Yıl 2014, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 3 - 8 2016-07-13

Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao) (Hymenoptera: Mymaridae): a new parasitoid on Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) and new record forTurkey
Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao) (Hymenoptera: Mymaridae): Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) nın yeni bir parazitoiti ve Türkiye için yeni bir kayıt

Hasan MARAL [1] , M. Rıfat ULUSOY [2] , Halil BOLU [3] , Emilian PRICOP [4]


In this study, the parasitoids of Monosteira lobulifera Reuter (Tingidae Hemiptera), which causes serious damage to almond trees, were investigated in Mardin Province between 2009 and 2011. As a result of the study, the egg parasitoid Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao, 1984) (Hymenoptera: Mymaridae), which was hatched from eggs of M. lobulifera, was determined as a first record for the Turkish fauna.
2009-2011 yılları arasında yürütülen bu çalışmada Mardin ili badem ağaçlarında önemli zararlara yol açan Monosteira lobulifera Reuter (Tingidae Hemiptera)nın parazitoitleri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda M. lobulifera nın yumurtalarından çıkan yumurta parazitoiti Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao, 1984) (Hymenoptera: Mymaridae) Türkiye faunası için yeni kayıt olarak tespit edilmiştir.
 • Anonymous 2012. Türkiye Ġstatistik Kurumu Bitkisel Üretim Ġstatistikleri. URL: http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul. [EriĢim: 16 Ağustos 2012].
 • Akbarzadeh-Shoukat G. 2006. Seasonal changes in population of the Pear Lace Bug, Stephanitis pyri F. (Heteroptera: Tingidae) and identification of its natural enemies In West Azarbaijan apple Orchards. Journal of Agricultural Science, 15 (4): 91-100.
 • Bodenheimer F. S. 1958. Türkiye‟de ziraate ve ağaçlara zararlı olan böcekler ve bunlarla savaĢ hakkında bir etüt. Bayur Matbaası, Ankara, 346 s.
 • Bolu H. 2002. Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı alanlarındaki böcek ve akar faunasının saptanması. Türkiye Entomoloji Dergisi, 26 (3): 197-208.
 • Bolu H. 2007. Population dynamics of lacebugs (Heteroptera: Tingidae) and its natural enemies in almond orchards of Turkey. Journal of the Entomological Research Society, 9 (1): 33-37.
 • Costa V. A., C. F. Pereira & A. Batista Filho 2003. Observações preliminares sobre o parasitismo de ovos de Leptopharsa heveae (Hemiptera: Tingidae) em seringueira em Pindorama. Arquivos Do Instituto Biologico, 70 (2): 205-206.
 • Demirsoy A. 2006. YaĢamın temel kuralları–Entomoloji (omurgasızlar-böcekler). Cilt- II /Kısım- II. Meteksan Yayınları, Ankara, 945 s.
 • Drake C. J. & F. A. Ruhoff 1965. Lagebugs of the world, A catalog (Hemiptera: Tingidae). Smithsonian Institution, Washington, 710 pp.
 • Göksu M. E. 1964. Sakarya ve Kocaeli bölgeleri meyve ağaçlarında zarar yapan armut kaplanının (Stephanitis pyri (Fabricius)) biyolojisi ve mücadelesi üzerinde araĢtırmalar. T.C. Tarım Bakanlığı Göztepe Zirai Mücadele Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 58 s.
 • Guilbert, E. 2001 Phylogeny and evolution of exaggerated traits among the Tingidae (Cimicomorpha, Heteroptera). Zoolica Scripta, 30: 313–324.
 • Gülperçin N. & F. Önder 1999 Bornova koĢullarında Stephanitis pyri (F.)‟nin biyolojisi ve doğal düĢmanları üzerinde çalıĢmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23(1): 51-56.
 • Livingstone D. & M. Yacoob 1988. A new species of Parallelaptera (Hymenoptera: Mymaridae) an egg parasitoid of Tingidae from Southern India. Journal of the Bombay Natural History Society, 84 (3): 631-634.
 • Lodos N. 1982. Türkiye Entomolojisi II, genel uygulamalı ve faunistik. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 429, Bornova, İzmir, 580 s.
 • Maçan G. 1986. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bademlerde zarar yapan böcek türleri, önemlilerinin tanınmaları, yayılıĢları ve ekonomik önemleri üzerinde araĢtırmalar. Tarım Orman ve KöyiĢleri Bakanlığı Diyarbakır Bölge Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, Araştırma Eserleri Serisi No:5, 82 s.
 • Nizamlıoğlu K. 1961. Türkiye ziraatinde zararlı olan böcekler ve mücadelesi. Zirai Mücadele Enstitüsü Fasikülleri, İstanbul, 510 s.
 • Noyes J.S. 2012. Universal Chalcidoidea database. World Wide Web electronic publication. URL: http://www.nhm.ac.uk/entomology/chalcidoids/index.html. [EriĢim: 20 Ağustos 2012].
 • Önder F. & N. Lodos 1983. Preliminary list of Tingidae with notes on distribution and importance of species in Turkey. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 449, Bornova, İzmir, 51 s.
 • Önder F., Y. Karsavuran, S. Tezcan & M. Fent 2006. Türkiye Heteroptera (Insecta) kataloğu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Bornova, İzmir, 170
 • Peña J. E., R. Duncan, W. Roltsch, R. Gagné & F. Agudelo 2007. Natural enemies of the Avocado Lace Bug, Pseudacysta perseae (Heteroptera: Tingidae) in Florida, USA. Proceedings VI World Avocado Congress (Actas VI Congreso Mundial del Aguacate), Chile, 10 pp.
 • Peña J. E., S. V. Triapitsyn, D. Long, G. A. Evans & W. Roltsch 2009. First record of Erythmelus klopomor (Hymenoptera: Mymaridae) as a parasitoid of the Avocado Lace Bug, Pseudacysta perseae (Heteroptera: Tingidae). Florida Entomologist, 92 (2): 394- 395.
 • Péricart, J. 1983. Hémiptéres Tingidae Euro-Méditerranéens. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles. Faune de France, V. 69, France, 626 pp.
 • Pricop E. 2008. Mymarid wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Mymaridae) new to Romanian Fauna. Analele Stiintifice ale Universitatii " Alexandru Ioan Cuza " Iaşi, Seria Biologie animala, LIV: 35-48.
 • Pricop E. 2012. Fairy fly diversity (Hymenoptera, Chalcidoidea, Mymaridae) in natural and anthropized ecosystems, from the Eastern Part of Romania. PhD thesis, Faculty of Biology, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, 316 pp. [in Romanian].
 • Schaefer W. C. & A. R. Panizzi 2000. Heteroptera of economic importance. Boca Raton, FL: CRC Press, LLC, 824 pp.
 • Subba Rao B.R. 1984. Descriptions of new species of oriental Mymaridae and Aphelinidae (Hymenoptera: Chalcidoidea). Proceedings of the Indian Academy of Sciences (Animal Sciences), 93: 253-255.
 • Triapitsyn S.V. 1993. A new Erythmelus (Hymenoptera: Mymaridae) from central Asia, an egg parasitoid of Circulifer spp. (Homoptera: Cicadellidae). Entomological News, 104 (5): 267-271.
 • Triapitsyn S. V. 2003. Review of The Mymaridae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Primorskii Krai: Genus Erythmelus Enock, with taxonomic notes on some extralimital species. Far Eastern Entomologist, 126: 29.
 • Triapitsyn S. V. & J. W. Beardsley 2000. A review of the Hawaiian species of Anagrus (Hymenoptera: Mymaridae). Proceedings of the Hawaiian Entomological Society, 34: 23-48.
 • Triapitsyn S. V., V. V. Berezovskiy, M. S. Hoddle & J. G. Morse 2007. A review of the Nearctic species of Erythmelus (Hymenoptera: Mymaridae), with a key and new additions to the New World fauna. Zootaxa, 1641: 1-64.
Diğer ID JA33JY35AN
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hasan MARAL

Yazar: M. Rıfat ULUSOY

Yazar: Halil BOLU

Yazar: Emilian PRICOP

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Temmuz 2016

Bibtex @ { tbmd240105, journal = {Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi}, issn = {2146-0035}, eissn = {2548-1002}, address = {Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye}, publisher = {Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {3 - 8}, doi = {}, title = {Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao) (Hymenoptera: Mymaridae): Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) nın yeni bir parazitoiti ve Türkiye için yeni bir kayıt}, key = {cite}, author = {MARAL, Hasan and ULUSOY, M. Rıfat and BOLU, Halil and PRICOP, Emilian} }
APA MARAL, H , ULUSOY, M , BOLU, H , PRICOP, E . (2016). Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao) (Hymenoptera: Mymaridae): Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) nın yeni bir parazitoiti ve Türkiye için yeni bir kayıt. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi , 5 (1) , 3-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22439/240105
MLA MARAL, H , ULUSOY, M , BOLU, H , PRICOP, E . "Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao) (Hymenoptera: Mymaridae): Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) nın yeni bir parazitoiti ve Türkiye için yeni bir kayıt". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5 (2016 ): 3-8 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22439/240105>
Chicago MARAL, H , ULUSOY, M , BOLU, H , PRICOP, E . "Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao) (Hymenoptera: Mymaridae): Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) nın yeni bir parazitoiti ve Türkiye için yeni bir kayıt". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5 (2016 ): 3-8
RIS TY - JOUR T1 - Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao) (Hymenoptera: Mymaridae): Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) nın yeni bir parazitoiti ve Türkiye için yeni bir kayıt AU - Hasan MARAL , M. Rıfat ULUSOY , Halil BOLU , Emilian PRICOP Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 8 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-0035-2548-1002 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao) (Hymenoptera: Mymaridae): Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) nın yeni bir parazitoiti ve Türkiye için yeni bir kayıt %A Hasan MARAL , M. Rıfat ULUSOY , Halil BOLU , Emilian PRICOP %T Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao) (Hymenoptera: Mymaridae): Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) nın yeni bir parazitoiti ve Türkiye için yeni bir kayıt %D 2016 %J Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi %P 2146-0035-2548-1002 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD MARAL, Hasan , ULUSOY, M. Rıfat , BOLU, Halil , PRICOP, Emilian . "Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao) (Hymenoptera: Mymaridae): Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) nın yeni bir parazitoiti ve Türkiye için yeni bir kayıt". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5 / 1 (Temmuz 2016): 3-8 .
AMA MARAL H , ULUSOY M , BOLU H , PRICOP E . Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao) (Hymenoptera: Mymaridae): Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) nın yeni bir parazitoiti ve Türkiye için yeni bir kayıt. Türk. biyo. müc. derg. 2016; 5(1): 3-8.
Vancouver MARAL H , ULUSOY M , BOLU H , PRICOP E . Erythmelus (Paralellaptera) teleonemiae (Subba Rao) (Hymenoptera: Mymaridae): Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) nın yeni bir parazitoiti ve Türkiye için yeni bir kayıt. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi. 2016; 5(1): 8-3.