representation. History and Theory, (43), 161-178.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap Kritiği
Yazarlar

Sedat Gencer 0000-0001-6873-4391

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2020
Kabul Tarihi 22 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gencer, S. (2020). Yayın Kritiği TarihYazımı Michel de Certeau. tarihyazımı, 2(2), 362-370.

Etik Kurul Onayı:

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararı gereği İnsanlar üzerindeki çalışmalar için (yaş sınırlaması olmaksızın) Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalenin Yöntem bölümünde belirtilmeli ve imzalı Etik Kurul Onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 2020 itibariyle bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.