Dergi Kurulları

Baş Editör

            myakar@mersin.edu.tr

Editör

            Mersin Üniversitesi, Mersin/Türkiye

            fatmabunel@mersin.edu.tr

Editör Yardımcısı

           Mersin Üniversitesi, Mersin/Türkiye (lutfiyekusak@mersin.edu.tr)

            Mersin Üniversitesi, Mersin/Türkiye (caniban@mersin.edu.tr)


Danışma Kurulu

            Mersin Üniversitesi, Mersin/Türkiye (myakar@mersin.edu.tr)

            İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul/Türkiye (tahsin@itu.edu.tr)

            Konya Teknik Üniversitesi, Konya/Türkiye (fyildiz@ktun.edu.tr)

            Okan Üniversitesi, İstanbul/Türkiye (enver.ulger@okan.edu.tr)

            Aksaray Üniversitesi, Aksaray/Türkiye (hmyilmaz@aksaray.edu.tr)

            Konya Teknik Üniversitesi, Konya/Türkiye (syalpir@ktun.edu.tr)

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun/Türkiye (asisman@omu.edu.tr)


Editör Kurulu

            İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul/Türkiye (tahsin@itu.edu.tr)

            Konya Teknik Üniversitesi, Konya/Türkiye (fyildiz@ktun.edu.tr)

            Konya Teknik Üniversitesi, Konya/Türkiye (tcay@ktun.edu.tr)

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun/Türkiye (ysisman@omu.edu.tr)

            Konya Teknik Üniversitesi, Konya/Türkiye (muyan@ktun.edu.tr)

           Konya Teknik Üniversitesi, Konya/Türkiye (syalpir@ktun.edu.tr)

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun/Türkiye (asisman@omu.edu.tr)

            Selçuk Üniversitesi, Konya/Türkiye (zuhalunal@selcuk.edu.tr)

            Konya Teknik Üniversitesi, Konya/Türkiye (mertas@ktun.edu.tr)

            Konya Teknik Üniversitesi, Konya/Türkiye (sinam@ktun.edu.tr)

Mizanpaj

Arş. Gör. Mehmet Özgür ÇELİK

Mersin Üniversitesi, Mersin/Türkiye (mozgurcelik@mersin.edu.tr)