Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 149 - 170 2020-06-30

Manastirli Salih Faik from the 19th Century Poetry, Some Issues about His Divan and the Poems Published In the Journal of Hazine-i Funun
19. Yüzyıl Şâirlerinden Manastırlı Sâlih Fâik’in Dîvân’ına Dâir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri

Şebnem ÇAMBEL KALÇO [1]


Manastirli Salih Faik was born in Manastir. He is from the Encümen-i Suara poets who lived between 1835-1899. Mr. Faik, who was born in the Manastir, later went to various cities such as Istanbul, Burdur and Gumushane due to his government duties. In addition to his duties, he was also interested in literature. He has four works. These are Aruz-i Turki, Elfiyye-i Seniyye fi’l-Adabi’l-Ahmediyye, Peymane and Divan. His works are important in terms of reflecting the religious, political, literary and social characteristics of his time.
In this study, information about the life and works of Mr. Salih Faik. After we will talk about the issues that are found in his divan and which we consider remarkable. At the same time, his poems published in Hazine-i Fünun Magazine, one of the important magazines of his time, will be included.

1835 yılında Manastır’da dünyaya gelen Sâlih Fâik Bey, Encümen-i Şuarâ şâirlerindendir. Memuriyeti nedeniyle İstanbul, Burdur, Gümüşhane gibi çeşitli illerde bulunmuştur. Biri matbû, üçü yazma olmak üzere dört eseri mevcuttur. Bunlar; Arûz-i Türkî, Elfiyye-i Seniyye fi’l-Âdâbi’l-Ahmediyye, Peymâne ve Dîvân’dır. Fâik Bey 1899 yıllında İstanbul’da vefat etmiştir. Eserleri yaşadığı dönemin dînî, siyâsî, edebî ve toplumsal özelliklerini yansıtması bakımından önemlidir. Bu çalışmada Manastırlı Sâlih Fâik Bey’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, dîvânında rastladığımız dikkate değer hususlar ile devrinin mühim dergilerinden biri olan Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde şairin yayımlanan şiirlerine yer verilecektir.
 • Aksoy, Hasan. “Hersekli Ârif Hikmet Bey”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 17/233-235. İstanbul: TDV Yayınları, 1998.
 • Arık, Şahmurat. “Ahmet Cevdet Paşa’nın Kullandığı Mahlâslar ve Yayımlanmamış Bazı Şiirleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5/1, (Şubat 2017), 219-234.
 • Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri. çev. Yekta Saraç. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2016.
 • COA, Osmanlı Arşivi, Yıldız Perakende Evrâkı Başkitâbet Dâiresi Mâruzâtı [Y.Prk.Bşk.]. No. 41, Gömlek No. 15, 1a.
 • Çambel Kalço, Şebnem. Manastırlı Sâlih Fâik ve Dîvânı. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • “Encümen-i Şuarâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 11/179-181. İstanbul: TDV Yayınları, 1995.
 • Hazîne-i Fünûn Dergisi, Edebiyat, sy. 19, s. 283-288, İstanbul, 1311.
 • Hazîne-i Fünûn Dergisi, Edebiyat, sy. 24, s. 189-191, İstanbul, 1311.
 • Hazîne-i Fünûn Dergisi, Edebiyat, sy. 15, s. 217-222, İstanbul, 1312.
 • Hazîne-i Fünûn Dergisi, Edebiyat, sy. 18, s. 265-278, İstanbul, 1312.
 • Hazîne-i Fünûn Dergisi, Edebiyat, sy. 40, s. 317-323, İstanbul, 1312.
 • İnal, İbnulemîn Mahmûd Kemal. Son Asır Türk Şâirleri. İstanbul: Dergâh Yayınları, 1988.
 • İpekten, Haluk. Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2017.
 • Kalyon, Abuzer - Çelik, Nebi. “Manastırlı Sâlih Fâikʻin ‘Türkçe Aruz’ Eserinden Hareketle Aruzdan Kastedilen Şiir Ölçüsüˮ, Külliyat Osmanlı Araştırmaları Dergisi 1/3 (Elazığ, 2017), 37-50.
 • Pakalın, Mehmed Zeki. Sicill-i Osmanî Zeyli. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2008.
 • Sâlih Fâik. Türkçe Arûz. Konstantiniyye: Âlem Matbaası, 1313.
 • Sâlih Fâik. Dîvân. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, İbnülemin Mahmud Kemal İnal Koleksiyonu, 2579, 1a-60a.
 • Sâlih Fâik. Elfiyye-i Seniyye fiʼl-Âdâbiʼl-Ahmediyye. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, İbnülemin Mahmud Kemal İnal Koleksiyonu, 5054, 1a-145b.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1844-318X
Yazar: Şebnem ÇAMBEL KALÇO (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ, TÜRK İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Mart 2020
Kabul Tarihi : 22 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { tasavvur696679, journal = {Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9130}, address = {Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesi 59100-Merkez-TEKİRDAĞ}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {149 - 170}, doi = {}, title = {19. Yüzyıl Şâirlerinden Manastırlı Sâlih Fâik’in Dîvân’ına Dâir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri}, key = {cite}, author = {Çambel Kalço, Şebnem} }
APA Çambel Kalço, Ş . (2020). 19. Yüzyıl Şâirlerinden Manastırlı Sâlih Fâik’in Dîvân’ına Dâir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri . Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi , 6 (1) , 149-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tasavvur/issue/55475/696679
MLA Çambel Kalço, Ş . "19. Yüzyıl Şâirlerinden Manastırlı Sâlih Fâik’in Dîvân’ına Dâir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri" . Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2020 ): 149-170 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tasavvur/issue/55475/696679>
Chicago Çambel Kalço, Ş . "19. Yüzyıl Şâirlerinden Manastırlı Sâlih Fâik’in Dîvân’ına Dâir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri". Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2020 ): 149-170
RIS TY - JOUR T1 - 19. Yüzyıl Şâirlerinden Manastırlı Sâlih Fâik’in Dîvân’ına Dâir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri AU - Şebnem Çambel Kalço Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 170 VL - 6 IS - 1 SN - -2619-9130 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 19. Yüzyıl Şâirlerinden Manastırlı Sâlih Fâik’in Dîvân’ına Dâir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri %A Şebnem Çambel Kalço %T 19. Yüzyıl Şâirlerinden Manastırlı Sâlih Fâik’in Dîvân’ına Dâir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri %D 2020 %J Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi %P -2619-9130 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Çambel Kalço, Şebnem . "19. Yüzyıl Şâirlerinden Manastırlı Sâlih Fâik’in Dîvân’ına Dâir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri". Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 / 1 (Haziran 2020): 149-170 .
AMA Çambel Kalço Ş . 19. Yüzyıl Şâirlerinden Manastırlı Sâlih Fâik’in Dîvân’ına Dâir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri. tasavvur. 2020; 6(1): 149-170.
Vancouver Çambel Kalço Ş . 19. Yüzyıl Şâirlerinden Manastırlı Sâlih Fâik’in Dîvân’ına Dâir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri. Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi. 2020; 6(1): 149-170.