Yıl 2015, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 77 - 84 2016-07-13

Bazı entomopatojen nematod türlerinin Pieris brassicae (Linnaeus) (Lepidoptera: Pieridae) üzerindeki etkinlikleri
The efficacy of some entomopathogenic nematode species on Pieris brassicae (Linnaeus) (Lepidoptera: Pieridae)

Çiğdem YURT [1] , Çiğdem GÖZEL [2] , Uğur GÖZEL [3]


Bu çalışmada, Steinernema affine, S. carpocapsae, S. feltiae ve Heterorhabtidis bacteriophora türlerinin Pieris brassicae (Linnaeus) (Lahana Kelebeği) larvaları üzerindeki etkinlikleri araştırılmıştır. P. brassicae larvaları Çanakkale İli’ndeki lahana yetiştirilen alanlardan toplanmıştır. Türkiye topraklarından elde edilmiş olan Entomopatojen nematod (EPN) izolatları, Galleria mellonella larvaları kullanılarak in vivo‟da üretilmiştir. EPN‟lerin etkinlikleri 12‟li platelerde üç farklı sıcaklıkta (15, 20 ve 25 oC) belirlenmiştir. Her sıcaklık ve EPN izolatı için 12 P. brassicae larvası kullanılmış ve çalışma 2 tekrarlı olarak yürütülmüştür. Platelerde her bir kuyucuğa Whatman kağıdı yerleştirilmiş, her kuyucuğa 1 adet P. brassicae larvası koyulduktan sonra 100 EPN infektif larvası 1000µl saf su içerisinde uygulanmıştır. EPN‟lerin uygulanmasından sonraki 7. günde P. brassicae larvalarındaki ölüm oranları belirlenmiştir. Uygulama sıcaklığı ve EPN izolatlarına bağlı olarak, P. brassicae larvalarında farklı ölüm oranları kayıt edilmiştir. Sıcaklığın artması ile P. brassicae larvalarındaki ölüm oranlarında artış olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak çalışmada P. brassicae larvalarındaki en yüksek ölüm oranı (%84.33) 25 oC‟de S. feltiae (izolat 97-Bursa) izolatı uygulamasında tespit edilmiĢtir.
In this study, the efficacy of Steinernema affine, S. carpocapsae, S. feltiae and Heterorhabtidis bacteriophora against larvae of Pieris brassicae (Linnaeus) (Cabbage Butterfly) was investigated. Pieris brassicae larvae were collected from fields of Brassicaceae plants in Canakkale, Turkey. Entomopathogenic nematode isolates from soils in Turkey were mass-produced in vivo in Galleria mellonella larvae. The efficacy of EPNs was determined at three different temperatures (15, 20 and 25 oC) on 12 well, tissue culture plates. For each temperature and EPN isolate, 12 P. brassicae larvae were used and experiments were repeated twice. Whatman paper was placed at the bottom of each well, a single P. brassicae larva was placed on it and 100 IJs of EPN in 1,000µl of distilled water were applied to each larva. The mortality of P. brassicae larvae was determined on the 7th day after EPN application. Depending on the application temperature and EPN isolate, different mortalities were recorded. Higher mortality was observed with increasing temperature. The highest mortality (84.33%) of P. brassicae was caused by S. feltiae (isolate 97-Bursa) at 25 oC.
 • Anonim 2005. http://www.entnemdept.ufl.edu/nguyen/morph/rearwax.htm (EriĢim tarihi: 7 Kasım 2012).
 • Anonim 2010. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Müdürlüğü http://www.tarim.gov.tr/Files/uretim/bitkisel/zararlilar/Lahanahastalikmucadele.pdf (EriĢim tarihi: 12 Kasım 2012).
 • Anonim 2012. http://wwwukbutterflies.co.uk/species.php?species=brassicae (EriĢim tarihi: 12 Kasım 2012).
 • Anonim 2012. Cornell University College of Agriculture and Life Sciences Department of Entomology http://www.biocontrol.entomology.cornell.edu/pathogens/nematodes.html (EriĢim tarihi: 7 Kasım 2012).
 • Bedding R.A. & R.J. Akhurst 1975. A simple technique for the detection of insect parasitic rhabditid nematodes in soil. Nematologica, 21: 109-110.
 • Faostat 2010. Food and Agriculture Organization of The United Nations http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor (EriĢim tarihi: 18 Kasım 2012)
 • Feltwell J. 1982. Large white butterfly, the biology, biochemistry and physiology of Pieris brassicae (Linnaeus). The Hague, The Netherlands. Dr. W. Junk Publishers. 535 pp.
 • Griffin C.T., J.F. Moore & M.J Downes 1991. Occurance of insect parasitic nematodes (Steinernematidae, Heterorhabditidae) in the Republic of Ireland. Nematologica, 37: 92-100.
 • Gupta S., V. Kaul, U. Shankar, D. Sharma & H. Ahmad 2009. Field efficacy of Steinernematid and Heterorhabditid nematodes against Pieris brassicae (L.) on cauliflower. Annals of Plant Production Sciences, 17(1): 181-184.
 • GüneĢ Ç. 2008. Marmara Bölgesi‟ndeki entomopatojen nematod faunasının belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Bitki Koruma Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale, 71s.
 • Kaya H.K. & S.P. Stock 1997. Techniques in insect nematology. In: Manual of techniques in insect pathology (ed. L. Lacey). Academic Press, San Diego, California, USA. 281-324.
 • Kaya H.K. & A.M. Koppenhöfer 1999. Biology and ecology of insecticidal nematodes. In: Polavarapu S. (ed.): Workshop Proceedings: Optimal use of insecticidal nematodes in pest management. Rutgers University: 1-8.
 • Lalramliana & A.K. Yadav 2009. Laboratory evaluation of the pathogenicity of three entomopathogenic nematodes against larvae of cabbage butterfly, Pieris brassicae Linnaeus (Lepidoptera: Pieridae). Journal of Science Vision, 9(4): 166-173.
 • Mahar, A.N., N.D. Jan, Q.I. Chachar, G.S. Markhand, M. Munir, & A.Q. Mahar 2005. Production and infectivity of some entomopathogenic nematodes against larvae and pupae of cabbage butterfly, Pieris brassicae L. (Lepidoptera: Pieridae). Journal of Entomology, 2(1): 86-91.
 • Mracek Z. 1980. The use of Galleria traps for obtaining nematode parasites of insects in Czechoslovakia (Lepidoptera: Nematoda, Steinernematidae). Acta Entomology Bohemoslovaca, 77: 378-382.
 • Mracek Z., S. Becvar & P. Kindlmann 1999. Survey of entomopathogenic nematodes from the families Steinernematidae and Heterorhabditidae (Nematoda: Rhabditida) in the Czech Republic. Folia Parasitologica, 46: 145-148.
 • Nguyen K.B., M. Tesfamariam, U. Gozel, R. Gaugler & B.J. Adams 2004a. Steinernema yirgalemense n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae) from Ethiopia. Nematology, 6: 839-856.
 • Nguyen K.B., D.I. Shapiro-Ilan, R.J. Stuart, C.W. McCoy, R.R. James, & B.J. Adams 2004b. Heterorhabditis mexicana n. sp. (Heterorhabditidae: Rhabditida) from Tamalipas, Mexico with morphological studies of Bursa of Heterorhabditis spp.Nematology, 6: 231-244.
 • Steiner W. 1996. Distribution of entomopathogenic nematodes in the Swiss Alps. SuisseJournal de Zoologie, 103: 439-452.
 • Stock S.P., B.M. Pryor, & H.K. Kaya 1999. Distribution of ntomopathogenic nematodes (Steinernematidae and Heterorhabditidae) in natural habitats in California, USA. Biodiversity and Conservation, 8: 535-549.
 • Yoshida M., A.P. Reid, B.R. Briscoe & W.M. Hominick 1998. Survey of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Steinernematidae and Heterorhabditidae) in Japan. Fun. Appl. Nematol. 21: 185-198.
Diğer ID JA33HK24DZ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Çiğdem YURT
Kurum: ?

Yazar: Çiğdem GÖZEL
Kurum: ?

Yazar: Uğur GÖZEL
Kurum: ?

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Temmuz 2016

Bibtex @ { tbmd240076, journal = {Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi}, issn = {2146-0035}, eissn = {2548-1002}, address = {Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye}, publisher = {Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {77 - 84}, doi = {}, title = {Bazı entomopatojen nematod türlerinin Pieris brassicae (Linnaeus) (Lepidoptera: Pieridae) üzerindeki etkinlikleri}, key = {cite}, author = {YURT, Çiğdem and GÖZEL, Çiğdem and GÖZEL, Uğur} }
APA YURT, Ç , GÖZEL, Ç , GÖZEL, U . (2016). Bazı entomopatojen nematod türlerinin Pieris brassicae (Linnaeus) (Lepidoptera: Pieridae) üzerindeki etkinlikleri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi , 6 (2) , 77-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22435/240076
MLA YURT, Ç , GÖZEL, Ç , GÖZEL, U . "Bazı entomopatojen nematod türlerinin Pieris brassicae (Linnaeus) (Lepidoptera: Pieridae) üzerindeki etkinlikleri". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 6 (2016 ): 77-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22435/240076>
Chicago YURT, Ç , GÖZEL, Ç , GÖZEL, U . "Bazı entomopatojen nematod türlerinin Pieris brassicae (Linnaeus) (Lepidoptera: Pieridae) üzerindeki etkinlikleri". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 6 (2016 ): 77-84
RIS TY - JOUR T1 - Bazı entomopatojen nematod türlerinin Pieris brassicae (Linnaeus) (Lepidoptera: Pieridae) üzerindeki etkinlikleri AU - Çiğdem YURT , Çiğdem GÖZEL , Uğur GÖZEL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 84 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-0035-2548-1002 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Bazı entomopatojen nematod türlerinin Pieris brassicae (Linnaeus) (Lepidoptera: Pieridae) üzerindeki etkinlikleri %A Çiğdem YURT , Çiğdem GÖZEL , Uğur GÖZEL %T Bazı entomopatojen nematod türlerinin Pieris brassicae (Linnaeus) (Lepidoptera: Pieridae) üzerindeki etkinlikleri %D 2016 %J Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi %P 2146-0035-2548-1002 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD YURT, Çiğdem , GÖZEL, Çiğdem , GÖZEL, Uğur . "Bazı entomopatojen nematod türlerinin Pieris brassicae (Linnaeus) (Lepidoptera: Pieridae) üzerindeki etkinlikleri". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 6 / 2 (Temmuz 2016): 77-84 .
AMA YURT Ç , GÖZEL Ç , GÖZEL U . Bazı entomopatojen nematod türlerinin Pieris brassicae (Linnaeus) (Lepidoptera: Pieridae) üzerindeki etkinlikleri. Türk. biyo. müc. derg. 2016; 6(2): 77-84.
Vancouver YURT Ç , GÖZEL Ç , GÖZEL U . Bazı entomopatojen nematod türlerinin Pieris brassicae (Linnaeus) (Lepidoptera: Pieridae) üzerindeki etkinlikleri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi. 2016; 6(2): 84-77.