Amaç ve Kapsam

Turkish Business Journal (TBJ), ulusal düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde yayımlayarak sosyal bilimler alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yayınlanacak çalışmalar dergi yayım ilkelerince (intihal oranı, hakem süresi, vs) analiz edilerek yayımlanmaktadır.

Turkish Business Journal (TBJ), İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve diğer ilgili alanlarda hazırlanan faklı nitelikteki çalışmaları (makale, örnek olay, eleştiri, derleme, kitap kritiği) yılda iki defa yayımlamaktadır.


               

                  TBJ
Turkish Business Journal

       ISSN: 2717-848X