Yıl 2015, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 105 - 114 2016-07-13

Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vull. izolatlarının patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)] üzerindeki etkisi
The effects of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill isolates on Colorado potato beetle, [Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)

Özlem GÜVEN [1] , Durmuş ÇAYIR [2] , Recep BAYDAR [3] , İsmail KARACA [4]


Bu çalışmada farklı konukçu ve bölgelerden izole edilen entomopatojen fungulardan Beauveria bassiana (Bals.) Vull. izolatlarının (BMAUM-001, BMAUM-002, BMAUM-003, BMAUM-004) laboratuar koşullarında patates böceği (Leptinotarsa decemlineata (Say)) 3. dönem larva ve erginleri üzerine etkisi belirlenmiştir. Beauveria bassiana izolatları tek doz (10^8 konidi/mL-1 ) olarak püskürtme, daldırma ve kalıntı yöntemleri ile uygulanmış ve uygulamadan 1, 3, 5 ve 7 gün sonra meydana gelen enfeksiyon ve ölümler kaydedilmiştir. Denemeler, tesadüf parselleri deneme deseninde 10 tekerrürlü olarak, 25±l oC, orantılı nemi % 60±5‟e ayarlı, uzun gün aydınlatmalı (16A:8K) koşullara sahip iklim odalarında yürütülmüştür. Çalışma sonucunda B. bassiana izolatlarının her uygulama yönteminde de larvalar üzerinde daha etkili olduğu, erginlerde ise BMAUM-001‟de 1 tane, BMAUM-002‟de 1 tane ve BMAUM-004‟de 2 tane ölüm olduğu saptanmıştır. Püskürtme, daldırma ve kalıntı yöntemlerinde 3. dönem larvalardaki ölüm oranları sırasıyla BMAUM-001 izolatında % 72,7, % 64,5, % 67,7; BMAUM-002 izolatında % 83,6, % 92,9, % 90,8 ve BMAUM-003 izolatında % 83,6, % 59,7, % 79,2 olarak belirlenmiştir.
Entomopathogenic fungal isolates of Beauveria bassiana (Bals.) Vull. (BMAUM-001, BMAUM-002, BMAUM-003, BMAUM-004) from different sources and sites were evaluated for their pathogenicity against larvae and adult of Leptinotarsa decemlineata with spraying, dipping and residue methods under laboratory conditions at a concentration of 10^8 conidia/mL-1. All treated insects were incubated at 25±1°C, 60% ± 5% relative humidity and a 16 L:8 D photoperiod in a climate chamber. The infection level was determined on the 3rd, 5th, and 7th day post inoculation. Beauveria bassiana was more effective with each method on the larval stage than adults. Very low mortality was observed on adult such as 1 for BMAUM-001 and BMAUM-002 and 2 for BMAUM-004. Larval mortalities obtained with the spraying, dipping and residual methods for BMAUM-001 were 72.7%, 64.5%, 67.7%; for BMAUM-002 were 83.6%, 92.9%, 90.8%; and for BMAUM-003 were 83.6 %, 59.7 %, 79.2 %, respectively
  • Abbott W.S. 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal ofEconomic Entomology, 18: 265-267.
  • Anderson T.E., D.W Roberts & R.S. Soper 1988. Use of Beauveria bassiana forsuppression of Colorado potato betle population in New York State (Coleoptera:Chrysomelidae). Environmental Entomology 17: 140-145. Anonim, 2013. Zirai Mücadele Merkez AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü web sayfası. Zirai mücadele rehberi. http://www.zmmae.gov.tr/rehber/patates_bocegi.pdf (EriĢim tarihi Mayıs 2013). Boiteau G. & I.P.R. Le Blanc 1992. Colorado potato beetle life stages. Agriculture Canada, Communication Branch, Otiawa 6s. Campbell R.K., T.E Anderson, M. Semel & D.V. Roberts 1985. Management of the Colorado potato beetle using the entomogenous fungus Beauveria bassiana. American Potato Journal, 62:29-37. Çam H., A. Gökçe, Y. Yanar & Ġ. Kadıoğlu 2002. Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill 'nın patates böceği, Leptinotarsa decemlineata Say., üzerindeki etkisi. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 4-7 Eylül 2002, Erzurum, 359-364. Deacon J.W. 1983. Microbial Control of Plant Pests and Diseases. Van Nostrand Reinhold Co, Wokingham, UK. Erdoğan P. & S. Toros 2005. Melia azedarach L. (Meliaceae) ekstraktlarının Patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae)] larvalarının geliĢimi üzerineetkisi. Bitki Koruma Bülteni, 45 (1-4): 99-118. Fancelli M., A.B. Dias, I.J. Delalibera, S. Cerqueira de Jesus, A. Souza do Nascimento & S.
  • Oliveira e Silva 2013. Beauveria bassiana Strains for Biological Control of Cosmopolites sordidus (Germ.) (Coleoptera: Curculionidae) in Plantain. BioMedResearch International, Volume 2013, Article ID 184756, 7s, http://dx.doi.org/10.1155/2013/184756
Diğer ID JA33HS63UB
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özlem GÜVEN
Kurum: ?

Yazar: Durmuş ÇAYIR
Kurum: ?

Yazar: Recep BAYDAR
Kurum: ?

Yazar: İsmail KARACA
Kurum: ?

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Temmuz 2016

Bibtex @ { tbmd240082, journal = {Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi}, issn = {2146-0035}, eissn = {2548-1002}, address = {Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye}, publisher = {Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {105 - 114}, doi = {}, title = {Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vull. izolatlarının patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)] üzerindeki etkisi}, key = {cite}, author = {GÜVEN, Özlem and ÇAYIR, Durmuş and BAYDAR, Recep and KARACA, İsmail} }
APA GÜVEN, Ö , ÇAYIR, D , BAYDAR, R , KARACA, İ . (2016). Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vull. izolatlarının patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)] üzerindeki etkisi. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi , 6 (2) , 105-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22435/240082
MLA GÜVEN, Ö , ÇAYIR, D , BAYDAR, R , KARACA, İ . "Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vull. izolatlarının patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)] üzerindeki etkisi". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 6 (2016 ): 105-114 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22435/240082>
Chicago GÜVEN, Ö , ÇAYIR, D , BAYDAR, R , KARACA, İ . "Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vull. izolatlarının patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)] üzerindeki etkisi". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 6 (2016 ): 105-114
RIS TY - JOUR T1 - Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vull. izolatlarının patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)] üzerindeki etkisi AU - Özlem GÜVEN , Durmuş ÇAYIR , Recep BAYDAR , İsmail KARACA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 114 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-0035-2548-1002 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vull. izolatlarının patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)] üzerindeki etkisi %A Özlem GÜVEN , Durmuş ÇAYIR , Recep BAYDAR , İsmail KARACA %T Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vull. izolatlarının patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)] üzerindeki etkisi %D 2016 %J Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi %P 2146-0035-2548-1002 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD GÜVEN, Özlem , ÇAYIR, Durmuş , BAYDAR, Recep , KARACA, İsmail . "Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vull. izolatlarının patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)] üzerindeki etkisi". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 6 / 2 (Temmuz 2016): 105-114 .
AMA GÜVEN Ö , ÇAYIR D , BAYDAR R , KARACA İ . Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vull. izolatlarının patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)] üzerindeki etkisi. Türk. biyo. müc. derg. 2016; 6(2): 105-114.
Vancouver GÜVEN Ö , ÇAYIR D , BAYDAR R , KARACA İ . Entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vull. izolatlarının patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)] üzerindeki etkisi. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi. 2016; 6(2): 114-105.