Yıl 2014, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 67 - 74 2016-07-13

Yalova da (Türkiye) Kestane gal arısı, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) nin doğal düşman faunası hakkında ilk kayıtlar
First reports on the natural enemy fauna of the Chesnut Gall wasp, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) in Yalova Turkey

Mikdat DOĞANLAR [1]


Bu çalışma Mayıs-Haziran, 2014 tarihleri arasında Kestane gal arısı (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae)nın Yalova, Türkiye de doğal düşman faunası araştırılmıştır. Kestane gal arısının oluşturduğu 1154 gal örneği Güneyköy, Kurtköy. Gacık and Çukurköy, Yalova'dan elde edilmiştir. Gacık köyünden toplanan gallerin 15'i mikroskopta incelenmiş, parazitoit arıların çıkış delikleri sayılmış ve disekte edilen gallerdeki larvalar incelenerek sayılmış ve parazitoitlerin oranları belirlenmiştir. Bu gallerin içinde iki adet yaprak gal kompleksindeki bazı gallerde birden fazla (2-3) larvanın bulunduğu ve bunlardan sadece birinin pupa olduğu diğerinin yenildiği, süperparasitizm benzeri, tespit edilmiştir. Diğer galler plastik torbalara konularak oda koşullarında (25-30 oC ve % 50-60 nisbi nem) muhafaza edilmiş, gallerden elde edilen erginler sayılmış, % 96'lık etil alkol içinde öldürülmüş ve teşhis çalışmalarında kullanılmak için tüp içinde saklanmıştır. Yalova, Türkiye'de Kestane gal arısı gallerinden Mesopolobus dubius (Walker), M. tibialis (Westwood), Cecidostiba fungosa (Geoffroy) (Hymenoptera: Pteromalidae), Ormyrus pomaceus (Geoffroy) (Hymenoptera: Ormyridae), Torymus flavipes (Walker), Torymus ramicola Ruschka, Bootanomyia mehmeti Doğanlar (Hymenoptera: Torymidae), Eupelmus uruzonusDalman (Hymenoptera: Eupelmidae), Pediobius sp.,ve Pinigalio sp. (Hymenoptera: Eulophidae) ergini elde edilmiştir. Elde edilen toplam parazitoit erginlerin (218) % 61'ini M. dubius, % 12.84'ünü O. pomaceus, % 11.92 E. urozonus (hyperparazitoit), % 4.60'ını M. tibialis, ile C. fungosa, % 2.30'ünü E. adleria oluşturmuş, diğer parazitoitlerin oranı % 1civarında kalmıştır. Diğer taraftan elde edilen toplam erginlerin (5328) % 95.9 Kestane gal arısı (D. kuriphilus), % 2.50'sini M. dubius oluştururken diğer parazitoitlerin oranı % 1.00'in altında kalmıştır.
In this study, conducted from May to June, 2014, the natural enemy fauna of the Chesnut Gall-wasp, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) in Yalova, Turkey was investigated. In total, 1,154 galls of Chesnut Gall-wasp were obtained from Güneyköy, Kurtköy. Gacık and Çukurköy villages of Yalova. On fifteen of the galls taken from the Gacık samples, the exit holes of parasitoids were counted and the galls were dissected, and the level of parasitism was obtained. In two of the gall complexes, more than one larva (two or three larvae) were observed in some galls, of which only one of had pupated and the other was consumed super parasitism. The other galls were kept in plastic and fine cheesecloth bags under room conditions (25-300 C and 50-60% relative humidity), and the adults that emerged from the galls were counted and preserved in 96% ethanol for identification. From the galls of Chestnut Gall-wasp, Mesopolobus dubius (Walker), M. tibialis (Westwood), Cecidostiba fungosa (Geoffroy) (Hymenoptera: Pteromalidae); Ormyrus pomaceus (Geoffroy) (Hymenoptera: Ormyridae), Torymus flavipes (Walker), Torymus ramicola Ruschka, Bootanomyia mehmeti Doğanlar (Hymenoptera: Torymidae); Eupelmus uruzonus Dalman (Hymenoptera: Eupelmidae);and Pediobius sp. and Pinigalio sp. (Hymenoptera: Eulophidae), were recorded for the first time in Yalova,Turkey as parasitoids or associates of the Chesnut Gall-wasp. The ratios of parasitoids in the total number of the parasitoid adults reared from the galls (218) were: 61% M. dubius; 12.84% O. pomaceus; 11.92% E. urozonus (hyperparasitoid); 4.60% M. tibialis and C. fungosa; 2.30% E. adleria;and the ratios of the other parasitoids were about 1%. Of the total number of the adults reared from the galls (5,328), 95.9% were Chestnut Gall-wasp, D. kuriphilus, 2.50% were M. dubius, and the ratios of the other parasitoids were less than 1.00%.
 • Anagnostakis S., S. Açıkgöz & E. Ertan 2014. Türkiye‟de olası kestane gal arısı Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu) tehlikesine karĢı ıslah programının baĢlatılması. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Semp., 7-9.04.2014, Antalya, 56-58.
 • Anonymous 2014. Türkiye'de "Gal Arısı" alarmı. URL: www. milliyet com. tr. (EriĢim Tarihi: 28.05.2014), Yalova.
 • Askew R.R.,G. Melika, J. Pujade-Villar, K. Schönrogge, G.N. Stone, & J.L. Nieves-Aldrey 2013. Catalogue of parasitoids and inquilines in cynipid oak galls in the west Palaearctic. Zootaxa 3643(1):91-97.CoĢkuncu K.S. 2010. Kestane gal arısı Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) üzerine bir inceleme. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2): 129-135.
 • Doğanlar M. 2011. Review of Palearctic and Australian species of Bootanomyia Girault 1915 (Hymenoptera: Torymidae: Megastigminae), with descriptions of new species. Turk. J. Zool. 2011; 35(2): 123-157.
 • EPPO 2005.- Dryocosmus kuriphilus. EPPO Bulletin, 35: 422-424.
 • EPPO 2014.- Dryocosmus kuriphilus found in the south of France (Alpes Maritimes).EPPO Reporting Service-Pests&Diseases, 5 (086): 2. [online] URL:http://archives.eppo.org/ (EriĢim tarihi :20/05/2014).
 • Gibson G.A.P. 1995. Parasitic wasps of the subfamily Eupelminae: classification and revision of world genera (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eupelmidae). Memoirs on Entomology, International 5:197-204.
 • Graham M.W.R. de V. 1969. The Pteromalidae of North-Western Europe (Hymenoptera: Chalcidoidea). Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology) Supplement 16: 674-683.
 • Graham M.W.R. de V. & M.J. Gijswijt 1998. Revision of the European species of Torymus Dalman (s. lat.) (Hymenoptera: Torymidae). Zoologische Verhandelingen, Leiden No 317 pp. 1-202
 • Jurc M., L. Mihajlović, M.F. Fernández & D. Borkovič 2013. Differences in dccurence of Dryocosmus kuriphilus parasitoids depend on the time of chestnut gallwasp introduction to Slovenia and Spain. II. European Congress on chestnut, 09-12. October, 2013.
 • Kalina V. 1984. New genera and species of Palaearctic Eupelmidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). Silvaecultura Tropica et Subtropica, Prague 10:15-16.Kamijo, K. 1981, Pteromalid wasps (Hymenoptera) reared from cynipid galls on oak and chestnut in Japan, with descriptions of four new species. Kontyû 49:273-275.
 • Kamijo K. 1982. Two new species of Torymus (Hymenoptera, Torymidae) reared from Drocosmus kuriphilus (Hymenoptera, Cynipidae) in China and Korea. Kontyû 50(4):502-501
 • Melika G., D. Matošević,K. Kos, G. Bosio, E. Kriston, L. Krizbai, M. Bozsó, G. Csóka, Z. Pénzes & A. Quacchia 2013. Native parasitoids attacking the Chestnut gallwasp, Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera, Cynipidae), across Italy-Slovenia CroatiaHungary. II. European Congress on chestnut, 09-12. October, 2013.
 • Noyes J.S. 2014. Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. http://www.nhm.ac.uk/chalcidoids. 24.6.2014.
 • Yasumatsu K. & K. Kamijo 1979. Chalcidoid parasites of Drycosmus kuriphilus Yasumatsu (Cynipidae) in Japan, with descriptions of five new species (Hymenoptera). Esakia 14: 94-97.
Diğer ID JA33KH66CU
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mikdat DOĞANLAR
Kurum: ?

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Temmuz 2016

Bibtex @ { tbmd240107, journal = {Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi}, issn = {2146-0035}, eissn = {2548-1002}, address = {Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye}, publisher = {Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {67 - 74}, doi = {}, title = {Yalova da (Türkiye) Kestane gal arısı, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) nin doğal düşman faunası hakkında ilk kayıtlar}, key = {cite}, author = {DOĞANLAR, Mikdat} }
APA DOĞANLAR, M . (2016). Yalova da (Türkiye) Kestane gal arısı, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) nin doğal düşman faunası hakkında ilk kayıtlar. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi , 5 (1) , 67-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22439/240107
MLA DOĞANLAR, M . "Yalova da (Türkiye) Kestane gal arısı, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) nin doğal düşman faunası hakkında ilk kayıtlar". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5 (2016 ): 67-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22439/240107>
Chicago DOĞANLAR, M . "Yalova da (Türkiye) Kestane gal arısı, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) nin doğal düşman faunası hakkında ilk kayıtlar". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5 (2016 ): 67-74
RIS TY - JOUR T1 - Yalova da (Türkiye) Kestane gal arısı, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) nin doğal düşman faunası hakkında ilk kayıtlar AU - Mikdat DOĞANLAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 74 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-0035-2548-1002 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Yalova da (Türkiye) Kestane gal arısı, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) nin doğal düşman faunası hakkında ilk kayıtlar %A Mikdat DOĞANLAR %T Yalova da (Türkiye) Kestane gal arısı, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) nin doğal düşman faunası hakkında ilk kayıtlar %D 2016 %J Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi %P 2146-0035-2548-1002 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD DOĞANLAR, Mikdat . "Yalova da (Türkiye) Kestane gal arısı, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) nin doğal düşman faunası hakkında ilk kayıtlar". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 5 / 1 (Temmuz 2016): 67-74 .
AMA DOĞANLAR M . Yalova da (Türkiye) Kestane gal arısı, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) nin doğal düşman faunası hakkında ilk kayıtlar. Türk. biyo. müc. derg. 2016; 5(1): 67-74.
Vancouver DOĞANLAR M . Yalova da (Türkiye) Kestane gal arısı, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) nin doğal düşman faunası hakkında ilk kayıtlar. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi. 2016; 5(1): 74-67.