Yıl 2014, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 99 - 110 2016-07-13

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve doğal düşmanlarının sürveyi
A survey of tomato leafminer [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] and its natural enemies in the South-east Anatolia Region

Yunus BAYRAM [1] , Özlem BEKTAŞ [2] , Musa BÜYÜK [3] , Neslihan BAYRAM [4] , Mehmet DUMAN [5] , Çetin MUTLU [6]


Domates üretiminde önemli zararlılardan biri olan Domates güvesi (Tuta absoluta) (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae), Türkiye´de ilk kez 2009 yılında görülmüş ve kısa sürede domates yetiştiriciliği yapılan yerlerde ana zararlı konumuna geçmiştir. Ülkemizde bu zararlı başta Akdeniz ve Ege Bölgesi olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi de dahil domates yetiştirilen alanlarda yoğun olarak bulunmaktadır. Bu amaçla Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde zararlının sörveyi, bulaşıklık durumu ve doğal düşmanları araştırılmıştır. Sörvey çalışmaları domates yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerinde 2011–2012 yıllarında açık alanda domates yetiştirme döneminde aylık olarak yürütülmüştür. Sörvey çalışmaları sonucunda genel olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nin % 100 seviyesine ulaşan zararlı ile bulaşıklık belirlenmiştir. Ayrıca zararlının 2 larva parazitoiti, 1 larva pupa parazitoiti ve 12 avcı böcek türü belirlenmiştir.
Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae), which is one of the most important pests of tomatoes worldwide, was first observed in Turkey in 2009. It has rapidly become the main pest in many tomato growing areas, primarily in the Mediterranean, Aegean and South-east Anatolia regions. In this study, this pest and its natural enemies were investigated in the Southeast Anatolia Region. Monthly surveys were conducted in open fields in the most important tomato growing provinces (ġanlıurfa, Diyarbakır and Mardin) in the tomato growing periods of 2011 and 2012. It was determined that the areas investigated were nearly completely infested with T. absoluta. Separately, 2 larval parasitoids, 1 larval-pupal parasitoid and 12 predators of T. absoluta, were Collected.
  • Anonim 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları. Cilt: 3. T. C. Tarım ve KöyiĢleriBakanlığı Tarımsal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Anakara, 332 s.Anonim 2009. Diyarbakır, ġanlıurfa ve Mardin Tarım Ġl Müdürlükleri, Proje ve Ġstatistikġube Müdürlükleri 2009 yılı resmi verileri.
  • Anonim 2011. FAO, (http://faostat.fao.org) (EriĢim tarihi: 25 Ocak 2012). Anonim 2012a. (http://tr.wikipedia.org) (EriĢim tarihi: 25 Ocak 2012). Anonim 2012b. (http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/yonetmelik/) (EriĢim tarihi: 10 Aralık(2012).
  • Barrientos Z. R., H. J. Apablaza, S. A. Norero & P. P. Estay 1998. Threshold temperatureand thermal constant for development of the South American tomato moth, Tutaabsoluta (Lepidoptera, Gelechiidae). Ciencia e Investigacion Agraria, 133–137.
  • Bayram Y., Ö. BektaĢ, M. Büyük, N. Bayram, M. Duman & Ç. Mutlu 2013. GüneydoğuAnadolu Bölgesi‟nde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) ve DoğalDüĢmanlarının Sürveyi Ġle Popülasyon Takibi. TAGEM-BS-11 / 10-01 / 01-02 (3).YayınlanmamıĢ proje sonuç raporu
Diğer ID JA33JN89RJ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yunus BAYRAM
Kurum: Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Diyarbakır, Türkiye

Yazar: Özlem BEKTAŞ
Kurum: Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Diyarbakır, Türkiye

Yazar: Musa BÜYÜK
Kurum: Dicle Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Diyarbakır

Yazar: Neslihan BAYRAM
Kurum: ?

Yazar: Mehmet DUMAN
Kurum: Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Diyarbakır, Türkiye

Yazar: Çetin MUTLU
Kurum: Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Diyarbakır, Türkiye

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Temmuz 2016

Bibtex @ { tbmd240097, journal = {Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi}, issn = {2146-0035}, eissn = {2548-1002}, address = {Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye}, publisher = {Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {99 - 110}, doi = {}, title = {Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve doğal düşmanlarının sürveyi}, key = {cite}, author = {BAYRAM, Yunus and BEKTAŞ, Özlem and BÜYÜK, Musa and BAYRAM, Neslihan and DUMAN, Mehmet and MUTLU, Çetin} }
APA BAYRAM, Y , BEKTAŞ, Ö , BÜYÜK, M , BAYRAM, N , DUMAN, M , MUTLU, Ç . (2016). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve doğal düşmanlarının sürveyi. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi , 5 (2) , 99-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22438/240097
MLA BAYRAM, Y , BEKTAŞ, Ö , BÜYÜK, M , BAYRAM, N , DUMAN, M , MUTLU, Ç . "Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve doğal düşmanlarının sürveyi". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5 (2016 ): 99-110 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22438/240097>
Chicago BAYRAM, Y , BEKTAŞ, Ö , BÜYÜK, M , BAYRAM, N , DUMAN, M , MUTLU, Ç . "Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve doğal düşmanlarının sürveyi". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5 (2016 ): 99-110
RIS TY - JOUR T1 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve doğal düşmanlarının sürveyi AU - Yunus BAYRAM , Özlem BEKTAŞ , Musa BÜYÜK , Neslihan BAYRAM , Mehmet DUMAN , Çetin MUTLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 110 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-0035-2548-1002 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve doğal düşmanlarının sürveyi %A Yunus BAYRAM , Özlem BEKTAŞ , Musa BÜYÜK , Neslihan BAYRAM , Mehmet DUMAN , Çetin MUTLU %T Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve doğal düşmanlarının sürveyi %D 2016 %J Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi %P 2146-0035-2548-1002 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD BAYRAM, Yunus , BEKTAŞ, Özlem , BÜYÜK, Musa , BAYRAM, Neslihan , DUMAN, Mehmet , MUTLU, Çetin . "Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve doğal düşmanlarının sürveyi". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5 / 2 (Temmuz 2016): 99-110 .
AMA BAYRAM Y , BEKTAŞ Ö , BÜYÜK M , BAYRAM N , DUMAN M , MUTLU Ç . Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve doğal düşmanlarının sürveyi. Türk. biyo. müc. derg. 2016; 5(2): 99-110.
Vancouver BAYRAM Y , BEKTAŞ Ö , BÜYÜK M , BAYRAM N , DUMAN M , MUTLU Ç . Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve doğal düşmanlarının sürveyi. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi. 2016; 5(2): 110-99.