Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of Afghanistan Cadastre According to the Principles of Cadastre 2014

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 41 - 47, 30.12.2020

Öz

Afghanistan is one of the countries that have not yet completed its cadastral works and there are important deficiency in this area. Due to the absence of a systematic, under state guaranty and and transparent land registration system in Afghanistan, there are disputes and land usurps. During recent years, the gorvernment of Afghanistan has decided for land registration and some progress have been started related to cadastre.
In order to register all the lands in Afghanistan, an applicable transparent and open cadastral system is required to meet the demands in this area. To achieve this goal, implementation of successful cadastral systems of other countries and particularly Turkey, is being monitored. The cadastre 2014 directives, published by the International Federation of Surveyors (FIG), can be considered as a roadmap for solving existing land problems in Afghanistan. In this study, the Afghanistan current cadastral system has been examined within the scope of the cadastre 2014 principles. In addition, which approaches, applications and solutions are required for the implementation of the cadastre 2014 principles in Afghanistan.

Kaynakça

 • Bakici, S. (2018). IDPL Technical Aproach, FIG Congress 2018, 06-11 May İstanbul.
 • Bakici, S. Sultani, M. Z. (2020). Afghanistan Land Administration System Project (ALASP) and It’s Contribution to the Country’s Sustainable Development, World Bank Conference on Land and Poverty, The World Bank - March 16-20, Washington DC, ABD.
 • Bennett, R., Rajabıfard, A., Kalantarı, M., Wallace, J. & Williamson, I. (2010). Cadastral Futures: Building a New Vision for the Nature and Role of Cadastres, TS 8K- Developing Cadastre from Cadastre 2014, FIG Congress 2010 Sydney, Australia, 11-16 April 2010.
 • Burdett, M. (2015). Cadastre 2034, Powering Land & Real Property, Cadastral Reform and Innovation for Australia - A National Strategy.
 • Döner, F. & Bıyık, C. (2007). Üç Boyutlu Kadastro, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı: 97, 2007, HKMO Ankara.
 • Erkan, H. (2018). Kadastro Bilgisi, (Güncellenmiş 11. Baskı). Ankara: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayınları.
 • Enemark, S. (2015). A Well-Tailored Cadastral System is in Fact Acting as a Backbone in Society, Coordinates, XI, 12-13.
 • Kaufmann, J. (2002). Cadastre 2014: A Vision for Future Cadastral Systems, Presented at the 1st Congress on Cadastre in the European Union, Granada, Spain, May15 – 17.
 • Kaufmann, J. & Steudler, D. (1998). Cadastre 2014 – Report of Commission 7 Working Group 7.1, Modern Cadastres, FIG XXI. Internatıonal Congress Brıghton, England.
 • Nacar, F. (2015). Türkiye’deki Kadastro Yenileme Çalışmalarında Ortofoto ve Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, 206, Konya.
 • Polat, Z.A., Ustuner, M. & Alkan, M. (2015). On the Way to Vision of Cadastre 2034: Cadastre 2014 Performance of Turkey, FIG Working Week 2015, From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World, Sofia, Bulgaria, 17-21 May 2015.
 • Polat, Z.A., Alkan, M. & Sürmeneli, H.G. (2017). Determining strategies for the cadastre 2034 vision using an AHP-Based SWOT analysis: A case study for the turkish cadastral and land administration system, Land Use Policy, 67, 151–166.
 • Yomralıoğlu, T., Uzun, B. & Demir, O. (2003). Kadastro 2014-Gelecekteki Kadastral Sistem için Bir Vizyon (Çeviri) HKMO, Ankara.
 • Yomralıoğlu, T. (2011). Dünya’da arazi yönetimi, Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı, 26-27 Mayıs 2011, Okan Üniversitesi, İstanbul.
 • URL-1. Afganistan Büyükelçiliği Ankara, Erişim Adresi: https://afghanembassy.org.tr/tr/contact/info/afghanistannn, Erişim Tarihi: 05.03.2020.
 • URL-2. Afganistan Eğitim Bakanlığı, Erişim Adresi: https://moe.gov.af/dr. Erişim Tarihi, 05.03.2020.
 • URL-3. Afganistan Kentsel Gelişme ve Arazi Bakanlığı, Erişim Adresi: https://mudl.gov.af/. Erişim Tarihi: 20.01.2020.
 • URL-4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Erişim Adresi: http://www.tkgm.gov.tr Erişim Tarihi: 05.02.2020.
 • URL-5. https://www.fig.net/resources/publications /figpub/cadastre2014/index.asp
 • URL-6. http://hdr.undp.org/en/content/2019 human-development-index-ranking, Erişim Tarihi: 25.05.2020.

Kadastro 2014 İlkelerine Göre Afganistan Kadastrosunun İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 41 - 47, 30.12.2020

Öz

Afganistan, kadastro çalışmalarını henüz tamamlayamamış ülkelerden birisidir ve bu alanda önemli eksiklikler bulunmaktadır. Afganistan’da devlet garantisi altında, düzenli ve şeffaf bir arazi tescil sisteminin bulunmamasından dolayı, arazi üzerinde anlaşmazlıklar ve arazi işgalleri yaşanmaktadır. Son yıllarda Afganistan devleti tarafından arazi tescillerinin yapılmasına karar verilmiş ve kadastro konusunda bazı çalışmalar da yapılmaya başlanmıştır.
Afganistan'da tüm arazilerin kayıt altına alınması için, bu alanda gereksinimlerini karşılayacak şeffaf ve açık bir kadastro sisteminin uygulaması gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmak için, başta Türkiye olmak üzere, diğer ülkelerde uygulanmış başarılı kadastro sistemleri izlenmektedir. Uluslararası Ölçmeciler Birliği (FIG) tarafından yayımlanan kadastro 2014 ilkeleri, Afganistan'daki mevcut arazi sorunları çözmek için bir yol haritası olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada Afganistan mevcut kadastro sistemi, kadastro 2014 ilkeleri doğrultusunda incelenmiştir. Ayrıca, kadastro 2014 prensiplerinin Afganistan’da uygulaması için hangi yaklaşım, uygulama ve çözümlerin gerektiği irdelenmiştir. 

Kaynakça

 • Bakici, S. (2018). IDPL Technical Aproach, FIG Congress 2018, 06-11 May İstanbul.
 • Bakici, S. Sultani, M. Z. (2020). Afghanistan Land Administration System Project (ALASP) and It’s Contribution to the Country’s Sustainable Development, World Bank Conference on Land and Poverty, The World Bank - March 16-20, Washington DC, ABD.
 • Bennett, R., Rajabıfard, A., Kalantarı, M., Wallace, J. & Williamson, I. (2010). Cadastral Futures: Building a New Vision for the Nature and Role of Cadastres, TS 8K- Developing Cadastre from Cadastre 2014, FIG Congress 2010 Sydney, Australia, 11-16 April 2010.
 • Burdett, M. (2015). Cadastre 2034, Powering Land & Real Property, Cadastral Reform and Innovation for Australia - A National Strategy.
 • Döner, F. & Bıyık, C. (2007). Üç Boyutlu Kadastro, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı: 97, 2007, HKMO Ankara.
 • Erkan, H. (2018). Kadastro Bilgisi, (Güncellenmiş 11. Baskı). Ankara: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayınları.
 • Enemark, S. (2015). A Well-Tailored Cadastral System is in Fact Acting as a Backbone in Society, Coordinates, XI, 12-13.
 • Kaufmann, J. (2002). Cadastre 2014: A Vision for Future Cadastral Systems, Presented at the 1st Congress on Cadastre in the European Union, Granada, Spain, May15 – 17.
 • Kaufmann, J. & Steudler, D. (1998). Cadastre 2014 – Report of Commission 7 Working Group 7.1, Modern Cadastres, FIG XXI. Internatıonal Congress Brıghton, England.
 • Nacar, F. (2015). Türkiye’deki Kadastro Yenileme Çalışmalarında Ortofoto ve Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, 206, Konya.
 • Polat, Z.A., Ustuner, M. & Alkan, M. (2015). On the Way to Vision of Cadastre 2034: Cadastre 2014 Performance of Turkey, FIG Working Week 2015, From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World, Sofia, Bulgaria, 17-21 May 2015.
 • Polat, Z.A., Alkan, M. & Sürmeneli, H.G. (2017). Determining strategies for the cadastre 2034 vision using an AHP-Based SWOT analysis: A case study for the turkish cadastral and land administration system, Land Use Policy, 67, 151–166.
 • Yomralıoğlu, T., Uzun, B. & Demir, O. (2003). Kadastro 2014-Gelecekteki Kadastral Sistem için Bir Vizyon (Çeviri) HKMO, Ankara.
 • Yomralıoğlu, T. (2011). Dünya’da arazi yönetimi, Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı, 26-27 Mayıs 2011, Okan Üniversitesi, İstanbul.
 • URL-1. Afganistan Büyükelçiliği Ankara, Erişim Adresi: https://afghanembassy.org.tr/tr/contact/info/afghanistannn, Erişim Tarihi: 05.03.2020.
 • URL-2. Afganistan Eğitim Bakanlığı, Erişim Adresi: https://moe.gov.af/dr. Erişim Tarihi, 05.03.2020.
 • URL-3. Afganistan Kentsel Gelişme ve Arazi Bakanlığı, Erişim Adresi: https://mudl.gov.af/. Erişim Tarihi: 20.01.2020.
 • URL-4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Erişim Adresi: http://www.tkgm.gov.tr Erişim Tarihi: 05.02.2020.
 • URL-5. https://www.fig.net/resources/publications /figpub/cadastre2014/index.asp
 • URL-6. http://hdr.undp.org/en/content/2019 human-development-index-ranking, Erişim Tarihi: 25.05.2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mohammad Yaqoob SULTANİ (Sorumlu Yazar)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Afghanistan


Aziz ŞİŞMAN
Ondukuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
0000-0001-6936-5209
Türkiye

Destekleyen Kurum ---
Proje Numarası ---
Teşekkür ---
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Sultani, M. Y. & Şişman, A. (2020). Kadastro 2014 İlkelerine Göre Afganistan Kadastrosunun İncelenmesi . Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi , 2 (2) , 41-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tayod/issue/58692/700721