Yıl 2015, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 127 - 138 2016-07-13

Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları
Coccinellidae (Coleoptera) species and their distribution in different habitats of Yalova Province in Turkey

Hüseyin BUĞDAY [1] , Derya ŞENAL [2] , Remzi ATLIHAN [3]


Bu çalışma Yalova ilinin tüm ilçeleri ve bu ilçelere bağlı köylerde, Coccinellidae (Coleoptera) familyasına bağlı türlerin saptanması ve dağılımlarının tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2009 yılında yürütülmüş olup, örnekler tarım içi ve tarım doşı alanlardan toplanmıştır. Çalışma sonucunda 15 cinse bağlı 25 tür saptanmıştır. Toplam 311 örnek elde edilen çalıĢmada, Coccinella septempunctata L., Scymnus pallipediformis Günther, Scymnus rubromaculatus Goeze, Hippodamia variegata Goeze, Scymnus frontalis (Fabricius), Adalia bipunctata (L.), Psyllobora vigintiduopunctata (L.), Coccinula quatuordecimpustulata (L.) sırasıyla %21.86, %13.5, %10.61, %8.68, %7.71, %7.39, %5.78 ve %4.18 bulunma oranlarıyla en yaygın türler olarak belirlenmiştir
This study was carried out to determine the Coccinellidae (Coleoptera) fauna and their distributions in Yalova Province of Turkey, including its counties and villages. The samples were collected from cultivated and non-cultivated areas in 2009. Twenty five species belonging to 15 genera were identified. Total of 311 individuals were collected from the field. The common species were Coccinella septempunctata L., Scymnus pallipediformis Günther, Scymnus rubromaculatus Goeze, Hippodamia variegata Goeze, Scymnus frontalis (Fabricius), Adalia bipunctata (L.), Psyllobora vigintiduopunctata (L.), Coccinula quatuordecimpustulata (L.), at 21.86%, 13.5%, 10.61%, 8.68%, 7.71%, 7.39%, 5.78% and 4.18% of the total collection, respectively.
 • BaĢtuğ G., Ġ. Kasap 2015. Çanakkale ili Coccinellidae (Coleoptera) familyası üzerine faunistik araĢtırma. Türk. Biyo. Müc. Derg., 4 (2): 41-50.
 • Bolu H. 2004. Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı alanalrında bulunan avcı Coccinellidae türleri, yayılıĢ alanları ve zararlı Agonoscena pistaciae'nın populasyon değiĢimi üzerine etkileri. Bitki Koruma Bülteni, 44 (1-4): 69-77.
 • Efil L., A. Bayram, T. Ayaz, D. ġenal, 2010. ġanlıurfa ili akçakale ilçesi yonca alanlarındaki Coccinellidae (Coleoptera) türleri ile populasyon değiĢimleri ve Türkiye için yeni bir kayıt, Exochomus pubescens Küster. Bitki Koruma Bülteni, 50(3): 101-109.
 • Gözüaçık C., A. Yiğit, N. Uygun 2012. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türk. Biyo. Müc. Derg., 3(1): 69-88.
 • Kaya BaĢar M, B. YaĢar 2011. Isparta ili meyve bahçelerinde saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türk. Entomol. Derg., 35 (3): 519-534.
 • Kaydan M. B., R. Atlıhan, N. Uygun, D. ġenal 2012. Coccinellid (Coleoptera: Coccinellidae) species feeding on coccoids (Hemiptera: Coccoidea) in Van lake basin, Turkey. Türk. Biyo. Müc. Derg., 3 (1): 37-46.
 • Lodos N. 1991. Türkiye entomolojisi. Cilt 1. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 282, Ġzmir, 365 s.
 • Öncüer, C. 1995. Tarımsal zararlılarla mücadele yöntemleri ve ilaçları. Ege Üniversitesi Basımevi, Ġzmir, 326 s.
 • Özsisli T. 2011. Coccinellidae (Coleoptera) species of vegetable plants from KahramanmaraĢ, Turkey. Türk. Entomol. Bült., 1 (1): 23-26.
 • Portakaldalı M. 2008. Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerine araĢtırmalar. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 56 s.
 • Uygun N. 1981. Türkiye Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde taksonomik araĢtırmalar. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Adana, 157 s.
 • Uygun N. 1991. Ülkemizde biyolojik mücadele. Tarım Orman ve KöyiĢleri Bakanlığı Dergisi, 63: 28-30.
 • Uygun N., M.R. Ulusoy & S. Satar 2010. Biyolojik mücadele. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1 (1): 1-14.
 • Uygun N. & F. Karabüyük. Coccinellidae (Gelin Böcekleri). http://www. biyolojikmucadele. org.tr/uploads/Coccinellidae.pdf. EriĢim tarihi: 10.08.2015
 • Vandenberg, N.J. 2002. Coccinellidae. In: Arnett, R.H., Jr., Thomas, M.C., Skelley, P.E., Frank, J.H. (Eds), American Beetles, Vol. 2. CRC Press, Boca Raton, pp. 371-389.
 • Varlı S. V., G. (Vatansever) Sakin, T. Öncül Abacıgil 2013. Edremit körfezi (Balikesir/Türkiye) zeytin bahçelerinde farklı tuzak yöntemleri ile toplanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türk. Entomol. Bült., 3 (3): 151-160.
Diğer ID JA33HY22NA
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin BUĞDAY
Kurum: ?

Yazar: Derya ŞENAL
Kurum: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

Yazar: Remzi ATLIHAN
Kurum: ?

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Temmuz 2016

Bibtex @ { tbmd240074, journal = {Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi}, issn = {2146-0035}, eissn = {2548-1002}, address = {Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye}, publisher = {Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {127 - 138}, doi = {}, title = {Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları}, key = {cite}, author = {BUĞDAY, Hüseyin and ŞENAL, Derya and ATLIHAN, Remzi} }
APA BUĞDAY, H , ŞENAL, D , ATLIHAN, R . (2016). Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi , 6 (2) , 127-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22435/240074
MLA BUĞDAY, H , ŞENAL, D , ATLIHAN, R . "Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 6 (2016 ): 127-138 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22435/240074>
Chicago BUĞDAY, H , ŞENAL, D , ATLIHAN, R . "Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 6 (2016 ): 127-138
RIS TY - JOUR T1 - Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları AU - Hüseyin BUĞDAY , Derya ŞENAL , Remzi ATLIHAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 138 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-0035-2548-1002 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları %A Hüseyin BUĞDAY , Derya ŞENAL , Remzi ATLIHAN %T Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları %D 2016 %J Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi %P 2146-0035-2548-1002 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD BUĞDAY, Hüseyin , ŞENAL, Derya , ATLIHAN, Remzi . "Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 6 / 2 (Temmuz 2016): 127-138 .
AMA BUĞDAY H , ŞENAL D , ATLIHAN R . Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları. Türk. biyo. müc. derg. 2016; 6(2): 127-138.
Vancouver BUĞDAY H , ŞENAL D , ATLIHAN R . Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi. 2016; 6(2): 138-127.