Kitap İncelemesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, 383 - 390, 30.06.2018

Öz

Kaynakça

  • Prof. Dr. Sebahattin SAMUR, Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÇELİK

Kur’an’da ve Tefsirlerde Yönetsel Kavramlar- I Ulu’l-Emr Kavramı

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, 383 - 390, 30.06.2018

Öz

Hz. Peygamber’in ardından kimin geleceği, hilafetin Kureyşliliği meselesi ki bu teorem Kureyş dışındakileri meseleden uzak tutsa da muhacirler arasındaki rekabeti ortadan kaldırmamıştır. Hilafet Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer’den sonra Hz. Osman döneminden itibaren Hz. Ali dönemine kadar iç savaş çıkaracak bir müessese olmuş, Emeviler’de saltanata dönüşmüş, Abbasiler de bunu devam ettirmiştir. İtikâdî fırkaların kaynağı da hilafet meselesidir ve bu fırkalar kendilerini Kur’an ve Sünnet’e dayandırmışlardır. İktidarı ele geçiren itikâdî anlayış diğerini ötekileştirme politikası izlemiştir. Bu da beraberinde itikâdî fırkalar arasında çatışma getirmiştir. Birbirlerini tekfire kadar gitmişler, kendilerinin haklı olduklarını gösterme adına Kur’an ayetlerini farklı yorumlamışlardır. İslam’ın tarihinden koparılarak yapılan bu okuma şekli anakroniktir. 

Kaynakça

  • Prof. Dr. Sebahattin SAMUR, Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÇELİK

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Kitap Değerlendirmeleri
Yazarlar

Murat Bıyıklı (Sorumlu Yazar)
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-3432-3727
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Başvuru Tarihi 1 Mart 2018
Kabul Tarihi 30 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Bıyıklı, Murat . "Kur’an’da ve Tefsirlerde Yönetsel Kavramlar- I Ulu’l-Emr Kavramı". Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 4 / 1 (Haziran 2018): 383-390 .

Flag Counter