Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Çalışma başlığı Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto ve tamamı büyük harflerle ve kalın (bold) yazılmalıdır. Başlık 1,5 satır aralığıyla ve Önce: 0 nk – Sonra: 6 nk olarak yazılmalıdır.

Başlığın altında hemen altına İngilizce başlık yazılmalıdır. İngilizce başlık da aynen Türkçe başlıkta olduğu gibi yukarıdaki şekilde yazılmalıdır. Yalnızca bold değil ince karakterle yazılmalıdır.

İngilizce başlığın altında sağa dayalı olarak yazar isimleri alt alta yazılmalıdır. Yazar isimleri arasındaki satır aralığı tek satır ve sonra: 6 nk olarak ayarlanmalıdır.

Yazar isimlerinden sonra Öz başlığı altında çalışmanın özeti yer almalıdır. Öz başlığı 11 punto kalın ve italik olmalıdır. Öz başlığı altındaki çalışmanın özeti 10 punto ve tamamı italik olarak yazılmalıdır.

Özet 1,5 satır aralığıyla ve Önce: 0 nk – Sonra: 6 nk paragraf aralığıyla yazılmalıdır. Özet paragraflarının ilk satırında girinti olmamalıdır.

Özetin altında Anahtar Kelimeler ve Jel Kodlar yer almalıdır. Bunlardaki yazım şekli aynen özet de olduğu gibi olmalıdır.

Bir sonraki başlıkta Abstract olmalıdır. Abstract başlığı 11 punto kalın ve italik olmalıdır. Öz başlığı altındaki çalışmanın İngilizce özeti (abstract) 10 punto ve tamamı italik olarak yazılmalıdır.

Abstract 1,5 satır aralığıyla ve Önce: 0 nk – Sonra: 6 nk paragraf aralığıyla yazılmalıdır. Abstract paragraflarının ilk satırında girinti olmamalıdır.

Abstract altında Key Words ve Jel Codes yer almalıdır. Bunlardaki yazım şekli aynen abstract da olduğu gibi olmalıdır.

Yazım kurallarının otomatik olarak tanımlandıgı MAKALE ŞABLONU için tıklayınız...

NOT: Çalışmalar şablona kopyalanırken paragraf paragraf şeklinde kopyalanırsa format bozulmayacaktır.
         Çalışmanın tamamı seçilip kopyalandığında format bozulmaktadır. Bu şekilde gelen çalışmalar değerlendirilmeden reddedilmektedir.

Başlıklar

GİRİŞ başlığı 11 punto, kalın ve büyük harflerle yazılmalıdır. GİRİŞ başlığı numaralandırılmaz.

Birinci Düzey Başlıklar bold (kalın) , 11 punto ve tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.

Başlıklar paragrafa uyum sağlayacak şekilde 1 cm girintili ve altındaki paragrafın ilk satırı ile aynı hizada olmalıdır. Başlıklar gerekli görüldüğü takdirde numaralandırılabilir.

İkinci ve üçüncü düzey başlıklar 11 punto, kalın ve “kelimelerin ilk harfi büyük” diğer harfleri küçük yazılmalıdır. İkinci düzey başlık düz, üçüncü düzey başlık italik (eğik) olarak yazılmalıdır.

Dördüncü ve beşinci düzey başlıklar 11 punto, ince ve “kelimelerin ilk harfi büyük” diğer harfler küçük olarak yazılmalıdır. Dördüncü düzey başlık düz fakat beşinci düzey başlık italik olarak yazılmalıdır. Bunlarla beraber dergimiz beşinci ve sonrası düzey başlıkların kullanılmamasını önermektedir.

Başlıkların altında yer alacak olacak çalışma metinlerine ilişkin yazım kuralları aşağıdaki gibidir:

Yazı karakteri, Times (Times New Roman) olmalı ve yazılar 11 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraf aralığı Önce: 0 nk – Sonra: 6 nk aralığıyla yazılmalıdır. Paragrafın ilk satırı girintili (Özel 1 cm içeriden) verilmeli ve paragrafların tamamı iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Sözcük aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.

Tablo ve şekil kullanıldığı takdirde tablo ve şekillere isim verilmelidir. Okuyucunun tablo ve şeklin neyi anlattığını anlaması sağlanmalıdır.

Önemli: Tabloların ve şekillerin bir kısmının bir sayfada diğer kısmının diğer sayfada olmamasına dikkat edilmelidir. Bir sayfaya sığmayan tablo kullanılacaksa tablo ikiye bölünmeli ve iki tabloya da isim verilmelidir.

Kaynak Gösterimi

Çalışmalarda kaynak gösterimi APA (American Psychological Association) formatında olmalıdır.

Metin içinde göndermeler ad, basım yılı ve sayfa numarası olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Çemberlitaş 2016: 19).

Atıf yapılan tüm kaynaklar kaynakçada yer almalıdır. Benzer şekilde kaynakçada belirtilen bir kaynağa da çalışma içerisinde atıf yapılmış olmalıdır. Kaynakça ve atıflar arasındaki tutarsızlıklardan yazar sorumludur. Derginin bu konuda bir sorumluluğu yoktur.

Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde 11 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalı ve yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak ve küçük yazılmalıdır.

Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanma tarihine göre sıralanmalıdır.

Çalışmalar benzerlik programında taratılmaktadır. Dergimizin kabul edilebilir çalışma benzerlik oranı en fazla % 20’dir.

Sayfa Yapısı

Dergiye gönderilecek çalışmaların hazırlanacağı Word dosyasının sayfa ve şekil yapıları aşağıdaki gibi olmalıdır:

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey

(Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir).

Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm

Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm

Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Başlık, metin ve kaynakçada 11,

Öz, abstract ve dipnotlarda 10 punto (girinti yok, 1.5 satır aralığıyla) olarak yazılmalıdır.

Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – sonra 6 nk Satır Aralığı:

Metin, Öz ve Abstract'ta 1,5, dipnotlarda 1 cm olmalıdır.

Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm

               

                  TBJ
Turkish Business Journal

       ISSN: 2717-848X