Yıl 2013, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 53 - 64 2016-07-13

Karacadağ çeltik ekim alanlarında bulunan faydalı böcek, örümcek ve polinatör türlerin belirlenmesi
Beneficial insects, spider and polinater species determined in the Karacadağ paddy growing areas

Mehmet DUMAN [1] , Çetin MUTLU [2] , Musa BÜYÜK [3] , Vedat KARACA [4]


Bu çalışma 2010-2011 yıllarında Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri “Karacadağ çeltiği” yetiştirilen alanlarda tarımsal açıdan zararlı türler üzerinde etkili olan faydalı böcek ve örümcek türlerini tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmanın yürütüldüğü illerde Mayıs-Ekim ayları arasında haftalık olarak sürveyler düzenlenmiştir. Çeltik tarlalarında zararlı olan türlerin kişisel gözlemler ve yapılan çalışmalar neticesinde doğal düşman olduğu belirlenen türlerin belirlenmesi çalışmalarında atrap ve D-vac örnekleme aleti kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda Apoidae familyasına ait 11, Braconidae familyasına ait 10, Coccinelilidae familyasına ait 7, Syrphidae familyasına ait 6, Anthocoridae familyasına ait 4, Ichneumonidae familyasına ait 2, Megachilidae, Scelionidae, Eulophidae, Chalcididae, Evaniidae, Vespoidae, Platygastroidae, Torymidae, Nabidae, Lygaidae familyaklarına ait ise 1’er tür belirlenmiş olup, yine Aelothripidae, Chrysopidae, Aslidae Coenagrionidae familyasından 1 tür, Arenea takımı Thomisidae, Philodromidae, Salticidae familyalarından 2’şer tür, Tetragnathidae familyasından ise 1 tür belirlenmiştir.
This study was conducted to determine the beneficial insects and spider species effective on many agricultural pests in Karacadağ paddy grown fields in the provinces of Diyarbakir and Sanliurfa during the years of 2010-2011. Surveys was conducted between the months of May to October organized on a weekly basis in the provinces where the study was done. Determining the natural enemies of insect pests in rice field sweep net and D-vac tool used in the types of work .It was determined 10 species belong to Braconidae, 8 species belong to Ichneumonidae, 2 species belong to Apoidae, 1 species belong to Megachilidae, Scelionidae, Eulophidae, Chalcididae, Evaniidae, Vespoidae, Platygastroidae and Torymidae families of Hymenoptera; 1 species each of belong to Nabidae and Lygaidae, 4 species belong to Anthocoridae families of Hemiptera; 1 species belong to Chrysopidae family of Neuroptera, 7 species belong to Coccinellidae family of Coleoptera, 1 species belong to Asilidae and 6 species belong to Syrphidae family of Diptera, 1 species belong to Coenagrionidae family of Odonata; 1 species belong to Tetragnathidae and each of 2 species belong to Thomisidae, Philodromidae and Salticidae family of Arenea.
 • Anonymous, 1991.Türkiye Bitki Zararlısı Böceklerinin Parazit ve predatör katalogu. Ege Üniv. Ziraat Fak.Yayınları No.:505 E.Ü.Ofset Basımevi, Bornova /İzmir
 • Anonymous, 2009. Diyarbakır ili 2009 yılı çeltik ekim alanları. Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğü Proje İstatistik Şubesi Kayıtları. Anonymous, 2011. http://www.gkgm.gov.tr (Erişim trarihi: Aralık 2012).
 • Anonymous, 2012. http://www.gkgm.gov.tr (Erişim trarihi: Aralık 2012).
 • Bahaar S. W. N. & G. A. Bhat 2012. Community structure and distribution of epigeal-cumherb layer fauna in the rice fields of Kashmir (J and K) India. Asian Journal of Agricultural Research , 6 (1): 30-38.
 • Bayram A. & H. Allahverdi 1999. Tarımsal ekosistemlerde örümceklerin habitat tercihleri üzerine, Centre for Entomological Studies Ankara, Miscellaneous Papers, 58: 1-7.
 • Bolu H., İ. Özgen, A. Bayram & M. Çınar 2007. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeler’inde antepfıstığı, badem ve kiraz bahçelerindeki avcı coccinellidae türleri yayılış alanları ve avları. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültresi Dergisi, 11 (1-2): 39-47.
 • Chua T. H., V.A. Dyck, N.B. Pena, C.S. Holling, T. Royama & D.J. Rogers 1984. Functional response and searching efficiency in Pseudogonatopus flavifemur Esaki and Hash. (Hymenoptera: Dryinidae), a parasite of rice planthoppers. Researches on Population Ecology, 26 (1): 74-83.
 • Delpachitra N. D., & D.L. Wickramasinghe 1987. Pest survey in Kalutara district, Sri Lanka. International Rice Research Newsletter, 12 (3): 31. Efil L., A. Bayram & D. Christo 2012. Güneydoğu Anadolu Bölgesi yonca alanlarındaki örümcek türlerinin belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni, 2 (1): 31-35.
 • Ghahari H., M. Fischer, Ö.Ç. an, M. Tabari, H. Ostovan & A. Beyarslan 2009. A contribution to Braconidae (Hymenoptera) from rice fields and surrounding grasslands of northern Iran. Munis Entomology & Zoology, 4 (2): 432-435.
 • Göven M.A. & L. Efil 1994. Dicle vadisi pamuk alanlarında zararlı yeşilkurt (Heliothis armigera Hübn.) (Lepidoptera: Noctuidae)’un doğal düşmanları ve etkinlikleri üzerinde araştırmalar. Türkiye III. Biyolojik Mücadele Kongresi, İzmir, 449-455.
 • Güler Y. & N. Çağatay 2006. Faunistic study on Megachilini, Osmiini and Anthidiini tribes (Hymenoptera: Megachilidae) in central Anatolia. Journal of the Entomological Research Society, 8(2): 15-34, 2006.
 • He J. H., Y. Ma, H.Q. Wang, Y.S. Shi, L.Z. Qiu, S.Z. Ren, J.K. Yang, X.X. Cheng, Z.F. Cheng, L.Y. Zhen, T.S. Pu & P.Y. Yu 1992. List of natural enemies on rice. List of natural enemies on rice. 244 pp.
 • Ito Y. K. Miyashita & K. Sekiguchi 1962. Studies on the predators of the rice crop insect pests using the insecticidal check method. Japanese Journal Ecology, 12: 1–11.
 • Jimenez R., J.V. Falco, C. Gimeno, F. Luna, J. Moreno, J. Selfa & C. Serrano 1992. Biological control of Chilo suppressalia Walker (Lep.: Pyralidae)ı. Study of the parasitoid complex in rice fields in Valencia. Boletin de Sanidad Vegetal, Plagas, 18(1): 201-212.
 • Kaçar G. & M. R. Ulusoy 2012. Karanfil yaprakbükeni, Cacoecimorpha pronubana (Hübner) (Lepidoptera: Tortricidae)’nın zeytin bahçelerindeki parazitoit ve predatörleri. Türkiye biyolojik mücadele dergisi, 3 (1): 13-20.
 • Kandibane M., S. Raguraman & N. Ganapathy 2005. Arthropod guilds in irrigated rice ecosystem, Madurai, Tamil Nadu. Crop Research, 30 (3): 360-363.
 • Kandibane M., S. Raguraman & N. R. Mahadevan 2006. Species composition and taxonomic similarity of Hymenoptera in an irrigated rice ecosystem of Tamil Nadu, India. International Journal of Agricultural Sciences, 2 (2): 474-477.
 • Klein, A. M. et al., 2003. Fruit set of highland coffee increases with the diversity of pollinating bees. Proceedings of the Royal Society of London, 270: 955–961.
 • Kobayashi T., Y. Noguchi, T. Hiwada, K. Kanayama & N. Maruoka 1973. Studies on the arthropod associations in paddy fields, with particular reference to insecticidal effect on them. I. General composition of the arthropod fauna in paddy fields revealed by sweepnetting in Tokushima Prefecture. Kontyu, 41 (3): 359-373.
 • Kremen C. 2001. Organic Farming Research Foundation, www.ofrf.org, Project Report No: 99–07 Conserving and restoring pollination services in organic farms of Yolo and Solano Counties, Northern California.
 • Maloney D., F. A. Drummond & R. Alford 2003. Spider predation in agroecosystems: Can spiders effectively control pest populations. Technical Bulletin, 190.
 • Mutlu Ç., E. Sertkaya & Ş. Güçlü 2008. Diyarbakır ili ikinci ürün mısır alanlarında bulunan Cicadellidae (Homoptera) türleri ve yayılış alanları. Türkiye Entomoloji Dergisi, 32 (4): 281-301.
 • Nabhan G. P. 1998. The potential consequences of pollinator declines on conservation of biodiversity and stability of food crop yields, Conservation Biology 12: 1, 8-17.
 • Narendran T. C. & K. Fousi 2002. A new genus and a new species of Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from the rice ecosystems of Central Kerala, India. Journal of Ecobiology, 14 (2): 137-141.
 • Ogah E. O., J. A. Odebiyi, A. A. Omoloye & F. E. Nwilene 2010. Parasitism and development of Platygaster diplosisae (Hymenoptera: Platygastridae) on the African rice gall midge Orseolia oryzivora (Diptera: Cecidomyiidae).Cambridge University Press, Cambridge, UK, International Journal of Tropical Insect Science, 30 (2): 93-100.
 • Öztürk N. & M. R. Ulusoy 2011. Doğu Akdeniz Bölgesi nar ve turunçgil bahçelerinde, Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill. (Lepidoptera: Pyralidae)]’nin parazitoit ve predatörlerinin belirlenmesi Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2 (1): 19-24.
 • Rai P. S., 1984. Parasitization of rice earhead bug eggs by Gryon sp. (Scelionidae: Hymenoptera). Journal of Maharashtra Agricultural Universities, 8 (3): 281.
 • Serel İ., 1978. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çeltik zararlılarının tanınmaları, yayılış alanları ve ekonomik önemleri üzerine araştırmalar. (Uzmanlık Tezi). Eğe Ünüversitesi, Ziraat Fakültesi, İzmir, 92 s.
 • Shelly T. E. 2000. Buzzing Bees (Hymenoptera: Apidae, Halictidae) on solanum (Solanaceae): floral choice and handling time track pollen availability, Florida Entomologist, 83 (2): 180–187.
 • Uçkan F. & A. Gülel 2000. Apanteles galleriae Wilkinson (Hym.; Braconidae)nin bazı biyolojik özelliklerine konak türün etkileri. Turkish Journal of Zoology, 24 (Ek sayı): 105-113.
 • Yılmaz E. & Y. Karsavuran 2009. İzmir ili mısır alanlarında Zygnidia pullula (Boheman, 1845) ve Asymmetresca decedens (Paoli) (Hom.; Cicadellidae)’in popülasyon değişimi. Türkiye III Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz Van, 25.
 • Zubair Ahmad & S. M. Haris 2002. Braconinae enemies of insect pests of rice in India (Hymenoptera: Braconidae). Section of Entomology, Department of Zoology, Aligarh Muslim University, Aligarh - 202 002 (U.P.), India Journal Bionotes, 4 (4): 103
Diğer ID JA33MF39GJ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet DUMAN

Yazar: Çetin MUTLU

Yazar: Musa BÜYÜK

Yazar: Vedat KARACA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Temmuz 2016

Bibtex @ { tbmd240131, journal = {Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi}, issn = {2146-0035}, eissn = {2548-1002}, address = {Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye}, publisher = {Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {53 - 64}, doi = {}, title = {Karacadağ çeltik ekim alanlarında bulunan faydalı böcek, örümcek ve polinatör türlerin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Duman, Mehmet and Mutlu, Çetin and Büyük, Musa and Karaca, Vedat} }
APA Duman, M , Mutlu, Ç , Büyük, M , Karaca, V . (2016). Karacadağ çeltik ekim alanlarında bulunan faydalı böcek, örümcek ve polinatör türlerin belirlenmesi . Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi , 4 (1) , 53-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22442/240131
MLA Duman, M , Mutlu, Ç , Büyük, M , Karaca, V . "Karacadağ çeltik ekim alanlarında bulunan faydalı böcek, örümcek ve polinatör türlerin belirlenmesi" . Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 4 (2016 ): 53-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22442/240131>
Chicago Duman, M , Mutlu, Ç , Büyük, M , Karaca, V . "Karacadağ çeltik ekim alanlarında bulunan faydalı böcek, örümcek ve polinatör türlerin belirlenmesi". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 4 (2016 ): 53-64
RIS TY - JOUR T1 - Karacadağ çeltik ekim alanlarında bulunan faydalı böcek, örümcek ve polinatör türlerin belirlenmesi AU - Mehmet Duman , Çetin Mutlu , Musa Büyük , Vedat Karaca Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 64 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-0035-2548-1002 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Karacadağ çeltik ekim alanlarında bulunan faydalı böcek, örümcek ve polinatör türlerin belirlenmesi %A Mehmet Duman , Çetin Mutlu , Musa Büyük , Vedat Karaca %T Karacadağ çeltik ekim alanlarında bulunan faydalı böcek, örümcek ve polinatör türlerin belirlenmesi %D 2016 %J Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi %P 2146-0035-2548-1002 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Duman, Mehmet , Mutlu, Çetin , Büyük, Musa , Karaca, Vedat . "Karacadağ çeltik ekim alanlarında bulunan faydalı böcek, örümcek ve polinatör türlerin belirlenmesi". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 4 / 1 (Temmuz 2016): 53-64 .
AMA Duman M , Mutlu Ç , Büyük M , Karaca V . Karacadağ çeltik ekim alanlarında bulunan faydalı böcek, örümcek ve polinatör türlerin belirlenmesi. Türk. biyo. müc. derg. 2016; 4(1): 53-64.
Vancouver Duman M , Mutlu Ç , Büyük M , Karaca V . Karacadağ çeltik ekim alanlarında bulunan faydalı böcek, örümcek ve polinatör türlerin belirlenmesi. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi. 2016; 4(1): 53-64.
IEEE M. Duman , Ç. Mutlu , M. Büyük ve V. Karaca , "Karacadağ çeltik ekim alanlarında bulunan faydalı böcek, örümcek ve polinatör türlerin belirlenmesi", Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 53-64, Tem. 2016