Yıl 2013, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 11 - 22 2016-07-13

Adana kentinde Kırmızı palmiyeböceği, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionoidae: Dryophthoridae) üzerinde entomopatojen nematod türü: Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Nematoda: Heterorhabditidae)
An entomopathogenic nematode species on the red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionoidae: Dryophthoridae) in Adana Province, Turkey: Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Nematoda: Heterorhabditidae)

Ekrem ATAKAN [1] , Uğur GÖZEL [2]


Kırmızı palmiyeböceği (KPB), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionoidae: Dryophthoridae) Adana kentinde 2007 yılında süs bitkisi olarak yetiştirilen yalancı hurma ağaçlarında (Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud) ciddi zararlı olmuştur. Zararın saptanmasını takiben, değişik mücadele çalışmalarına başlanılmıştır ve hala sürdürülmektedir. Bu çalışmada, entomopatojen nematod (EPN), Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Nematoda: Heterorhabditidae), moleküler ve morfolojik olarak tanımlanmış ve KPB üzerinde 2008-2009 yıllarında saptanan doğal enfeksiyonları değerlendirilmiştir. EPN nedeniyle KPB larvalarında mevsimsel ölüm oranları, 2008 yılında yüksek (% 72.37); 2009 yılında ise düşük (% 22.06) bulunmuştur. EPN, her iki yılda pupa popülasyonlarında % 80’nin üzerinde ölüme neden olmuştur. Ergin populasyonlarında (dişi ve erkek) ölüm oranları, her iki yılda % 10’dan daha düşük bulunmuştur. 2010 yılından bu yana çok az sayıda hurma ağacının ölmesi (toplam 4 ağaç), yürütülen tüm mücadele çalışmaları kadar, EPN enfeksiyonlarının da KPB’nin baskı altına alınmasındaki önemli rolünü gösterebilir.
The destructive infestation of the red palm weevil (RPW), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionoidae: Dryophthoridae) caused serious damage on the Canary Island date palm trees (Phoenix canariensis hort. Ex. Chabaud) grown as ornamentals in Adana province, Turkey in 2007. Following the discovery of the pest damage, various control efforts have been carried out in Adana. In this work, molecular and morphometric identifications of the entomopathogenic nematode (EPN), Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Nematoda: Heterorhabditidae) are given, and its natural infestations on the weevil individuals in 2008-2009 were evaluated. Seasonal mortality rates by the EPN in the larval populations of RPW were high (72.37%) in 2008 but low (22.06%) in 2009. EPN resulted in a significant mortality rate over 80% in the pupae populations in both years. Mortality rates in adult populations (female and male) were with less than 10% in both years. A few infestations (totally, four cut trees) on the date palm trees have been found since 2010 may indicate that the natural infestations of the EPN as well as the all control efforts have an important role in suppressing the RPW populations.
  • Abbas M. S. T. & S. P. Hanonik 1999. Pathogenicity of entomopathogenic nematodes tored palm weevil, Rynchophorus ferrugineus. International Journal of Nematology, 9:84-86.
  • Abbas M. S. T., S. B. Hanounik, S. A. Mousa & S. H. Al-Bagham 2000. Soil application ofentomotaphogenic nematodes as a new approach for controlling Rynchophorusferrugineus on date palm. International Journal of Nematology, 10: 215-218.
  • Abbas M. S. T, M. M. E. Saleh & A. M. Akil 2001. Laboratory and field evaluation of thepathogenic of entomopathogenic nematodes to the red palm weevil, Rhynchophorusferrugineus (Oliv.) (Col: Curculionidae). Anzeiger fur Schadlingskunde, 6: 167-168.
  • Abe F., K. Hata & K. Sone 2009. Life history of the red palm weevil, Rynchophorusferrugineus (Coleoptera: Dryophtoridae), in Southern Japan. Florida Entomologist, 92(3): 421-425.
  • AbrahamV. A., M. A. Shuaibi, J. R. Faleiro, R. A. Abozuhairah & P. S. P. V. Vidyasagar 1998. An integrated management approach for red palm weevil Rhynchophorus ferrgineus Oliv. – A key pest of date palm in the middle east. Agricultural Science, 3: 77-83. Atakan E., H. Elekçioğlu, U. Gözel & O. Yüksel 2009. First report of Heterorhabditis bacteriophora (Poinar, 1975) (Nematoda: Heterorhabditidae) isaloted from Rhynchophorus ferrugineus (Oliver, 1790) (Coleoptera: Curculionidae) in Turkey. Bulletin OEPP/EPPO, 39: 155-160. Atakan E & O. Yüksel 2008. Adana ilinde hurma (palmiye) ağaçlarında zararlı bir böcek türü: Palmiye kırmızıböceği [(Rhynchophorus ferrugineus (Oliver, 1790) (Coleoptera: Curculionidae)]. Adana Kent Sorunları Sempozyumu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bildiriler Kitabı, 09-10 Mayıs 2008, 51-60. Atakan E., Y. Oğuz & V. Soroker 2012. Current status of the red palm weevil in canary Island date palms in Adana. Türkiye Entomoloji Bülteni, 2 :11-22. Booth R. G., M. L. Cox & R. B. Madge 1990. IIE Guides to Insects of Importance to Man.
  • 3. New Guinea Records of Economically Important Beetles (Coleoptera). CABIPublishing, Walllingford, UK.
  • Burnell A. M. & S. P. Stock 2000. Heterorhabditis, Steinernema and their bacterialsymbionts-lethal pathogens of insects. Nematology, 2: 31-42.
Diğer ID JA33MA82FE
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ekrem ATAKAN
Kurum: Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Sarıçam, Adana, Türkiye

Yazar: Uğur GÖZEL
Kurum: ?

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Temmuz 2016

Bibtex @ { tbmd240130, journal = {Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi}, issn = {2146-0035}, eissn = {2548-1002}, address = {Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye}, publisher = {Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {11 - 22}, doi = {}, title = {Adana kentinde Kırmızı palmiyeböceği, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionoidae: Dryophthoridae) üzerinde entomopatojen nematod türü: Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Nematoda: Heterorhabditidae)}, key = {cite}, author = {Atakan, Ekrem and Gözel, Uğur} }
APA Atakan, E , Gözel, U . (2016). Adana kentinde Kırmızı palmiyeböceği, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionoidae: Dryophthoridae) üzerinde entomopatojen nematod türü: Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Nematoda: Heterorhabditidae) . Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi , 4 (1) , 11-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22442/240130
MLA Atakan, E , Gözel, U . "Adana kentinde Kırmızı palmiyeböceği, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionoidae: Dryophthoridae) üzerinde entomopatojen nematod türü: Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Nematoda: Heterorhabditidae)" . Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 4 (2016 ): 11-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22442/240130>
Chicago Atakan, E , Gözel, U . "Adana kentinde Kırmızı palmiyeböceği, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionoidae: Dryophthoridae) üzerinde entomopatojen nematod türü: Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Nematoda: Heterorhabditidae)". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 4 (2016 ): 11-22
RIS TY - JOUR T1 - Adana kentinde Kırmızı palmiyeböceği, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionoidae: Dryophthoridae) üzerinde entomopatojen nematod türü: Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Nematoda: Heterorhabditidae) AU - Ekrem Atakan , Uğur Gözel Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 22 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-0035-2548-1002 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Adana kentinde Kırmızı palmiyeböceği, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionoidae: Dryophthoridae) üzerinde entomopatojen nematod türü: Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Nematoda: Heterorhabditidae) %A Ekrem Atakan , Uğur Gözel %T Adana kentinde Kırmızı palmiyeböceği, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionoidae: Dryophthoridae) üzerinde entomopatojen nematod türü: Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Nematoda: Heterorhabditidae) %D 2016 %J Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi %P 2146-0035-2548-1002 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Atakan, Ekrem , Gözel, Uğur . "Adana kentinde Kırmızı palmiyeböceği, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionoidae: Dryophthoridae) üzerinde entomopatojen nematod türü: Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Nematoda: Heterorhabditidae)". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 4 / 1 (Temmuz 2016): 11-22 .
AMA Atakan E , Gözel U . Adana kentinde Kırmızı palmiyeböceği, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionoidae: Dryophthoridae) üzerinde entomopatojen nematod türü: Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Nematoda: Heterorhabditidae). Türk. biyo. müc. derg. 2016; 4(1): 11-22.
Vancouver Atakan E , Gözel U . Adana kentinde Kırmızı palmiyeböceği, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionoidae: Dryophthoridae) üzerinde entomopatojen nematod türü: Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Nematoda: Heterorhabditidae). Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi. 2016; 4(1): 11-22.
IEEE E. Atakan ve U. Gözel , "Adana kentinde Kırmızı palmiyeböceği, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionoidae: Dryophthoridae) üzerinde entomopatojen nematod türü: Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Nematoda: Heterorhabditidae)", Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 11-22, Tem. 2016