Yazım Kuralları

Yazarlar için;

Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır.
• Özgün bilimsel bulgular içeren araştırma çalışmaları,
• Uygulama örneklerini bilimsel bir yaklaşımla aktaran çalışmalar,
• Belirli bir konuda, önemli gelişmeleri kapsamlı olarak değerlendiren derleme çalışmaları.


Makalenin Sisteme Yüklenmesi;
Makaleler elektronik olarak http://dergipark.gov.tr/journal/3141/submission/start adresinden sisteme yüklenmelidir

Bu makaleler, başka hiçbir yerde yayınlanamaz ve yayın kurulunun izni olmaksızın bildiri olarak sunulamaz. Makalenin tümü ya da bir bölümü kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda ortak görüş bildirmek zorundadırlar.


Yazım Kuralları

Makalenizi yazarken, yazım kurallarına uygun olarak yazılmış örnek dosyadan yararlanabilirsiniz. Makale şablonu için lütfen aşağıdaki dosyayı tıklayınız.
Makale ile Birlikte Gönderilmesi Beklenen Dosyalar

1*. Benzerlik (İntihal) Raporu: Türkiye Arazi Yönetimi Dergisine gönderilen makaleler benzerlik raporu ile birlikte değerlendirilmeye alınmaktadır. Makalenizi yüklerken iThenticate veya turnitin gibi sistemlerde taratıp benzerlik raporunu yüklemeniz zorunludur. Eğer bu sistemlere ulaşabilme imkânınız yok ise dergi editörü ile iletişime geçiniz. Herhangi bir makalenin intihal oranının % 30 olması durumunda makale reddedilecek ve yazara bildirilecektir.

2*. Telif Hakları Devir Formu: Makalelerin telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. Telif Hakkı Devir Formu indirilip, imzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilerek sisteme PDF olarak yüklenmelidir. Bu formu göndermeyen yazarların yayınları basılamaz.

3*. ORCID ID Formu: Uluslararası platformda yazarların kimlik numarasını gösteren ORCID ID Formu (docx) doldurulup sisteme yüklenmelidir.
     ORCID ID Formu (docx)


*Zorunludur.

4. Hakem Öneri Formu; isteğe bağlıdır. 

5. Geri Çekme Formu: Makale yayından geri çekilmek istenirse Geri Çekme Formu indirilip, imzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilerek sisteme PDF olarak yüklenmelidir.İLETİŞİM

Dr. Öğretim Üyesi FATMA BÜNYAN ÜNEL

Telefon: +90 (324) 361 0001/17357 (Editör)
Adres: Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, F Blok, 33 343, Yenişehir/Mersin
e-mail: fatmabunel@mersin.edu.tr