Yıl 2014, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 149 - 158 2016-07-13

Bazı entomopatojen fungusların Aphis fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididea) üzerine etkileri
The effects of some entomopathogenic fungi against Aphis fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididae)

Özlem GÜVEN [1] , Recep BAYDAR [2] , Cemal TEMEL [3] , İsmail KARACA [4]


Bu çalışmada ülkemiz topraklarından ve kışlama bölgesinden toplanan Coccinella septempunctata üzerinden izole edilen entomopatojen funguslardan Beauveria spp., Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae ve Paecilomyces lilacinus tür ve izolatların Aphis fabae Scop. (Hemiptera: Aphididae) üzerine etkisi laboratuar koşullarında belirlenmiştir. Patates Dekstroz Agar üzerinde geliĢtirilen funguslardan 1x10^8 konidi/ml-1 dozlarında spor süspansiyonları yaprakbitleri üzerine uygulanmıştır. Çalışma sonunda elde edilen verilere göre kullanılan entomopatojen tür ve izolatların A. fabae‟yi enfekte ettiği gözlenmiştir. Yapılan bu uygulama sonucunda canlı birey sayıları üzerinden yapılan hesaplamalarda 3. günde istatistiki olarak en etkili B. bassiana izolatlarından BMAUM-A6- 002 (% 90.94), BMAUM-A6-001 (% 90.78) ve BMAUM- 005 (% 79.62) ile M. anisopliae (% 90.54) ve P. lilacinus (% 84.15) türleri olmuştur. 5. gün sonunda tüm entomopatojen fungus tür ve izotlar yaprakbitlerini enfekte ederek ölümlerine sebep olmuşlardır. Tüm izolatların A. fabae‟ye karşı laboratuar ortamında 1x10^8 konidi/ml-1 konsantrasyonlarında etkili olmasından dolayı yaprakbitleri ile mücadelede potansiyel biyolojik kontrol ajanı olarak ileride sera ve arazi uygulamalarında kullanılabilir.
Laboratory bioassay studies were carried out to determine the effects of different entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae and Paecilomyces lilacinus isolated from soils in Turkey and Beauveria spp. isolated from Coccinella septempunctata against Aphis fabae Scop. (Hemiptera: Aphididae). Concentrations of 1x10^8 conidia/ml-1 of spore solution were applied on aphids. All entomopathogenic fungi were very effective on A. fabae. Isolates of B. bassiana, BMAUMA6-001 (90.78%), BMAUM-A6-002 (90.94%), BMAUM- 005 (79.62%),M. anisopliae (90.54%) and P. lilacinus (84.15%) were the most effective on 3rd day based on the numberof live individuals. On 5th day, all fungi had infected A. fabae individuals and caused mortality. As all fungal isolates at 1x10^8 conidia/ml-1 concentration were effective on A. fabae under laboratory conditions, they are potential biocontrol agents for the management of aphids under greenhouse or field conditions.
Diğer ID JA33JT23DA
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özlem GÜVEN
Kurum: ?

Yazar: Recep BAYDAR
Kurum: ?

Yazar: Cemal TEMEL
Kurum: ?

Yazar: İsmail KARACA
Kurum: ?

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Temmuz 2016

Bibtex @ { tbmd240098, journal = {Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi}, issn = {2146-0035}, eissn = {2548-1002}, address = {Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye}, publisher = {Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {149 - 158}, doi = {}, title = {Bazı entomopatojen fungusların Aphis fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididea) üzerine etkileri}, key = {cite}, author = {GÜVEN, Özlem and BAYDAR, Recep and TEMEL, Cemal and KARACA, İsmail} }
APA GÜVEN, Ö , BAYDAR, R , TEMEL, C , KARACA, İ . (2016). Bazı entomopatojen fungusların Aphis fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididea) üzerine etkileri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi , 5 (2) , 149-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22438/240098
MLA GÜVEN, Ö , BAYDAR, R , TEMEL, C , KARACA, İ . "Bazı entomopatojen fungusların Aphis fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididea) üzerine etkileri". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5 (2016 ): 149-158 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22438/240098>
Chicago GÜVEN, Ö , BAYDAR, R , TEMEL, C , KARACA, İ . "Bazı entomopatojen fungusların Aphis fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididea) üzerine etkileri". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5 (2016 ): 149-158
RIS TY - JOUR T1 - Bazı entomopatojen fungusların Aphis fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididea) üzerine etkileri AU - Özlem GÜVEN , Recep BAYDAR , Cemal TEMEL , İsmail KARACA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 158 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-0035-2548-1002 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Bazı entomopatojen fungusların Aphis fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididea) üzerine etkileri %A Özlem GÜVEN , Recep BAYDAR , Cemal TEMEL , İsmail KARACA %T Bazı entomopatojen fungusların Aphis fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididea) üzerine etkileri %D 2016 %J Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi %P 2146-0035-2548-1002 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD GÜVEN, Özlem , BAYDAR, Recep , TEMEL, Cemal , KARACA, İsmail . "Bazı entomopatojen fungusların Aphis fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididea) üzerine etkileri". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5 / 2 (Temmuz 2016): 149-158 .
AMA GÜVEN Ö , BAYDAR R , TEMEL C , KARACA İ . Bazı entomopatojen fungusların Aphis fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididea) üzerine etkileri. Türk. biyo. müc. derg. 2016; 5(2): 149-158.
Vancouver GÜVEN Ö , BAYDAR R , TEMEL C , KARACA İ . Bazı entomopatojen fungusların Aphis fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididea) üzerine etkileri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi. 2016; 5(2): 158-149.